• Renovering
  • Vandbåren varme
  • Radiatorer

3 varmeløsninger til ekstra komfort og energibesparelser i renoveringsprojekter

I rapporten Renovation Competence (1), der er udarbejdet af den svenske installatørforening og den svenske byggebranche, angiver boligselskaberne, at der er 800.000 lejligheder i Sverige, der skal renoveres. En stor del af disse indgår i det såkaldte svenske Miljonprogrammet, hvor situationen er akut for helt op til 300.000 lejligheder. Et betydeligt antal, der kræver den rette indsigt og især de rette løsninger. Vores HVAC-eksperter foreslår 3 varmeløsninger til forskellige renoveringsniveauer og forskellige budgetter, der hver især har til formål at øge komforten og spare energi.

Sammenligning af ventilations- og varmeløsninger

For at få en bedre forståelse af den aktuelle situation og mulige løsninger blev der gennemført et demonstrationsprojekt i Borlänge, en by i Dalarna (Sverige), i samarbejde med det svenske energiagentur (2). Dette projekt sammenlignede renoveringspakker, herunder forskellige varme- og ventilationsløsninger, som blev implementeret i 3 oprindeligt ens huse med fjernvarme i "Miljonprogrammet". Den ene bygning var udstyret med en luftvarmepumpe til udsugning og radiatorer, der forvarmer den indkommende luft, den anden bygning fik et udsugningssystem sammen med radiatorer, der opvarmer forsyningsluften, og i den sidste blev der installeret et afbalanceret ventilations- og varmegenindvindingssystem med en ny luftstyringsenhed.

Før der blev foretaget nogen målinger, lå den indkøbte energi fra fjernvarmenettet på ca. 150 kWh/m2 om året for hver af de 3 bygninger, et normalt niveau for dyre bygninger. Efter renoveringspakkerne blev installeret, blev energiforbruget reduceret til et sted mellem 31 og 66 % af de oprindelige værdier afhængigt af de tiltag, der er foretaget. Den største forskel blev målt i det første hus, der var udstyret med en udsugningsvarmepumpe og radiatorer, der opvarmer forsyningsluften, hvilket straks understreger vigtigheden af rigtige varmekilder og varmeafgivere.

Det fremgår af dette projekt, at alle tiltag har en positiv effekt og er med til at reducere energiforbruget, blot ikke i samme omfang. Det samme gælder for forskellige tilgange til renovering af et varme- eller radiatorsystem. Selvom der i de renoverede bygninger blev implementeret en komplet varmeløsning, er det muligt at tilpasse sig en specifik situation og vælge de tiltag, der passer bedst til et projekts behov, budget, tidsplan osv.

God basisvarmeløsning til renovering

God løsning til radiatorforbedring

En måde at renovere et varmesystem i Sverige på er at implementere nye ventilindsatser, der er indstillet til nye Kv-værdier. Disse værdier skal genberegnes efter visse ændringer, der implementeres over tid, såsom nye vinduer eller en ny varmekilde. Nye ventilindsatser og genberegnede Kv-værdier giver en bedre styring af vandflowet i ventilerne. "Når man installerer en ny varmegenerator eller skifter til lavere systemtemperaturer, ændrer man den måde, vandet fordeles på gennem systemet. Med den rigtige ventilindsats kan man indstille den korrekte flowhastighed, hvilket fører til meget mere energieffektiv opvarmning," siger Krzysztof Kamycki, Product Manager hos Purmo Sverige.

Dette kombineres normalt med udskiftning af radiatortermostaterne og ændring af den vandbaserede indregulering med de eksisterende indreguleringsventiler. Kombinationen af disse interventioner giver allerede gode resultater med op til 15 % mindre energiforbrug takket være et afbalanceret varmesystem, der kan styres mere præcist.

Bedre varmeløsning til renoveringer

Bedre løsning til radiatorforbedring

En bedre og mere grundig tilgang ville være at installere nye radiatorventiler såsom Evoflow-termostatventilen, der er designet til at hjælpe med at spare energi. Radiatorventilerne skal derefter indstilles i henhold til nye beregninger for at sikre en optimal forindstilling. Derudover kan der installeres nye termostater samt nye dynamiske indreguleringsventiler, som skal indstilles i henhold til nye beregninger. Dynamisk vandbaseret indregulering bidrager til at optimere energibesparelsespotentialet i et radiatorsystem, da dynamiske indreguleringsventiler hjælper med at opretholde flowet hele tiden, selv når der er delvis belastning eller skiftende belastningsforhold.

For at sikre den bedste ydeevne for de eksisterende radiatorer anbefales det også at skylle de gamle radiatorer og geninstallere dem. Skylning med ferskvand gennem radiatorerne fjerner evt. ophobning af slam eller snavs. Det er vigtigt, fordi slammet kan belaste kedlen, så den går i stykker. Det forhindrer også, at radiatoren fungerer korrekt. Når radiatoren er skyllet, fordeler den varmen jævnt og opvarmer rummet hurtigt og effektivt.

