Romania
Incalzire prin pardoseala

Clubul instalatorilor

Incalzire prin pardoseala - Clubul instalatorilor

KLUB POLECANEGO INSTALATORA PURMO

Aby zapewnić nie tylko najwyższej klasy asortyment, lecz także profesjonalne wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego, stworzyliśmy Klub Polecanego Instalatora Purmo zrzeszający przeszkolonych w zakresie montażu  i znających nasz system instalatorów. Są to samodzielne i odrębne podmioty prowadzące  działalność gospodarczą na własny koszt i ryzyko.

Aby uniknąć  ewentualnych nieporozumień proponujemy  w każdym przypadku, przed rozpoczęciem montażu instalacji, zawrzeć pisemną  umowę w której określone są   jej najważniejsze elementy takie jak:  wartość oraz zakres wykonywanych prac oraz zakres odpowiedzialności w tym odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Warunkiem przystąpienia do Klubu jest udokumentowanie wykonania instalacji ogrzewania podłogowego w systemie Purmo.
Może to być jedna, dwie lub kilka instalacji. Ważne, aby w sumie obejmowały powierzchnię minimum 150m2, a każda instalacja  powinna mieć co najmniej 50m2.

Procedura przyjęcia do Klubu jest prosta - należy przesłać na nasz adres:

1.  Dane adresowe dotyczące inwestycji.
2.  Trzy zdjęcia z każdej wykonanej instalacji zawierające:
    a)  elewację frontową budynku, w którym prowadzona jest inwestycja,
    b)  rozdzielacz zamontowany w szafce,
    c)  pętlę grzewczą ułożoną na izolacji Purmo (rolljet, noppjet, system suchy, railjet).
3. Pisemną zgodę na zamieszczenie swoich danych osobowych w naszej bazie, oraz na stronie internetowej http://www.purmo.pl/
4.  Przed wykonaniem wylewki jastrychowej należy umówić się z pracownikiem Działu Ogrzewania Podłogowego:
     Karol Chołuj tel.: (22) 544 10 23, kom.:  603 693 098
     lub 
     Marcin Kotas tel.: (22) 544 10 24, kom.:  601 308 904
     lub Regionalnym Szefem Sprzedaży, celem obejrzenia instalacji (można tę wizytę połączyć ze  zrobieniem w/w zdjęć) .