• Produkt info
  • Radiatorer
  • Reduktion af miljøpåvirkning
  • Nyheder

Radiator overfladebehandling: endnu en måde, hvor vi bidrager til bæredygtigt byggeri

I dag gælder der grønnere og sundere standarder for bygningsdesignet for at reducere vores bygningers indvirkning på miljøet og sikre beboernes velbefindende. Som førende inden for bæredygtige indeklimaløsninger er vi glade for at kunne tilbyde passende løsninger. Vores radiatorer opfylder f.eks. de strenge krav fra det tyske råd for bæredygtigt byggeri (DGNB) med hensyn til niveauerne af flygtige organiske forbindelser (VOC) i overfladebehandlingerne. Det er blot en af de måder, hvorpå vi sikrer en renere og grønnere produktion og samtidig bidrager til bæredygtige og sundere bygninger.
radiatorbelægninger VOC'er bæredygtig bygning

Vores radiatorer får en korrosionsbeskyttende belægning, der har et VOC-tal på under 140 g/l. Den yderste belægning har et VOC-tal på 0 g/l, hvilket er betydeligt bedre end den fastsatte grænse på 100 g/l.

DGNB: Europas største netværk for bæredygtigt byggeri

DGNB er en nonprofitorganisation, der fremmer bæredygtigt byggeri på mange forskellige måder. De har base i Stuttgart, men de fleste af deres initiativer og projekter har en international vinkel. Sammenslutningen har ca. 2.000 medlemmer fra 30 forskellige lande verden over. Organisationens aktiviteter omfatter blandt andet certificering af bæredygtige bygninger. På baggrund af sin ekspertise opstiller DGNB desuden strenge krav, som byggematerialer og produkter skal opfylde, hvis de skal klassificeres som bæredygtige. Vi er glade for at kunne bekræfte, at vores panelradiatorer og designradiatorer opfylder organisationens krav.

DGNB-krav til radiatorbelægninger

Når en rå radiator er blevet produceret, skal den overfladebehandles med en korrosionsbeskyttende belægning og en ydre belægning (top coat). Disse processer skal overholde visse grænseværdier med hensyn til flygtige organiske forbindelser (VOC'er) og tungmetaller i belægningerne. De grænser, der anvendes af DGNB til belægningsprocessen, er:

- Vandopløselig korrosionsbeskyttende belægning: VOC < 140g/l
- Ydre belægning: VOC < 100 g/l

Når disse grænser overholdes, sikres en minimal udsættelse for VOC'er.

Minimal mængde VOC'er i vores radiatorbelægninger

Som førende inden for bæredygtige indeklimaløsninger mener vi, at det perfekte indeklima ikke bør gå ud over klodens klima. Derfor er vi meget glade for at kunne bekræfte, at vores panelradiatorer og designradiatorer overholder de strenge VOC-grænseværdier i DGNB.

Den korrosionsbeskyttende belægning, vi bruger på vores radiatorer, er en vandfortyndelig 1K-elektrocoat med en akrylharpiksbase og et VOC-tal, der er lavere end 140 g/l. Den yderste belægning på vores radiatorer er en pulvercoatet epoxy-polyester med et VOC-tal på 0 g/l, hvilket er betydeligt bedre end den fastsatte grænse på 100 g/l. Begge belægninger er emissionsfri, når radiatoren bruges i opvarmningsfunktion, selv ved de maksimalt tilladte driftstemperaturer. Desuden indeholder korrosionsbeskyttelsen og den endelige overfladebehandling af vores radiatorer ingen bly-, kadmium- eller krom VI-forbindelser.

Afhængigt af produktionsstedet opfylder overfladebehandlingsprocessen kravene i 31. BImSchV eller den europæiske lovgivning i forordning 2010/75/EU – Direktivet om industrielle emissioner (IED).

Hvis du har spørgsmål om vores radiatorer eller overfladebehandlinger, er du velkommen til at kontakte os. Hvis du har brug for et officielt dokument, der bekræfter, at vores radiatorer opfylder DGNB-kravene, kan du downloade bekræftelsen her.

Få mere at vide om vores engagement i en bæredygtig fremtid