• Energieffektivitet
  • Vandbåren varme
  • Radiatorer

Radiatorer og en varmepumpes varmekoefficient

Det er en almindelig opfattelse, at en varmepumpe kun fungerer ordentligt i forbindelse med gulvvarme. Vi vil nu rette denne opfattelse!

En varmepumpes årlige varmekoefficient (COPa) afhænger af mange faktorer, som afhænger af, hvor varmepumpen anvendes. Med hensyn til sammenligninger er vandets temperaturer i et varmeanlæg nogle af de vigtigste faktorer. Kondensatorens temperatur, som er udgangspunktet for COP, afhænger både af temperaturen i det vand, der går til anlægget, og i det vand, der kommer fra anlægget; afhængigheden er ca. ⅔ af til-temperaturen og ⅓ af fra-temperaturen. Når vandets afkøling i varmeanlægget er stor, bliver også COP bedre. Dette har man i almindelighed ikke taget i betragtning, når man har sammenlignet forskellige varmesystemer.

Diagrammet viser, hvordan en synkende fra-temperatur giver bedre COP. Eksemplet kommer fra et 150 m² etplans parcelhus i Sydfinland med en moderne jordvarmepumpe som varmekilde. For at forenkle sammenligningen har man ikke taget produktionen af varmt brugsvand (ca. 60 °C) i betragtning, idet den udjævner COP-værdierne. I sammenligningen er der fire målte temperaturer af til-vand samt fra-vandets værdier; efter disse værdier er det årlige COPa blevet beregnet.

Radiatorer och värmepumpens värmefaktor

For eksempel giver et radiatorsystem med dimensionerne 50/40 til/fra en COPa-værdi på 3,64; og, for sammenligningens skyld, giver gulvvarme med dimensionerne 40/30 en COPa-værdi på 4,17. Forskellen er 15% i gulvvarmens favør. Man skal alligevel huske, at gulvvarmens varmetab og indstillingstab er større end radiatorvarmens. I praksis er temperaturerne i radiatorvarmens fra-vand, takket være termostatfunktionen, meget lavere, medens dette fænomen næsten ikke forekommer i forbindelse med gulvvarme. Når man tager alle faktorer i betragtning, er radiatorvarme og gulvvarme nogenlunde lige energieffektive, hvis varmekilden er en varmepumpe.

Mikko Iivonen