Slovensko
Podlahové vykurovanie

Purmo rolljet

Podlahové vykurovanie - Purmo rolljet

Purmo rolljet je systémom montáže ohrievacích telies inštalácií podlahového vykurovania, pri ktorom je rúra upevňovaná k izolácii pomocou takera a klipsov.

Doplnky

Podlahové vykurovanie Purmo ako kompletný systém obsahuje všetku výbavu, ktorá je potrebná pre správnu a rýchlu montáž:

 • Prvky na prevedenie dilatácie pri stenách a rozdeľujúce miestnosť na menšie úseky (v prípade ak je takáto nutnosť),
 • plastifikátor pre tepelnú mazaninu,
 • úchytky na pripevnenie rúry,
 • vodiace kolienka, lepiaca páska atď.

Okrajová páska

Okrajový pás, vyhotovený z mäkkého molitanu hrúbky 8 mm vyhrievacie dosky odďaľuje od pevných častí budovy.Preto sa môžu dosky mazaniny voľne predlžovať a pri ohrievaní tvoria plávajúcu podlahu. Okrajový pás má tiež za úlohu izolovať podlahovú dosku od stien a stropu pred únikom tepla a prenášaní nárazového zvuku na konštrukčné prvky. Dilatačný pás z fólie obmedzuje, aby sa sviežo naliata mazanina predoslala medzi rolljet a okrajovú pásku a tvorila termické a zvukové mostíky.

 

Dilatačné prvky

Zestaw elementów dylatacyjnych służy do prawidłowego podziału wylewki na pola grzewcze o właściwych wielkościach, kształtach i proporcjach.

Zostava dilatačných prvkov je určená pre správne podelenie vyliatej mazaniny na vykurovacie úseky, ktoré budú mať vhodné veľkosti, tvary a proporcie.Dilatačný profil z umelej hmoty prilepený k rolljetu znázorňuje tvary vykurovaných úsekov, pri ktorých je nutné položiť hadice.V miestach, kde rúry prerušujú dilatáciu je nutné použiť ochranné rúrky dĺžky 40 cm. Pred uložením mazaniny, do dilatačného profilu sa vsúva pásku z polyetylénového molitanu hrúbky 8 mm. Vrstva mazaniny nie je obvykle hrubšia ak 70-80 mm, čo znamená, že výška pásky 100 mm postačuje, aby bolo miesto dilatácie viditeľné pre pracovníkov, kladúcich dlážku.Nadbytok dilatačnej pásky sa ureže po uložení povrchovej vrstvy podlahy.

 

Prísada pre výlevku

Primiešanina pre mazaniny PURMO obsahuje dobre sa mesiace spružňujúce zložky, ktoré urýchlia miešanie spojiva so zvyšnými zložkami a uľahčí ukladanie malty napriek malému obsahu vody Má koristný vplyv na pevnosť a tvrdosť mazaniny.Umelá hmota obsiahnutá v plastifikátoru zlepšuje mechanické vlastnosti mazaniny (odolnosť voči stlačeniu a na rozťahovaní).Zväčšuje sa tiež tepelná vodivosť a schopnosť udržať teplo. Primiešanina sa hodí pre cementové a anhydritové mazaniny ako aj pre malty, na ktorých sú ukladané podlahové dlaždičky.

Prípravok neobsahuje žiadne látky, ktoré by mohli agresívne pôsobiť na oceľ, betón a umelú hmotu a je celkove netoxický. Kontakt materiálu, z ktorého sú vytvorené vykurovacie rúry s ním je úplne bezpečný.

 

Montážne prvky

Úchytka (sponka) - je to dôležitý prvok na pripevňovanie rúr v systéme PURMO. Dvojité háčky, umiestnené pod kotviacou sieťkou izolácie znemožnia vyrvať úchytku pružiacou rúrou. Úchytky sú dodávané v zásobníkoch po 30 kusov, aby je bolo možné ľahko navliecť na rameno takeru - nástroj na vbíjaní úchytiek do izolácie


Rozdeľovače a skrinky

Rozvádzače, z ktorých sú napájané vykurovacie obehy sú umiestnené v skrinkách, ktoré sú obvykle situované v sieni, šatni alebo kotolni. Najlepšie je, ak sú lokalizované centrálne k celému povrchu vykurovacej podlahy.

Rozdeľovače

Rozvádzače Purmo sú zbudované s mosadzných rúr. Je možné ich poznať po tom, že majú čistú zlatú farbu. Mosadz M63, z ktorého sú vyrábané rúry našich rozvádzačov neobsahujú olovo. Preto môže byť používaný v inštaláciách pre pitnú vodu. Pre rozvádzače podlahového vykurovania je to naozaj dôležité, pretože sa netvorí kysličníky olova, ktoré sťažujú prácu termostatických ventilov.

Ponúkame niekoľko modelov rozvádzačov, ktoré sa líšia od seba výbavou a priemerom kolektorov. Všetky sú vybavené ventilmi a prípojnými tvarovkami s vnútorným závitom 3/4". Všetky sú dostupné v rozmeroch od 2 do 12 obehov.

Najexkluzívnejšie modely ( s ukazovateľmi prietoku) sú niklované. Rozvádzače Purmo sú dodávané kompletne zmontované. Vo výrobnom procesu je každý exemplár preskúšaný na tesnosť pod tlakom 8 barov.

