Romania
Sustenabilitate

10 angajamente Purmo

10 angajamente Purmo

10 angajamente Purmo

Am stabilit aceste 10 angajamente ca puncte de referință pe parcursul călătoriei noastre de integrare a sustenabilității în fiecare parte a activității noastre.

Emisii și energie - Purmo Eficiența resurselor și deșeurile - Purmo Aprovizionare responsabilă - Purmo
Alegeri inteligente din punct de vedere climatic - Purmo Circularitatea și sfârșitul  ciclului de viață al produselo - Purmo Diversitate, egalitate și incluziune - Purmo
Angajamentul la locul de muncă - Purmo Perfecționarea angajaților - Purmo Sănătate și siguranță - Purmo
Implicarea comunității - Purmo