• Reduktion af miljøpåvirkning
  • Our production
  • Nyheder

Bæredygtig produktion: de seneste resultater fra vores produktionsanlæg

Ud over vores indeklimaløsninger, vores medarbejdere og de samfund, vi arbejder i, er vores produktion et af vores primære fokusområder på vores rejse mod en mere bæredygtig fremtid. Vi stræber konstant efter at forbedre vores produktions- og leveringsprocesser, så vi kan opnå en mere bæredygtig produktion på vores produktionsanlæg rundt om i verden. I 2022 gav vores kombinerede indsats allerede mulighed for at skabe masser af resultater, hvilket kun motiverer os til at fortsætte forbedringerne i 2023.
Bæredygtig produktion hos Purmo

Lavere vandforbrug

Vand er en af vores mest værdifulde ressourcer. Selvom vi måske tror, at der altid vil være rigeligt med vand, kan to tredjedele af verdens befolkning ifølge Verdensnaturfonden inden 2025 stå over for vandmangel(1). For at forhindre det er vi meget bevidste om vandforbruget på vores fabrikker. På vores fabrik i Yangzhou i Kina blev der for eksempel installeret 2 sæt blæseenheder, der på den ene side hjælper med at genbruge og genanvende vand og på den anden side reducerer vandforbruget. Det nedsætter også mængden af forurenet spildevand og mængden af kemikalier, der skal bruges.

I Brescia (IT) afsluttede de året med installationen af et fordamperanlæg, der opsamler alt spildevandet fra produktionen og automatisk separerer vandet fra affaldet. Vandet genanvendes derefter til vaskemaskinerne, hvilket giver en bemærkelsesværdig besparelse på ca. 100.000 liter vand om året.

På vores fabrik i Zonhoven (BE) er vand også en del af en bæredygtig produktion. Her opdaterede de membranerne i ultrafiltreringsmodulet og udskiftede 4 utætte varmevekslere for at reducere vandforbrug, spildevand og kemikalieforbrug. Derudover blev gamle utætte vandhaner i de sanitære områder udskiftet med berøringsfri vandhaner, hvilket hjalp med at spare op til 90 % vand fra hanerne.

Gasforbrug og varmegenvinding

Ligesom vi forsøger at reducere vandforbruget, gør vi det samme med gas og varme i forbindelse med bæredygtig produktion. I Ochtrup (DE) blev gasforbruget for eksempel reduceret ved at reparere og forbedre varmegenvindingen i tværbindingsafsnittet. Varmegenvinding bliver også undersøgt og forbedret på andre fabrikker. Desuden er forskellige anlæg i gang med at reducere brugen af naturgas, enten ved at udskifte fra gasbaserede til elbaserede varmeafgivere eller, som i Diemlach (AT), ved planlagte opdateringer af krympeovnen (2023) og dampgeneratoren (2024).

Effektivt energiforbrug til bæredygtig produktion

For yderligere at optimere vores daglige energiforbrug har flere anlæg, blandt andet i Biache (FR), Diemlach (AT) og Rybnik (PL), implementeret et energiovervågningssystem. I mange produktionsanlæg lukkes maskinerne desuden helt ned, når de ikke er i brug, og gamle maskiner udskiftes med nye og mere effektive maskiner. I Meiningen (DE) gav nedlukning af PL1- og PL2-køling i nedetidsperioder et reduceret energiforbrug på 110.000 kWh om året. På Meiningen gav udskiftningen af en CO2 -laser til en diodelaser i PL2 også bemærkelsesværdige resultater. På en arbejdsdag giver det os mulighed for at spare mere end 700 kWh, hvilket på 5 dage er mere energi, end en gennemsnitlig tysk husstand bruger i løbet af et helt år.

Vedvarende energi med solcellepaneler

For yderligere at reducere brugen af traditionelle energikilder har flere af vores anlæg installeret eller planlægger at installere solcellepaneler i den nærmeste fremtid. I Yangzou er der f.eks. blevet installeret 4280 solcellepaneler på taget af vores anlæg i samarbejde med de lokale myndigheder. Eva Wu, fabrikschef, siger: "Vi er meget stolte af dette projekt, fordi det giver store fordele for anlægget og samfundet. Vores anlæg ligger i et område, der er rigt på solenergi, og vores nye installation vil bidrage til at lette presset på den lokale strømforsyning i højsæsonen. Derudover fremmer det energibesparelser, emissionsreduktioner og miljøforbedringer."

Mindre plast

Plastforurening er også et vigtigt miljøproblem. På vores Sigarth (PL) fabrik holdt man f.eks. op med at købe vand i plastikflasker og påbegyndte en proces til at reducere mængden af PE-film, der bruges på hver enkelt artikel.

Bæredygtig produktion under LED-belysning

De fleste af vores fabrikker er begyndt at udskifte gammel belysning med moderne LED-lamper, som bruger meget mindre energi til at levere den samme mængde lys. I Wienenburg (DE) steg LED-dækningen i anlægget f.eks. fra 60 til 85 % i 2022, hvilket udgør en årlig CO2-besparelse på helt op til 71 tons. Andelen af LED-belysning er planlagt til at stige til 99 % i 2023. I Diemlach lykkedes det at spare 60 % elektricitet ved at udskifte 80 % af de gamle lamper med nye LED-lamper. De resterende 20 % er planlagt til 2023.

Bæredygtig LED-belysning hos Purmo Vienenburg Ladestandere til elbiler hos Purmo

Elektriske ladestandere

Ud over at ændre vores egen bilpolitik til at favorisere elbiler har størstedelen af vores anlæg nu også elektriske ladestandere. I Wienenburg er der f.eks. ved at blive installeret 8 billadestandere, i Markaryd har vi 10 ladestandere, i Ochtrup 6, i Sankt Barbara 4 og i Diemlach 5. Biache-anlægget og Brescia-anlægget fik hver deres første ladestandere installeret i 2022. I Brescia er der planer om at installere yderligere 3 i 2023, og Yangzou planlægger også at installere 5 ladestandere inden årets udgang.

Få mere at vide om vores engagement i en mere bæredygtig fremtid

Kilder

1. https://www.worldwildlife.org/threats/water-scarcity