• Energieffektivitet
  • Vandbåren varme
  • Produkt info

Sådan hjælper varmestyring med at sænke omkostningerne til komfort

Et vigtigt mål på vejen mod at begrænse den globale opvarmning er at dekarbonisere opvarmning og køling af boliger. Mange mennesker er derfor på udkig efter omkostningseffektive måder at gøre deres hjem mere energieffektive på og samtidig fremtidssikre dem til overgangen til opvarmning med lavt kulstofindhold. Bedre varmestyring er en nem måde at opnå begge dele på: reducering af både brændstofforbruget og CO2-udledningen.
varmestyring reducerer omkostninger til komfort

Spar energi med varmestyring

Et vigtigt skridt i retning af dekarbonisering af boligopvarmning er at isolere eksisterende bygninger bedre. Det er med til at spare energi og reducere mængden af fossile brændstoffer, der bruges til opvarmning og køling. Men for at nå vores ambitiøse klimamål bør termisk eftermontering suppleres med en gennemgang af centralvarmesystemet for at sikre, at et effektivt varmesystem fungerer i en effektiv bygning. Hvis budgettet tillader det, kan det betyde at skifte til en varmepumpe, der drives af vedvarende energi, kombineret med lavtemperaturradiatorer , blæserkonvektorer eller gulvvarme.

Læs mere om lavtemperaturradiatorer til varmepumper

Budgetmæssige eller praktiske begrænsninger kan dog gøre det umuligt at opgradere hele systemet på én gang. Heldigvis kan små ændringer i brugen af varmestyringen straks gøre en betydelig forskel med henblik på reduktionen af både brændstofforbrug og kulstofemissioner. Når alt kommer til alt, giver bedre styring mulighed for bedre tilpasning af systemet, så man kun bruger præcis den mængde energi, man faktisk har brug for til at nyde et komfortabelt indeklima hele året rundt.

Moderne hydroniske og elektroniske varmestyringer

Selvom både hydroniske og elektroniske varmestyringer forbedres kontinuerligt med hensyn til nøjagtighed og brugerkomfort, viser praksis, at mange mennesker stadig ikke helt ved, hvordan de skal bruges korrekt. Det er uheldigt, da det betyder, at de går glip af både komfort og energibesparelser.

Grundlæggende varmestyring til et centralvarmesystem omfatter som minimum en programmør (ur), en rumtermostat og, hvis det er et radiatorsystem, termostatiske radiatorventiler. Den rigtige brug af disse kerneelementer kan med det samme få den effektive energiudnyttelse på rette spor. Ved at tilføje moderne varmestyring eller endda intelligent varmestyring som vores Unisenza Plus-serieer det desuden nemmere end nogensinde før at opgradere eksisterende systemer og yderligere optimere både brændstofforbruget og varmesystemets samlede CO2-aftryk.

Potentielle energibesparelser med varmestyring

To typer varmestyring er nøglen til at forhindre, at temperaturen stiger unødigt: rumtermostaten og de termostatiske radiatorventiler. Dette bekræftes af nylige testresultater1 offentliggjort af BEAMA, den britiske brancheforening for producenter og leverandører af energiinfrastrukturteknologier og -systemer. De beregnede de potentielle besparelser på brændstofregningen ved hjælp af en række varmestyringer. Deres udgangspunkt er et ur, en klasse I on/off-rumtermostat og manuelle radiatorventiler. Testene viser, at husejere straks ved blot at tilføje termostatiske radiatorventiler (TRV'er) kan spare i gennemsnit 18 % på deres brændstofregninger. Opgradering af klasse I-rumtermostaten til en klasse IV-enhed med belastningskompensering eller klasse V/VI med belastnings-/vejrkompensering resulterer i en yderligere gennemsnitlig besparelse på henholdsvis 10 % og 12 %.

Læs mere om merværdien ved termostatiske radiatorventiler (TRV) til energibesparelse

I deres rapport inkluderer BEAMA også resultater for besparelser fra intelligente styringer baseret på en undersøgelse foretaget af Behavioural Insights Team. Disse resultater indikerer, at der ved at opgradere en grundlæggende programmør til en med intelligent styring er et omkostningsbesparelsespotentiale på 6 %. Når de intelligente regulatorer kombineres med de andre undersøgte elementer for at foretage en komplet opgradering, stiger de gennemsnitlige anslåede besparelser yderligere til 31 % med en klasse IV-rumtermostat og 32 % med en klasse V- eller VI-rumtermostat. Dette er en god indikation af, hvordan varmestyring kan hjælpe med at sænke omkostningerne til komfort uden at skulle renovere hele varmesystemet på én gang.

Potentielle CO2 -besparelser med varmestyring

Selvom besparelser på brændstofregningerne naturligvis kan gøre en forskel for mange mennesker, er det største mål at reducere vores CO2-aftryk. En renovering af varmesystemet rummer også et stort potentiale på dette område. Samtidig med omkostningsbesparelserne ser vi, at varmeproduktion og -distribution også udgør gode muligheder med hensyn til CO2 -besparelser. Og igen spiller varmestyring en vigtig rolle.

En undersøgelse foretaget af ITG Dresden2 viser, at udskiftning af varmekilden i et eksisterende varmesystem kan spare i gennemsnit 2,7 ton CO2 pr. år. Hvis systemet optimeres yderligere, og fremløbstemperaturen f.eks. reduceres til 35 °C, kan der spares yderligere 0,46 ton pr. år. Rumtemperaturstyringen giver CO2-besparelsesmuligheder på yderligere 0,29 ton pr. år. Det svarer til at køre 1.740 km i en dieselbil eller 20 ture fra Amsterdam til Paris med Thalys. Et vigtigt bidrag alene fra styringen, som igen understreger den rolle, den kan spille i forhold til aktivt at reducere brændstofforbruget og kulstofemissionerne.

 

Se hele vores varmestyringssortiment

Kilder:
1. https://www.beama.org.uk/resourceLibrary/winter-2022-23-fuel-bills-savings-using-heating-controls.html
2. https://www.bdh-industrie.de/fileadmin/user_upload/Positionspapiere/Positionspapier_Niedrigtemperaturwaermeuebergabe_052021.pdf.pdf