• Vores løsninger
  • Energieffektivitet
  • Vandbåren varme

Energieffektiv opvarmning og køling med zone-temperaturstyring

Selv i dag er der beboelsesejendomme og private huse over hele Europa, der stadig har et varme- (og køle-) system baseret på on/off-styring af en enkelt zone. Ofte giver dette dog ikke varmemæssig komfort i alle rum, og opvarmning eller afkøling af ubenyttede rum er spild af energi. Zone-temperaturstyring er en praktisk løsning, der øger komforten for alle beboere og samtidig hjælper med at spare energi.

Energieffektiv opvarmning og køling med zone-temperaturstyring

Hvad er zone-temperaturstyring?

I et enkeltzonesystem styrer én termostat alle varmekilderne i hele bygningen. Termostaten installeres derefter ofte på et centralt sted som f.eks. stuen eller entréen og måler temperaturen på det specifikke sted. Selvom denne type system er meget let at bruge, er temperaturkravene i praksis normalt forskellige fra rum til rum.

Zonetemperaturstyring kombinerer flere termostater, der hver især styrer temperaturen i en bestemt zone. Ved at installere individuelle regulatorer i forskellige områder kan de nemt indstilles til forskellige temperaturer. Da ikke alle områder kræver opvarmning eller køling på samme tid eller ved samme temperatur, giver det mulighed for mere skræddersyet temperaturstyring og undgår at spilde energi på ubeboede rum.

Vores Unisenza-styringsserie omfatter f.eks. en ledningscentral, der kan tilsluttes til op til 10 forskellige rumtermostater. Dette giver brugerne mulighed for at indstille den ønskede temperatur i henhold til personlige præferencer i hvert enkelt rum. Derudover kan man nemmere fokusere på specifikke områder som f.eks. en stue eller et køkken og minimere opvarmning og køling i rum, der ikke bruges.

Fordele ved zonetemperaturstyring

Muligheden for at opvarme eller afkøle specifikke rum har to vigtige fordele. På den ene side giver zone-temperaturstyring brugerne mulighed for at skabe det ideelle komfortniveau i hver zone. Du kan nemt indstille til en anden temperatur i f.eks. stuen eller køkkenet uden at påvirke temperaturen i badeværelset eller soveværelserne. Eller når der er behov for køling om sommeren, giver et zonestyringssystem dig mulighed for kun at køle rummene ovenpå, som har tendens til at være varmere end dem nedenunder. Ved hjælp af ur-termostater som f.eks. Unisenza WiFi-termostaten er det endda muligt at køre en anden varme- og køleplan i forskellige rum baseret på brugernes typiske daglige eller ugentlige aktiviteter.

Den anden store fordel ved zone-temperaturstyring er den energi og de penge, der spares. Ved at justere termostaten i zoner, der ikke eller sjældent bruges, spildes der ikke energi på ubenyttede rum. Du kan ganske enkelt lukke ubenyttede zoner af, så du kun forbruger energi, hvor og når der er behov for opvarmning eller køling. Hvis Unisenza WiFi-termostaten er installeret, er det endda muligt at parre den med den intuitive Unisenza-app og styre rumtemperaturer, tidsprogrammer eller andre indstillinger, uanset hvor og hvornår du ønsker det. I appen kan brugerne også aktivere geo-lokalisering, en funktion, der bruger en smartphones placering til at bestemme brugernes bevægelser og derefter automatisk justerer temperaturindstillingen for at maksimere fleksibiliteten og energieffektiviteten.

Anslåede energibesparelser med zone-temperaturstyring

For at gøre det mere konkret kørte vi en simulering, hvor vi sammenlignede et basisstyringssystem med et zonestyringssystem i et hus med fire rum på hver 25 m2 alle udstyret med en radiator. I simuleringen udveksler hvert rum varme med omgivelserne gennem ydervægge, tag og vinduer. Hver bane simuleres som en kombination af varmekonvektion, varmeledning og varmemasse. Det antages, at varmen ikke overføres internt mellem rummene. Radiatorerne får varme fra varmt vand og udveksler dette med luftmassen i rummet.

Purmo simulering af zone-temperaturstyring

Vi kørte en simulering, hvor vi sammenlignede et basisstyringssystem med et zonestyringssystem i en huskonstruktion med fire rum på hver 25 m2. Simuleringen viser, at når termostaten til et basisstyringssystem er installeret i det koldeste rum, bliver de andre rum overophedet. Med et zonestyringssystem forbedres situationen.

Basisstyringssystemet har en enkelt termostat installeret i rum 1, som er det koldeste, da det har flest vinduer. Til zonestyringssystemet er huset opdelt i 2 zoner med 2 rum og en motorventil og en termostat for hver zone.

Simuleringen viser, at når termostaten i et basisstyringssystem installeres i det koldeste rum, overophedes de andre rum. Med et zonestyringssystem forbedres situationen. Med hensyn til energiomkostninger anvendes en gasomkostning på 2,54 kr./standardkubikmeter. Den daglige omkostning for basismodellen til at holde en konstant temperatur på 20 °C udgør 12,69 kr., mens den med zonestyringssystemet er 11,19 kr. Med andre ord giver et zonestyringssystem mulighed for 12 % besparelser på energiomkostningerne.

 

 

zonekontrol vs.

basismodel

ETH vs.

basismodel

ETH vs.

zonestyring

Energibesparelse   12%  24%  13%
       

Vi tager zone-temperaturstyring til næste niveau

Ud over en sammenligning mellem et basisstyringssystem og et zonestyringssystem omfatter vores simulering også et ETH-styringssystem, hvor hver radiator er udstyret med et elektronisk termostathoved som dem, der er inkluderet i vores Unisenza Plus styringsserie. Disse kan nemt tilsluttes en Unisenza Plus Gateway, som igen kan tilsluttes den brugervenlige smartphone-app. Det giver brugerne mulighed for at overvåge og styre alle de varmeoverførselssystemer, der er forbundet til appen, hvor som helst og når som helst. ETH'erne kan f.eks. kobles til en termostat for præcis tids- og temperaturzonestyring og optimal komfort. Desuden er de elektroniske termostathoveder fuldstændig trådløse, så de er nemme at implementere i nybyggeri og renoveringsprojekter for at opdatere det eksisterende system.

Læs vores guide til elektroniske termostater til nybyggeri og renovering

Enkeltstående model af et Purmo elektronisk termostathoved

Eksempel 1: Enkeltstående ETH-system, der er direkte forbundet med modtageren

Elektronisk termostathoved kombineret med en kedelmodtager Purmo Unisenza Plus

Eksempel 2: termostater forbundet til ETH'er og modtager

Simuleringen viser, at et ETH-styringssystem, der justerer alle enheder perfekt, giver mulighed for betydeligt større energibesparelser med en daglig energiomkostning på kun 9,70 kr. Det er en reduktion på 24 % i forhold til basisstyringssystemet og 13 % i forhold til zonestyringssystemet. Desuden er der ikke længere nogen overophedning i rummene, og de elektroniske termostathoveder sikrer proportional styring af vandgennemstrømningen.

Hvis du vil vide mere om mulighederne med vores Unisenza- eller Unisenza Plus styringsserie, er du velkommen til at kontakte os eller besøge den dedikerede kampagneside.

Få mere at vide om vores Unisenza zonestyringssystem

Læs om intelligent opvarmning med Unisenza Plus