• Radiatorer

Best practice: Sådan giver et integreret HVAC-system maksimal komfort med minimalt energiforbrug

Klimaforandringerne kræver, at vi forbedrer vores energieffektivitet. Da bygninger står for ca. 40 % af energiforbruget i EU, er det derfor kun logisk, at vi ser på de vigtigste dele af en bygnings energiforbrug, nemlig opvarmning, ventilation og aircondition. Vi er nødt til at gentænke den måde, vi opvarmer og afkøler vores bygninger på. Vi har brug for integrerede og fuldt koordinerede systemer for at kunne reducere vores energiforbrug betydeligt og stadig nyde optimal indendørs komfort.
integreret HVAC-system

Direktiver om energieffektivitet

Vi ved alle, at det er på høje tid at handle, hvis vi vil bekæmpe den globale opvarmning. For at sikre, at vi kan opfylde klimamålene for 2030 og 2050, gennemfører EU’s regeringer direktiver om energieffektivitet, der har til formål at renovere vores gamle bygningsmasse til næsten energineutrale bygninger og begrænse energiforbruget i nye bygninger til et absolut minimum. For at give bygningsejere ekstra motivation kombineres disse direktiver ofte med offentlig støtte. I Italien er der f.eks. en Superbonus på 110 % for seismiske renoveringer og energieffektiviseringer. Det svarer til et skattefradrag på 110 % af de kvalificerede udgifter.


Produktudvikling

Selvom bevidsthed og incitamenter er meget vigtige, skal de kombineres med de rigtige løsninger for at realisere vores ambitioner. Et godt eksempel er den måde, miljøpolitikker tilskynder til opførelse af solcelleanlæg. De producerer energi fra en vedvarende kilde og hjælper således med at reducere vores bygningers miljøpåvirkning. Derfor er de et vigtigt led i processen med at fremtidssikre vores energiforbrug. Andre energieffektive løsninger, der bidrager til dette, er varmepumper, gulvvarme, blæserkonvektorer osv.


Integrerede systemer

Hos Purmo designer vi alle vores avancerede indeklimaløsninger med fokus på brugervenlighed, men også på deres evne til at kombinere den bedste ydeevne med maksimale energibesparelser og respekt for miljøet. Derfor mener vi, at det er vigtigt at se videre end det enkelte produkt og tilbyde integrerede systemer. Ved at kombinere innovativt design, teknologisk indhold og omfattende teknisk og industriel ekspertise til en samlet systemløsning er mulighederne for energibesparelser langt større, end når vi er afhængige af ydeevnen fra et enkelt produkt.


Komfort året rundt

Varmepumper spiller en vigtig rolle i forhold til at ændre den måde, vi opvarmer vores bygninger på. De trækker energien fra luft, jord eller vand og producerer to til fire gange mere anvendelig energiproduktion, end de bruger i elektricitet. Men for at optimere varmepumpens effektivitet har den brug for et varmesystem, der er designet til at fungere med lave fremløbstemperaturer til f.eks. gulvvarme. Et gulvvarmesystem giver god indendørs komfort i vinterhalvåret, men du har sandsynligvis også brug for en anden løsning til køling om sommeren, medmindre du kombinerer gulvvarmesystemet med en reversibel varmepumpe til at levere gulvkøling. Her er det vigtigt også at installere et fugtighedsstyringssystem med sensor og affugtere for at undgå fugt. Et godt alternativ til gulvkøling er en blæserkonvektor som f.eks. Vido S2.


Indendørs luftkvalitet

Selvom rumtemperaturen spiller en stor rolle for indeklimakomforten, bør man ikke glemme den indendørs luftkvalitet. Vores fokus på energieffektivitet får os til at isolere vores bygninger bedre, men det gør det sværere at bortskaffe fugt, lugt og forurenende stoffer, der kommer fra vores daglige aktiviteter. Et innovativt ventilationssystem med varmegenvinding kan give de rigtige betingelser og samtidig sikre energieffektiviteten, fordi varmen fra indeluften genvindes, før den føres ud.


Renoveringseksempel fra Italien

Et godt eksempel på, hvordan en integreret systemløsning kan bidrage til at optimere både komfort og energieffektivitet, er energirenoveringen af et hus på 366 m2 i Dovadola i Italien. Før renoveringen var bygningen i energiklasse G og skulle bruge 307,82 kWh/m2 ikke-vedvarende energi om året. Det svarer til ikke mindre end 25.000 kg CO2-udledning. For at lave om på dette og fremtidssikre bygningen med hensyn til energiforbrug foreslog HVAC-eksperterne hos Emmeti, Purmos italienske afdeling, en komplet løsning, der omfattede ny isolering, solcellepaneler og et hybridsystem bestående af en varmepumpe og en kedelbackup til radiatorer.

Denne systemtilgang gav tydelige resultater. Efter renoveringen kom bygningen til at ligge i energiklasse A4. Den bruger nu kun 27,93 kWh/m2 ikke-vedvarende energi om året. Det svarer til en 90 % reduktion af CO2-udledningen, som nu er nede på 2.500 kg. Desuden opfylder den rigeligt minimumskravene til opvarmning, køling og drikkevand, hvor 50 % skal komme fra vedvarende kilder. Ved at kombinere solcellepaneler med en varmepumpe dækkes 65,6 % af det samlede energibehov nu af vedvarende energikilder.

Oven i dette installerede man reguleringssystemet FEBOS, der hjælper med at håndtere bygningens inerti og øge brugen af egenproduceret energi. Ved at visualisere energiflowet hjælper det brugerne med at få mest muligt ud af den producerede solenergi, samtidig med at brugen af ikke-vedvarende energi minimeres, og CO2-udledningerne reduceres. I dette tilfælde bidrog FEBOS til at øge procentdelen af selvforbrugt energi fra normalt 20 % til mindst 42 %.

Få mere at vide om, hvordan du kan drage fordel af vores indeklimaløsninger