• Renovering

Stop klimaændringerne – reducer CO2-udledningerne

Et behageligt indeklima bør ikke belaste naturen. Klimaet ændrer sig hurtigt, især på grund af menneskelig adfærd og aktiviteter. I dag tegner bygninger og deres beboere sig for 40 % af energiforbruget og 36 % af udledningen af drivhusgasser i Europa. Vi er nødt til at reducere denne mængde yderligere for at reducere CO2-udledningen, udfase brugen af fossile brændstoffer og stoppe temperaturstigningen.

beskyt klimaet

Som en af de førende virksomheder i den europæiske HVAC-branche har vi hos Purmo Group udviklet et udvalg af løsninger til renovering og ombygning af den eksisterende bygningsmasse, der opfylder energikravene til lavenergibygninger og leverer den bedste indeklimakomfort til en særdeles attraktiv pris for beboerne.
Vores fokus er på de bedste opvarmnings- og køleløsninger, der kan installeres, uden at beboerne skal forlade deres hjem, mens arbejdet udføres.

Energirenovering ændrer bygningens egenskaber. Vi kan reducere varmebehovet ved at forbedre isoleringen af bygningens klimaskærm – ydervægge, vinduer, døre, tag og stueetage. Men selv en velisoleret bygning kræver opvarmning. Det kan opnås ved at modificere eksisterende vandbaserede varmesystemer, så de opfylder de nye krav.

Det handler om at reducere energiforbruget og levere opvarmning og køling på en mere klimavenlig måde.

Sådan hjælper renovering af varmesystemet med at stoppe klimaforandringerne

Varmerenovering kan yde et betydeligt bidrag til lavere CO2-udledninger som bidrag til at nå de nationale klimamål og stoppe klimaforandringerne.
Kombinationen af "effektivt system" og "vedvarende energi" er afgørende. Derudover skal bygningen og systemteknologien betragtes som en helhed for at kunne udnytte potentialerne fuldt ud. En undersøgelse foretaget af ITG Dresden viser, at udskiftning af varmekilden i et eksisterende varmesystem kan spare i gennemsnit 2,7 tons CO2 pr. år.
Hvis systemet optimeres yderligere, og fremløbstemperaturen f.eks. reduceres til 35°C, kan der gemmes yderligere 0,46 ton pr. år.

Rumtemperaturstyringen giver CO2-besparelsesmuligheder på yderligere 0,29 ton pr. år.
Samlet set giver hele varmesystemet, dvs. varmeproduktion, varmeoverførsel og optimering af rumtemperaturstyringen et CO2-besparelsespotentiale på op til 3,45 tons pr. år.

 

reducer CO2