• Reduktion af miljøpåvirkning
  • Our production
  • Nyheder

ISO 14001-certificering for miljøledelse på koncernniveau

Vores kunder har med rette store forventninger til os. Hos Purmo Group stræber vi efter at opfylde disse forventninger ved at sætte de højeste standarder for os selv hver dag. Dette understreges af de ISO-certificeringer, der er opnået på vores forskellige fabrikker. Vi er særligt stolte af ISO 14001-certifikatet for miljøledelse. Det styrker vores bæredygtighedsindsats og giver vores kunder garantier, der igen giver ro i sindet.
ISO 14001-certificering for miljøledelse

ISO 14001-certificering

ISO 14001 er den internationalt anerkendte standard for miljøledelsessystemer (EMS). Ligesom andre ISO-standarder er den udviklet af den uafhængige Internationale Organisation for Standardisering (ISO). ISO 14001 giver organisationer en ramme for at designe og implementere et miljøledelsessystem og løbende forbedre deres miljøresultater.

Miljøledelse i overensstemmelse med ISO 14001 er baseret på anvendelse af gennemprøvede ledelsesværktøjer. I henhold til denne standard omfatter et miljøledelsessystem organisationens struktur, ansvarsområder, praksis, procedurer, processer og ressourcer, der er nødvendige for at identificere, styre og påvirke organisationens miljøpåvirkninger og for at forbedre dens miljøresultater. Hovedformålet med miljøledelse er at minimere miljøpåvirkningen, øge ressourceeffektiviteten og fremme miljøvenlig praksis i forretningsprocesserne.

I praksis skal der meget til at opnå certificeringen, lige fra overholdelse af miljølove og -bestemmelser og vurdering af miljøpåvirkninger til identifikation af risici og muligheder samt uddannelse af medarbejdere i miljøvenlig praksis. "ISO 14001 udfordrer os til at blive bedre hvert år og løbende optimere miljøledelsen på tværs af alle vores afdelinger og fabrikker. Alle i Purmo Group bidrager på den ene eller anden måde, og det er fantastisk at se resultatet af alle disse bestræbelser", siger Carina Schnellinger, Health and Safety Manager hos Purmo Group.

Fordele ved ISO 14001 for vores kunder

Vi er særligt stolte af at kunne bekræfte, at alle vores fabrikker er ISO 14001-certificerede. Det giver vores kunder garanti for, at vi lever op til vores løfter, uanset hvor eller hvilket produkt de køber. Takket være vores koncerndækkende ISO 14001-certificering kan vi tilbyde ro i sindet med fordele som:

  • Legitim bæredygtighed: Mange organisationer taler om at være miljømæssigt ansvarlige, men det er ikke alle, der lever op til det. Vores ISO 14001-certificering er et bevis på vores daglige engagement i bæredygtighed i alle dele af vores virksomhed.
  • Fremragende forhold mellem pris og kvalitet: En implementering af et effektivt miljøstyringssystem hjælper producenter som Purmo Group med at fjerne affald fra produktionsprocesser og reducere brugen af råmaterialer. Det indebærer også reduktion af visse omkostninger, så vi kan opretholde meget konkurrencedygtige priser og garantere vores kunder god værdi for pengene.
  • Troværdig forretning: ISO 14001-certifikatet bekræfter, at vi driver forretning på standardiserede måder, der alle lever op til ISO’s krav. Uanset hvilken fabrik eller division vores kunder er i kontakt med, kan de forvente standardkompatible leverancer, som gør det nemt for alle parter at gøre forretning.
  • Lang produktlevetid: De nye standarder for livscyklus i ISO 14001-har til formål at maksimere et produkts brugbare levetid samt at sikre, at det bortskaffes på en etisk og effektiv måde, når det er udtjent. Det betyder, at produkter fra en ISO 14001-certificeret virksomhed generelt indeholder flere genanvendte råmaterialer og etisk indkøbte materialer. Derudover har produkterne en forlænget livscyklus, og en genanvendelsesordning ved endt levetid er på plads. Alt dette er til gavn for vores kunder, og igen for deres kunder, da de kan videregive denne fordel til slutbrugeren.

For mere information om Purmos rejse mod en bedre fremtid og vores særlige fokusområder henviser vi til vores bæredygtighedsafsnit. Hvis du har yderligere spørgsmål om vores ISO 14001-certificering eller andre certificeringer, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os