• Vandbåren varme
  • Radiatorer
  • Energieffektivitet

Hvornår og hvordan udlufter man en radiator

Radiatorer kræver generelt meget lidt vedligeholdelse. Men for at holde dit varmesystem effektivt kørende er det bedst at udlufte dine radiatorer før fyringssæsonen. Luft kan sætte sig fast i varmesystemet, så varmeeffekten bliver mindre optimal. For at du altid kan nyde en behagelig varme, guider vi dig gerne gennem processen med, hvordan du helt præcist udlufter dine radiatorer.
Hvornår og hvordan udlufter man en radiator

Hvorfor skal en radiator udluftes

Når du udlufter en radiator, lukker du den luft ud, der er fanget i radiatoren. Det er vigtigt for at opnå en jævn og behagelig varme. Varm luft stiger naturligt op og bliver øverst i radiatoren. Det forhindrer det varme vand i at cirkulere gennem hele radiatoren. Så kan der nemt opstå kolde steder. Luften skal fjernes, så radiatoren kan fyldes med vand og opvarmes korrekt. Kun en helt udluftet radiator kan levere den fulde varmeeffekt og sikre et behageligt indeklima.

Hvornår skal en radiator udluftes

Vi anbefaler, at du udlufter dine radiatorer mindst en gang om året, helst om efteråret, for at sikre, at dit varmesystem er i topform til en ny varmesæson. Men hvis du bemærker, at dine radiatorer føles kolde foroven eller tager lang tid om at varme op, kan det være nødvendigt at gribe ind tidligere. Det samme gælder ved boblende eller klikkende lyde. Hvis du bemærker, at en radiator laver mærkelige lyde, når du skruer op for termostaten, betyder det normalt, at luftbobler bevæger sig rundt inde i radiatoren. Det kan føre til iltkorrosion i radiatoren, så tøv ikke med at udlufte den tidligere.

Sådan udluftes en radiator

Det er faktisk ret enkelt at udlufte en radiator. Det eneste, du skal bruge, er en udluftningsnøgle til radiatorer, nogle klude eller et gammelt håndklæde og en bakke til at opsamle overskydende vand, der kan komme ud.

Før du kan udlufte en radiator, skal du dreje termostathovedet helt åbent, så der frigives så meget luft som muligt fra vandet. Sluk derefter for kedlen, og vent et stykke tid (afhængigt af systemets størrelse), så der kan samle sig luft i systemets højeste punkter. Når radiatoren er kølet af, kan du starte den egentlige udluftning. Hvis du udlufter radiatorer på flere etager, bør du begynde nedefra og arbejde dig op. Begynd på hver etage med radiatoren, der er længst væk fra kedlen, da den sandsynligvis indeholder mest luft.

Hold det gamle håndklæde og bakken under radiatorens udluftningsventil. Du finder den normalt øverst på radiatoren i venstre eller højre hjørne på den modsatte side af termostaten. Luk termostathovedet, og åbn derefter forsigtigt udluftningsventilen ved at dreje den indsatte udluftningsnøgle mod uret. Du vil høre en hvislende lyd. Det er luften, der slipper ud. Når vandet begynder at løbe ud, skal du lukke ventilen og indstille termostaten til den ønskede værdi. Når alle radiatorerne er blevet udluftet, skal du tænde for varmen igen og kontrollere, om de varmer korrekt op.

Når du er færdig, er det også vigtigt at kontrollere vandtrykket i centralvarmesystemet for at se, om det skal fyldes op. Vær forsigtig, når du tilsætter vand. Hvis det skal gøres ofte, kan det være tegn på en lækage i systemet eller en defekt ekspansionsbeholder, som bør ordnes snarest muligt.

Professionel hjælp

Selvom udluftning fra en radiator er noget, du nemt selv kan gøre, er det i nogle tilfælde klogt at tilkalde en professionel. Hvis du f.eks. aldrig har udluftet en radiator før eller er usikker, så kontakt gerne en VVS-installatør først. Denne vil give dig tips til, hvad du selv kan gøre, og hvad du skal bede en professionel om at hjælpe dig med. Hvis en radiator ikke er monteret helt vandret, dvs. læner sig ned mod ventilen, kan det være svært at ventilere radiatoren. Kontakt i så fald en VVS-installatør.