Romania
Calitate

Calitatea produselor

Calitatea produselor

Administrăm cea mai înaltă calitate

Cum procedează firma care doreşte ca produsele să fie de calitate, iar deservirea clienţilor şi grija faţă de mediul înconjurător să reprezinte un motiv de mândrie al fiecărui lucrător?

ISO 9001:2015

Va căuta să respecte normele de calitate adoptate în toate etapele şi nivelele de funcţionare.
Dorim să fim o astfel de firmă. Şi tocmai de aceea, în toamna anului trecut am început implementarea Sistemului Integrat  de Management al Calităţi şi Mediului. Acest sistem se bazează pe normele ISO 9001:2015 şi ISO 14001: 2015 pe care ni le-a acordat British Standard Institution. Ce înseamnă aceasta?

Normele adoptate folosesc abordarea procesuală. Ea se bazează pe aşa numita Buclă a lui Deming: Planifică - Execută - Verifică - Corectează.
Această abordare a facilitat analizarea tuturor etapelor şi nivelelor de funcţionare a firmei: a proceselor de producţie,  de logistică şi vânzare. S-a stabilit ordinea lor şi interdependenţele reciproce. Se ştie că procesele se intrepătrund  - unele rezultă din altele, îşi oferă reciproc informaţii şi produse.
S-au stabilit criteriile şi metodele de apreciere, care asigură dirijarea şi supravegherea acestor procese. În vederea monitorizării lor s-a asigurat accesul la echipamentul de specialitate şi la informaţii.

Normele adoptate impun şi funcţionarea documentelor în cadrul firmei. Documentaţia poate fi elaborată sub orice formă şi pe orice suport, însă trebuie să posede o anumită structură, documentele trebuie avizate şi versiunea lor actuală trebuie să fie accesibilă celor interesaţi, de exemplu în reţeaua internă intranet.

Unul din documentele de bază în firmă este acela care defineşte politica privind calitatea şi cadrele de lucrători; de întocmirea acestui document răspunde conducerea firmei. Această politică trebuie adusă la cunoştinţă şi însuşită în întreaga firmă, iar fiecare lucrător trebuie să înţeleagă principiile ei. Nu este vorba să le ştie "pe de rost", ci să ştie cum le realizează la locul său de muncă. Politica firmei este sistematic analizată pentru a avea siguranţa că este actuală şi corespunzătoare. Aceste analize se efectuează în principal pe baza rezultatelor auditelor, a opiniei clienţilor şi informaţiilor privind derularea proceselor în cadrul firmei.

Opiniile clienţilor reprezintă o informaţie extrem de importantă - în politica adoptată de firmă obiectivul suprem este satisfacerea clientului (iar client, este atât cel din exterior, cât şi beneficiarul din interior, de exemplu colegul de la secţia vopsitorie, care primeşte un radiator brut pentru a-l vopsi). Cercetările nivelului de satisfacţie a clientului reprezintă o cerinţă nouă cuprinsă în versiunea adoptată a normei ISO 9001 şi rezultatele acestor sondaje vor constitui un indicator esenţial în aprecierea activităţii firmei noastre. Au fost stabilite persoanele răspunzătoare de cercetarea cerinţelor şi aşteptărilor clientului, s-au introdus forme noi de comunicare cu clientul care se referă, printre altele, la informaţia privind produsul, exprimarea de opinie, reclamaţii.

Măsurătorile, analiza şi monitorizarea sunt acţiuni permanente legate de supravegherea şi perfecţionarea întregii activităţi  a firmei, printre altele, a achiziţiilor, a fabricaţiei produsului, livrării către client, deservirii post-vânzare. Pentru aceasta servesc auditele interne (efectuate de lucrătorii firmei) şi cele din afară (efectuate de lucrătorii British Standard Institution).

Însă adevărul adevărat este că răspunzător de calitatea înaltă a produselor realizate de firmă şi ocrotirea mediului este fiecare lucrător al firmei noastre: începând de la directorul general şi adjuncţii săi şi terminând cu lucrătorul de rând. Această calitate - cea mai înaltă -  este un obiectiv care poate fi realizat prin munca noastră, a tuturora.

 

 Ce facem pentru a îndeplini Sistemul adoptat de noi de Management al Calităţii şi Mediului?

