• Energieffektivitet

Verdens Klimadag: reduktion af vores miljøpåvirkning

Verdens Klimadag fejres hvert år den 8. december. Den blev til som et initiativ fra forskellige franske og belgiske miljøorganisationer for at skabe øget opmærksomhed omkring klimabeskyttelse og effekten fra vores handlinger. Kampen mod global opvarmning er en kamp, der berører os alle og kræver, at vi alle foretager ændringer i vores dagligdag.
Verdens Klimadag

Beskyttelse af vores miljø

Klimaforandringerne har allerede ført til mindre vandforsyning, hyppigere og mere intens tørke, storme, hedebølger osv. Alt dette påvirker igen vores biodiversitet, hvor 20-30 % af alle dyre- og plantearter i øjeblikket er truet på verdensplan. For at håndtere disse spørgsmål og støtte EU’s mål om at være klimaneutrale inden 2050 er vi nødt til at forpligte os til klimabeskyttelse. Et godt sted at starte er at se nærmere på vores energiforbrug. IEA (Det Internationale Energiagentur) anslår, at energi globalt set tegner sig for mere end to tredjedele af den samlede udledning af drivhusgasser.

Fra fossile brændsler til vedvarende energi

Ifølge IEA udgjorde fossile brændsler som kul, olie og gas stadig 80 % af den samlede energiforsyning i 2020 på verdensplan. Disse brændsler er en af de største bidragydere til globale klimaforandringer, og derfor er det kun logisk, at vi prøver at undgå at bruge dem og vælger alternativer som f.eks. vedvarende energi i form af solenergi, vindkraft, vandkraft, geotermisk energi osv. Især solenergi er en meget tilgængelig vedvarende ressource, som kan implementeres i mindre målestok til en acceptabel pris. Tænk blot på solcellepaneler, der kan bruges til at drive varmepumper, moderne elradiatorer osv.

Energibesparelse

Det er ikke kun kilden til vores energiforbrug, der er vigtig, men også den måde, vi forbruger vores energi på. Derfor er det vigtigt at se på vores varme- og kølesystemer og især deres energieffektivitet. Nye bygninger, der opføres i dag, tager allerede højde for de innovative materialer og produkter, der findes, og som bidrager til at reducere energitabet. Men EU’s bygningsmasse er domineret af gamle huse, og derfor er det afgørende, at disse energiintensive bygninger bliver renoveret. Bedre isolering og et effektivt varmesystem er nøglen i renoveringsprocessen for at sikre optimal energieffektivitet.

Opvarmning med lav temperatur

Inden for bæredygtige varmesystemer er det bedst at skifte til opvarmning med lav temperatur. Lavere systemtemperaturer gør det muligt at genvinde mere varme fra røggassen, så varmetabet reduceres, og varmesystemets effektivitet øges. Et varmesystem med lav temperatur kan opsættes med en moderne kondenserende kedel, men også med en varmepumpe, hvis du foretrækker en vedvarende energikilde. Uanset hvilken varmekilde du vælger, skal du blot sørge for at tilpasse dine varmekilder til det nye temperatursystem. Kun når alle komponenter i varmesystemet er perfekt tilpasset, vil du – og resten af verden – kunne nyde godt af fordelene ved et reduceret energiforbrug.

Få mere at vide om mulighederne for energibesparelser ved opvarmning med lav temperatur