Ud over slam kan luft i systemet også belaste systemets ydeevne og effektivitet. Desuden kan luft forårsage høje lyde i radiatorer, varmevekslere, rør og pumper. Det øger også risikoen for korrosion og dannelse af snavs og magnetit. Så når radiatorerne geninstalleres og genopfyldes med postevand, er det vigtigt at fjerne både luften og vandet fra systemet. Vi anbefaler, at der installeres en vakuumafgasser og magnetitfiltre for at beskytte de nye ventiler og sikre korrekt flow til radiatoren.

Kombinationen af alle disse tiltag vil bidrage til at forhindre ujævn varmefordeling, minimere risikoen for støj og korrosion og optimere energieffektiviteten i varmesystemet.

Komplet og fremtidssikret varmeløsning til renovering

bedste løsning til radiatorforbedring

I gamle varmesystemer spiller slam og snavs, der ophobes i radiatorerne, ofte en væsentlig rolle med hensyn til at reducere effektiviteten. Som nævnt ovenfor kan man skylle hver radiator separat, men det er en meget tids- og ressourcekrævende opgave. En mere komplet og fremtidssikret løsning er at udskifte de gamle radiatorer med nye, der er tilpasset de aktuelle behov.

"Gamle radiatorer blev designet til højere systemtemperaturer på 75/65 °C. Men nu er mange bygninger forbundet med et fjernvarmenet, hvilket betyder lavere temperaturer, der ligger tættere på 55/45 °C. Disse lavere temperaturer gavner hele varmesystemets effektivitet, som kun kan nydes fuldt ud, hvis alle komponenter er tilpasset dette mål. Det gælder også radiatorerne. Takket være innovation inden for radiatorteknologi kan man nu få nye radiatorer, der har samme størrelse som de gamle, og som kan give den nødvendige varmeydelse selv med en lavere systemtemperatur," siger Håkan Danielsson, Sales Director hos Purmo Sverige.

Læs mere om udviklingen af radiatorteknologi i vores guide til udskiftning af radiatorer

Jan Samuelson, Product Manager hos Purmo Sverige, tilføjer: "Det samme gælder, hvis man udskifter en kedel med en varmepumpe. Fremløbstemperaturen falder betydeligt, hvilket betyder, at man skal udskifte radiatorerne og designe dem til den rigtige varmeeffekt for de lavere systemtemperaturer. Installation af nye radiatorer, der passer til varmekilden, vil også hjælpe med at forbedre varmepumpens COP og dermed hjælpe med at generere de energibesparelser, man sigter mod ved installation af en varmepumpe. Derudover skaber nye radiatorer et opgraderet system, hvilket også er positivt set fra et forsikringsmæssigt synspunkt, da det kan sænke forsikringspræmierne betydeligt."

Ved at vælge en komplet varmerenoveringsløsning, herunder nye radiatorer, skaber man et mere robust og fremtidssikret system, der giver indeklimakomfort for beboerne samt optimale energibesparelser på op til 30 %.

"Det faktum, at der er løsninger, der giver mulighed for at arbejde med en ny varmekilde uden at foretage en stor og dyr renovering, der omfatter installation af f.eks. et gulvvarmesystem, er en god nyhed for mange mennesker," siger Krzysztof. "Man kan ganske enkelt udskifte de gamle radiatorer med nye, der har samme størrelse. Men det stopper ikke her. Nye reguleringsventiler er f.eks. mere velegnede til at håndtere flowet i et renoveret system, og moderne termostathoveder som vores EvoSense hjælper med at indregulere systemet mere præcist end de gamle."

Håkan konkluderer: "Hvert eneste tiltag vil bidrage til at forbedre et forældet varmesystem. En slidt radiatorventil kan f.eks. forårsage lækage. Man skal blot udskifte ventilen og indregulere systemet igen. Men når man blander nyt tilbehør med gamle radiatorer, er der større risiko for en ny lækage, fordi man kombinerer individuelle produkter, der ikke er fuldt afstemt efter hinanden. Ved at vælge en komplet varmerenoveringsløsning, herunder nye radiatorer, skaber man et mere robust og fremtidssikret system, der giver indeklimakomfort for beboerne samt optimale energibesparelser på op til 30 %.'

Læs mere nyttigt indhold om energibesparelse

Kilder:
1. https://www.renoveringscentrum.lth.se/fileadmin/renoveringscentrum/Publikationer/Renoveringskompetens_SBUF.pdf
2. https://www.e2b2.se/library/5821/slutrapport_varsam_energieffektiv_renovering_tjarna_angar.pdf