 • Îmbunătăţim standardele legate de o cât mai bună deservire a clientului: ne îngrijim de buna circulaţie a informaţiilor, analizăm şi perfecţionăm procedurile reclamaţiilor.
 • Limităm cantitatea de elemente date la fier vechi şi rectificările necesare în timpul producţiei prin buna supraveghere  a calităţii, prin analizarea sistematica a rezultatelor înregistrate, prin implementarea soluţiilor de optimizare a procesului de producţie şi urmărirea fluxului şi transportului intern al radiatoarelor.
 • În mod independent ne îndeplinim baremurile obligatorii de utilizare a deşeurilor (recycling) prin sortarea lor meticuloasă şi colaborarea cu unităţile specializate din domeniu.
 • Limităm la maximum consumul de energie electrică şi cantitatea de deşeuri pe calea aplicării tehnologiilor moderne şi a materialelor de exploatare de înaltă calitate.
 • Reducem consumul de apă şi emisia deversărilor prin efectuarea de investiţii în sistemul modern de ultrafiltrare.

   

Purmo Group produce radiatoare-panou pe baza proiectului Purmo.

 • Dorim ca, atât clasa lor înaltă, cât şi procesul de producţie de precizie, să fie un motiv de mândrie pentru fiecare membru al echipei noastre. De aceea, depunem toate eforturile ca radiatoarele produse de noi să ocupe locul de lider pe piaţă şi să fie superioare faţă de produsele firmelor concurente prin parametrii înalţi de calitate.  La fel de importantă pentru noi este stăruinţa ca procesul de producţie să aibă o influenţă cât mai mică asupra mediului înconjurător.
 • Ne angajăm să îndeplinim în munca noastră cotidiană toate cerinţele  Sistemului Integrat de Management al Calităţii şi Protecţiei Mediului. Aceasta ne va ajuta să îndeplinim toate aşteptările şi cerinţele Clienţilor, mai ales în domeniul produselor noastre de calitate superioară, ca şi grija permanentă faţă de mediul natural şi de evitare a oricăror poluări  şi altor acţiuni nefavorabile. 
 • Pentru ca politica de calitate şi ocrotire a mediului în firma noastră să fie reală, trasăm obiectivele principale de calitate, care constau în limitarea, într-o măsură pe cât posibil mai mare, a numărului de rectificări a radiatoarelor în timpul producţiei şi a numărului de reclamaţii faţă de radiatoarele cumpărate de clienţii noştri. În domeniul protecţiei mediului acţiunile noastre vor fi îndreptate spre limitarea cantităţii de deşeuri produse. Tindem, pe măsura posibilităţilor noastre, spre limitarea cantităţii mediilor folosite. Obiectivele de calitate şi de protecţie a mediului stabilite în firma noastră pot cuprinde şi alte aspecte ale activităţii noastre. Obiectivele de calitate şi protecţie a mediului sunt trecute în revistă din punct de vedere al caracterului lor de actualitate şi utilitate. 
 • Ne angajăm să fim preocupaţi de menţinerea nivelului înalt al iscusinţei şi colaborării reciproce între lucrătorii firmei noastre în aşa fel, încât să fie îndeplinite toate dispoziţiile prevederilor legale, a deciziilor administrative şi a altor dispoziţii, mai ales din sfera protecţiei mediului. 
 • Obligaţia şi scopul muncii noastre este de a îndeplini cât mai bine aşteptările Clienţilor. Datorită îndeplinii abile şi conştiincioase  a obligaţiilor noastre, datorita sistemului de supraveghere şi a angajării personale a tuturor lucrătorilor, produsele noastre vor fi de cea mai bună calitate, iar activitatea firmei noastre va afecta într-o măsură cât mai mică mediul natural care ne înconjoară. 
 • Responsabilitatea pentru calitatea înaltă a radiatoarelor produse de noi şi grija faţă de protecţia mediului intră în sarcina fiecărui lucrător al firmei noastre: începând de la Directorul General şi adjuncţii săi şi până la fiecare lucrător. Este un scop al  muncii noastre, a tuturora. Coordonatorii de calitate şi ocrotire a mediului implementează şi urmăresc Sistemul Integrat de Conducere, îndeplinind cerinţele normelor ISO 9001: 2015 şi ISO 14001:2015. 
 • Reciclarea permanentă şi cresterea calificării lucrătorilor este garanţia că, calitatea produselor noastre va creşte, iar Clientul va primi întotdeauna un produs care corespunde exigenţelor lui. În acelaşi timp dorim ca prin cursurile de reciclare să crească conştiinţa lucrătorilor privind atenţia faţă de mediu.