• Energieffektivitet
  • Vandbåren varme
  • Radiatorer

Fordele ved radiatoropvarmning

Produktudvikleren Mikko Iivonen besvarer nogle spørgsmål om rør, gulvvarme og radiatorer i hus og lejlighed.

Hvad tror du, bliver radiatorer i huse moderne igen, og hvis det er tilfældet, hvorfor?

Gulvvarme har gennem de seneste tiår været det hyppigst installerede system for vanddrevet varme i huse. I mellemtiden har systemet vist sig at have visse brister i Finland. For letvægtskonstruerede småhuse, hvor gulvvarme er forsænket i en stor masse støbebeton, forstærkes den dårlige justerbarhed af varmen, hvilket fører til ukontrollerbare indetemperaturer samt kolde gulve grundet lange fastlåsningsperioder. Utilfredsheden forstærkes også af træk fra vinduer på trods af moderne vindueskonstruktioner.

Dette forklarer, som nævnt tidligere, at undersøgelser viser, at småhuse med gulvvarme forsænket i støbebeton anvender mere varmeenergi end bygninger, som varmes op med radiatorer. Anvendelse af varmepumpe som varmekilde giver forholdsvis samme energianvendelse, uanset om du har gulvvarme eller radiatorer. Gulvvarme fungerer godt som kombinationsopvarmning, især i badeværelser, for at tørre gulve og i separate rum hvor man anvender radiatoropvarmning som hovedkilde til opvarmning.

Vi tror definitivt, at opvarmning med radiatorer vil blive mere populært. Opvarmning med radiatorer har mange afprøvede egenskaber som energieffektivitet, god justerbarhed, samt den tekniske komfort, som radiatorer tilbyder. Radiatorvarme kan mærkes.

Efter vores mening skal forbrugeren have tilstrækkelig korrekt information om egenskaberne hos de forskellige varmesystemer, for at kunne træffe den rette beslutning.

Ulow E2 har en enkel vit, tidlös design som lämpar sig för alla typer av interiörer, från klassisk till modern och radiatorn passar in i vilket rum som helst, från vardagsrum till sovrum.

Ulow E2 er en lavtemperaturradiator som især passer godt til små huse

Tror du, at radiatorer fungerer særlig godt også i velisolerede boligbyggeri, og hvis dette er tilfældet, hvorfor?

Definitivt. I moderne bygninger er der brug for gode varmeregulerende egenskaber for at opnå energieffektivitet. Og under vinduerne er der brug for radiatorer. Det er et spørgsmål om komfort, som er nødvendig selv i velisoleret boligbyggeri.

At vælge gulvvarme til et moderne boligbyggeri er en fejl, og konsekvenserne bliver større end i et lille hus: Den værste fejl er ukontrolleret overophedning, forøget træk fra vinduer og forøget energiforbrug.

Hvorfor har gulvvarme domineret i småhuse gennem de seneste tiår?

Gulvvarmens forøgede popularitet i Finland skyldes massiv markedsføring, som har været ukritisk og vildledende. Ofte har argumentet for gulvvarme været, at man får varme gulve og en energibesparelse via en lavere lufttemperatur. Man har også fejlagtigt betonet energieffektiviteten. Disse argumenter kan i en vis grad forsvares på grund af dårligt isolerede bygninger i Mellemeuropa, som ikke har frirum til jorden i gulvet.

En anden stærk støtte for gulvvarme har været systemspecifikke salg og nøglefærdige projekter, som har været i stand til at opretholde den valgte VVS-virksomheds strukturelle regler og omkostninger.

Hvad er de største fordele ved radiatoropvarmning?

De største fordele ved radiatoropvarmning er deres pålidelighed, energieffektivitet og termiske komfort. Og de moderne radiatorers harmoniske udseende.

Svängda radiatorer

Det lönar sig att kontrollera/dimensionera radiatorstorlekarna vid linjesanering. Byte till ett lågtemperatursystem ger energibesparingar och förbättrar komforten.

Hvordan ser du fremtiden for radiatoropvarmning?

Selvfølgelig vil der fortsat være konkurrence om forbrugerne mellem de forskellige systemer. Varmebehovet i nye velisolerede bygninger giver let indtryk af, at der ikke behøves noget opvarmningssystem. Men erfaringen viser, at der i Finland er brug for opvarmningssystemer selv i et “passivhus” og “nær nulenergihus”. Jeg mener, at radiatoropvarmning er det bedste varmesystem. Systemet har en lang levetid, er pålideligt, let at justere når varmekilden forandres, energieffektivt og giver det behageligste termiske miljø. Så der er helt sikkert en fremtid for radiatorer. Jeg vil også pointere, at gulvvarme er en vigtig varmeløsning også i f.eks. Rettigs produktudvalg, men det skal anvendes på den rette måde.

Noget andet vigtigt hvis man skal anvende radiatorer i gamle huse?

I gamle huse, hvor man påtænker at foretage energirenovering, betaler det sig at udskifte radiatorerne og ikke kun at æstetiske årsager men også for at opnå en bedre energieffektivitet. Særligt hvis man udskifter sit gamle kedelanlæg med en varmepumpe, får man ved hjælp af radiatorer, der er bedre egnede til lave temperaturer, gang i varmepumpens varmekapacitet COP. Som en tommelfingerregel kan man ved at sænke opvarmningsvandets temperatur med 10 grader forbedre COP med 20 procent.

Er der noget andet vigtigt vedrørende lavvarmeradiatorer specielt i nye og velisolerede huse?

Radiatorernes vigtige varme- og komfortegenskaber tilskrives deres varmestråling også ved relativt lave vandtemperaturer. Når en person er bevidst om varmestrålingen i omgivelserne, vil han/hun kunne mærke varmestrålingen fra radiatorerne. Særligt vellykkede fornemmelser får man, hvis radiatoren anbringes under et vindue. Radiatorens varmestråling og vinduets “kulde” skaber tilsammen et friskt, termisk farvet område foran vinduesvæggen. På samme måde hindrer lavvarmeradiatorer vinduestræk.

 

Mikko Iivonen
Produktudviklingschef
P
urmo Group Ab