• Referencer
  • Kontor
  • Vandbåren varme
  • Kontor

Skjult rørføring med radiatorer

Skjult rørføring til radiatorerne var nødvendig ved renoveringen af Purmo Groups kontorlokaler i centrum af Helsinki. ”Det var ikke kun stålrørene, der skulle skjules, men også en hel masse anden eksisterende teknik i form af el-ledninger og teknologi til computere”, siger Mikko Iivonen fra Purmo Group.

 

At dække radiatorerne til var absolut ikke noget alternativ. Dels fordi man ville fremhæve det flotte design i koncernens produktportefølje og dels for ikke at mindske strålevarmen fra radiatorerne. Rummet ligger i bygningens kælder, og varmen fra radiatorerne fungerer som ren hygge-faktor samtidig med at de højner rummets visuelle indtryk.

Man har valgt at bruge spredte ribber i stedet for helt at tildække området omkring radiatorerne, herved mener Mikko at varmeafgivelsen ikke bliver forringet. Farverne blev valgt af en indretningsarkitekt, som også har designet rummet i dets helhed. Et rustikt miljø hvor det kan ses, at søfarten har spillet en væsentlig rolle i virksomhedens historie.

Glesa ribbor valdes istället för att helt täcka in radiatorerna, så att värmeavgivningsförmågan inte försämras.

Spredte ribber blev valgt i stedet for helt at dække radiatorerne til, så evnen til at afgive varme ikke forringes.

Skjult rørføring til radiator og fokus på farve og form

Delta radiatorerne har en speciel form, hvor det gamle og ærværdige afspejles i de lodrette søjler med pæn afstand. Stilen passer som fod i hose til Rettig-kontorets indretning og påvirker helhedsindtrykket positivt, hvilket almindelige panelradiatorer ikke ville have gjort.

Delta radiatorerne kan fås i 70 forskellige farver, og til større projekter findes der betydeligt flere farvemuligheder.