• Produkt info
  • Radiatorer

Radiatorbeslagenes store betydning for sikre installationer

Det er vigtigt at vælge den rigtige radiator, der giver den rigtige varmeeffekt. Men lige så vigtigt er det, at radiatoren installeres sikkert. Her kan VDI 6036-retningslinjerne hjælpe. De hjælper rådgivere og installatører med at tage højde for de kræfter, der kan påvirke en radiator, både under tilsigtet og utilsigtet brug. Retningslinjerne hjælper også med at forhindre ulykker. Nedfaldende radiatorer har tidligere forårsaget ulykker, som installatøren i sidste ende er ansvarlig for. Til kravklasse 2 og 3, som defineres i VDI 6036-retningslinjerne – og i nogle tilfælde til klasse 4 – tilbyder vi passende radiatorbeslag, så sikkerheden altid kommer i første række.
VDI 6036-retningslinjer for sikker installation af radiatorbeslag

VDI-retningslinjer

VDI-retningslinjerne er udarbejdet for at yde støtte i forbindelse med tekniske udfordringer og fastsætte kvalitetsstandarder, der afspejler det aktuelle tekniske niveau. VDI stammer oprindeligt fra Tyskland og står for "Verein Deutscher Ingenieure". VDI-retningslinjerne giver fagfolk et sikkerhedsnet og sikkerhed for, at de arbejder med en standard, der er anerkendt i EU. Selvom VDI-retningslinjerne i princippet er anbefalinger, som man ikke er forpligtet til at anvende, har erfaringen vist, at domstole i tilfælde af en retstvist vil lade sig vejlede af aktuelle standarder og retningslinjer.

VDI 6063 og radiatorbeslag

VDI 6036-retningslinjerne danner grundlag for beslutningen om valg af egnede fastgørelsessystemer til radiatorer, f.eks. vægkonsoller eller gulvbeslag. Retningslinjerne tager højde for eventuelle yderligere belastninger, der kan opstå, og definerer 3 kravklasser afhængigt af anvendelsen. Disse klasser henviser til den krævede bæreevne for radiatorfastgørelsessystemerne afhængigt af anvendelsen.

Kræfter der virker på en radiator VDI 6036 radiatorbeslag sikker installation

VDI 6036-retningslinjerne hjælper planlæggere og installatører med at tage højde for de kræfter, der kan påvirke en radiator under både tilsigtet og utilsigtet brug.

Fra civiliseret brug til misbrug

De 3 kravklasser stiller krav til radiatorfastgørelser under forskellige forhold. Det gør det muligt at vælge og dimensionere radiatorbeslagene på en sådan måde, at de sikrer en forsvarlig fastgørelse af radiatoren, også i tilfælde af uforudsigeligt misbrug. En fyldt radiator er tung og kan helt sikkert udgøre en potentiel fare. Hvis radiatoren falder ned, kan det forårsage både personskade og vandskade. Derfor er det vigtigt, at radiatorfastgørelsen udføres korrekt.

Forkert brug af radiatorer forekommer ofte i hverdagen. De bruges f.eks. som sæder, trædeflader eller hylder til tunge genstande. En sådan brug kan forårsage ulykker, og radiatorvandet kan forårsage dyre skader på bygningen og møblerne. Radiatorens forankring skal også kunne modstå forskellige kollisioner med f.eks. børnekøretøjer, kørestole og andet udstyr, der findes i private husholdninger, hospitaler osv.

Offentlige områder er et helt andet kapitel, da man her bør forvente bevidst ødelæggelse. Øverst på skalaen er der ekstreme former for hærværk, som lejlighedsvis forekommer på psykiatriske afdelinger og i fængsler. Sikker fastgørelse af radiatorer er derfor et bredt felt. Hvis der sker noget, kommer spørgsmålet om ansvar også på dagsordenen.

3 kravsklasser til radiatorbeslag

Normale til strengere krav dækkes af kravklasse 2. Den gælder opholdsrum, kontorer og offentligt tilgængelige områder som salgslokaler, trapperum og hotelværelser. Uforsigtig brug kan nemt forekomme her.

Kravsklasse 3 er mere krævende. Den omfatter høje krav fra f.eks. klasseværelser og flugtveje. Her bruges radiatorer ofte bevidst som siddepladser, og de skal kunne modstå paniksituationer i tilfælde af flugtveje. Klasse 4 er forbeholdt meget høje krav og særlige belastninger, som kan forventes i fængsler eller psykiatriske afdelinger. Her skal den højeste fastgørelsesstabilitet garanteres.

Montering af radiatorbeslag til enhver situation

Til klasse 2, 3 og delvist klasse 4 tilbyder vi tilsvarende vægkonsoller og gulvbeslag. Vores sortiment er opbygget til at forenkle arbejdet for planlæggere og installatører i standardsituationer. Næsten alle vores radiatorer, der leveres med radiatorbeslag, opfylder som minimum kravsklasse 2.

Klasse 3 beskriver højere krav til anvendelser som flugtveje, skoler, ungdomscentre, samlingssteder, jernbanestationer og kaserner. Kravsklasse 4 er en mere frit defineret klasse, som specificeres af kunden. I dette tilfælde findes der ikke standardbeslag. Her anbefaler vi, at man først rådfører sig med bygningsejeren for at fastlægge de præcise krav og drøfte eventuelle undtagelser.

VDI 6036 kræver stor omhu ved valg af egnede monteringssystemer for at undgå ulykker og skader. Ud over monteringsbeslagene skal væggens tilstand og dens bæreevne også kontrolleres.

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har flere spørgsmål om dette emne eller har brug for hjælp til at finde de rigtige radiatorbeslag til dit specifikke projekt. Vi er klar til at hjælpe dig.

Kontakt os