• Vandbåren varme
  • Radiatorer

Varmesystemer og påvirkningen fra glykol

Hvordan påvirkes et varmesystem ved brugen af glykol? Man bruger sommetider glykol i et varmesystem for at undgå tilfrysning af rør og radiatorer. Men hvor meget glykol kan man tilsætte, uden at det påvirker varmeafgivelse, pakninger og tætninger?

En glykolblanding påvirker ikke almindelige radiatorers varmeafgivelse synderligt, men gennemstrømningen skal øges. Den letteste tilpasning opnås ved at øge pumpens gennemstrømning/tryk med 10 – 15%.

Det giver ikke et tilfredsstillende resultat kun at ændre på radiatorventilens KV-værdi. Det er nødvendigt at tage hensyn til alle varmesystemets komponenter, og det fører til en fuldstændig genberegning af balancen i varmesystemet.

Beregning af glykols påvirkning i et varmesystem

Glykol har en lavere specifik varmekapacitet end vand: Glykol 2,4 kj/K pr. kg og vand 4,19 kj/K pr. kg. Densiteten er også forskellig. Glykol har 1,12 kg/l, mens vand har 0,99 kg/l.

Hvis man tager en 30 % glykol-/varmeblanding, betyder det, at væskegennemstrømningen bør øges for at opnå tilstrækkelig gennemstrømning:


 0,99*4,19/(0,3*1,12*2,4 + 0,7*0,99*4,19) = 1,12

Gennemstrømningen skal altså øges med 12 % for at opnå samme varmeafgivelse.

I forhold til hvad indsatsen kan klare, anbefaler vi maks. 30 % propylenglykol med en driftstemperatur på 60 grader. Dette er ifølge vores egne forsøg ved MMA. Ved andre driftstemperaturer anbefaler vi, at man rådfører sig med glykolleverandøren.