• Nyheder
  • Reduktion af miljøpåvirkning

Purmo forpligter sig til nettonul-emissioner inden 2050

Som førende inden for bæredygtige indeklimaløsninger er vi glade for at kunne bekræfte, at vi deltager i kampagnen Business Ambition for 1.5°C ved at sætte videnskabsbaserede mål for reduktion af udledninger. Målene er udfordrende, men som en ansvarlig virksomhed mener vi, at de er afgørende for fremtiden.
videnskabsbaserede mål Purmo nettonul

Videnskabsbaserede mål

Science Based Targets-initiativet (SBTi) har til formål at fremme klimaindsatsen ved at hjælpe organisationer med at opstille videnskabsbaserede mål for emissionsreduktion. Det er mål om reduktion af emissionerne, som er nødvendige for at realisere Parisaftalen. Når vi tilpasser os efter dette initiativ, forpligter vi os til at bidrage til at overholde grænsen på 1,5°C for global opvarmning samt nettonul-emissioner inden 2050.

Dette er vores første skridt mod at indføre videnskabsbaserede mål. I 2023 vil vi aflevere kortsigtede og langsigtede mål samt nettonul-mål inden 2050 til SBTi til godkendelse. Målene vil dække vores egne udledninger af drivhusgasser samt udledningerne i vores forsyningskæde (dette kaldes scope 1, 2 og 3). De vil vise hastigheden og størrelsen af de nødvendige reduktioner.

En væsentlig milepæl

John-Peter Leesi, CEO for Purmo Group, siger: "Det er en vigtig milepæl i vores bæredygtighedsstrategi, der sætter klimaet i centrum for vores virksomhed. Videnskabsbaserede mål for reduktion af emissioner er en udfordring, men det er afgørende mål, som vi skal stræbe efter. Jeg er utrolig stolt over, at vi kan slutte os til andre ansvarlige virksomheder, som har erkendt den klimakrise, vi står over for."

Sam Hodlin, Head of Sustainability, tilføjer: "Kun ved at måle og rapportere vores indvirkning på udledningen af drivhusgasser kan vi definere en troværdig vej fremad, som kan verificeres. Det er helt afgørende. Det er det, som den nyeste klimavidenskab har fortalt os, at vi skal gøre for at forhindre de mest skadelige virkninger af klimaforandringerne. Vi vil samarbejde med vores leverandører og vigtige interessenter om at opnå nettonul-udledning af CO2."

Tag med os på vejen mod en bæredygtig fremtid