• Dimensionering
  • Vandbåren varme
  • Nyheder
  • Radiatorer

Ydelser er udregnet efter logaritmisk udregning efter EN 442 standard

Hos Purmo radiatorer benytter vi, til ydelsesberegning, den logaritmiske beregningsmetode som er beskrevet i bygningsreglementet og DS 469 (Dansk standard). Dette har været et krav i BR siden 2013 og dette har vi for længe siden taget konsekvensen af hos Purmo Group.
Den logaritmiske beregningsmetode giver et mere korrekt billede af ydelsen for en radiator ved de lave temperatursæt der benyttes i hele landet i dag og kravene til endnu lavere temperaturer ser ud til at fortsætte.


Forskellen mellem aritmetriske- og logaritmiske beregningsmetoder

Vi ønsker at gøre opmærksom på denne udfordring da der i fremtiden kan opstå problemer med at opfylde varmekravet i en bygning hvis temperatursættet sættes yderligere ned og radiatorerne er beregnet efter den aritmetriske beregningsmetode og dermed giver et væsentligt mindre spillerum for at justere ned på temperaturen i varmeanlægget.

Alle rådgivere og beregnere i Danmark bør være opmærksom på dette da der er et stort ansvar forbundet med dimensioneringen af et varmeanlæg med varmegivere der skal opfylde kravene i diverse reglementer og normer samt anbefalinger.

Beregn