NOVINKA

Rozvádzače z nerezovej oceli pre podlahové vykurovanie série UFH0050302s-UFH0050312s, sú vybavené ukazovateľmi prietoku - je to elegantný výrobok najvyššej akosti. Rotametry kalibrované v l/min umožnia priame čítanie prúdu vody v danej slučke a doregulovanie prietoku v závislosti na skutočnom rozvode vody v jednotlivých obehoch. Kolektory sú tiež ukončené vnútorným závitom 3", preto sa k nim hodia guľové závity UFH0050320.

Skrinky

Purmo ponúka dva druhy rozvádzacích skriniek: podomietkové a nadomietkové. Skrinky sú vyhotovené zo zinkovaného plechu.Špeciálna antikorózna farba zabezpečuje dodatočne pred koróziou. Sú biele, veľmi estetické a montáž je ľahká. Dvierka sa zatvárajú na kľúčik, výšku a hĺbku je možno regulovať. Šírku je nutné vybrať na základe množstva projektovaných obehov.

Skrinky Purmo sú vybavené špeciálnym pripevnením k líšte automatiky, ktorá napája elektrické termostaty v miestnostiach a termoelektrické hlavy v systéme regulácie teploty v miestnostiach.

Spojky

V vykurovacích podlahových inštaláciách sa používa jedna základná svorka, ktorá spojuje rúru s rozdeľovačom. Je to spínacia svorka zoskrutkovaná a zložená z troch častí:

 • matice s vnútorným závitom ¾”,
 • preseknutého prstenca,
 • euro kužeľa.

V systéme Purmo má tri rozmery pre rúry o rôznych priemeroch 16,17 i 20 mm.

Iné druhy svoriek sú používané len pre pripojenie radiátoru ( spojovacia svorka s vnútorným závitom 16,17 i 20 mm alebo výnimočne, za účelom výmeny poškodeného úseku rúry na nový v prípade havárie alebo vtedy, kedy je nutné čiastočne zmeniť priebeh skôr zaplánovanej a už položenej slučky (spojenie rúra - rúra).

Systémy izolácie

Medzi nosným povrchom a mazaninou s vykurovacími rúrami je nutné umiestniť vrstvu tepelnoreflexnej izolácie, ktorá pritom bude aj zvukotesná. Druh a hrúbka izolácie sú závislé na umiestnení a určení miestnosti ak tiež na veľkostiach predvídaných zaťažení.

PURMO ponúka dva základné typy izolácie:

 • rolljet
 • faltjet

Oba sú pokryté fóliou, ktorá je spevnená špeciálnou kotviacou sieťkou , ktorá je nutná pre správne pripevnenie rúry úchytkami.Napätie rúry , ktoré sa dodatočne mení pri naplňovaní vodou pred skúškou tesnosti vyvoláva naozaj značné sily, ktoré vtedy ak nie je kladená kotviaca sieťka vytrhávajú z polystyrénového alebo polyuretánového podkladu úchytky, ktoré rúru pripevňujú. Dodatočným uľahčením pre vykonávateľov je mierka umiestnená na fólii, ktorá umožňuje udržať správne vzdialenosti medzi rúrami.

 

Rolljet

Rolljet to je základná izolácia systému Purmo, ktorá sa dokonale osvedčuje v obytných budovách, kanceláriách a verejných budovách. Vhodne narezané polystyrénové dosky sú pokryté polyetylénovou tkaninou, ktorá zaručuje správne pripevnenie rúry.

Izolácia je dodávaná v výhodných zvitkoch, balených do fóliových vriec. Takýto spôsob balení značne zrýchľuje ukladanie izolácie. V závislosti na potrebách, ponúkame rôzne druhy rolljetu o rôznej hrúbke. Všetky sú umiestnené v katalógu výrobkov.

 

Faltjet

Faltjet je izolácia vyrábaná na základe polyuretánových dosiek. Používa sa ho len vo výnimočných prípadoch.

Má naozaj výnimočné vlastnosti:

 • Znesie zaťažení do 5000 kg/m²,
 • Má veľmi dobré izolačné vlastnosti - vrstva hrúbky 74 mm postačuje pre tepelnú izoláciu podlahy nad zemou (koeficient vodivosti tepla je 0,025 W/(m*K),
 • Je odolný na pôsobenie rozpúšťadiel.

Vykurovacie rúry

Rúrky PEX, PEX/Al/PEX i PE-RT/Al/PE-RT - pochádzajú zo závodu renomovaného nemeckého výrobcu.

Rúrky sú vybavené nutnou bariérou proti difúzii pre vykurovacie systémy, ktorá zabraňuje prenikanie kyslíku do inštalácie. Má to značný význam pre trvalosť oceľových prvkov takých ak napr. radiátory.

Polyetylén je základným materiálom rúrok. W oboch prípadoch s sieťkou , čo zaisťuje inštalácii dlhovekosť a zväčšuje výdrž rúrok na rôzne napätí:

 • sú výsledkom teploty a tlaku, ktoré vznikli behom prevádzky,
 • ktoré vznikli pri ohýbaní rúr,
 • mechanické, vznikajúce pri stavebných prácach.

Rúry z umelej hmoty nekorodujú, sú ľahké a trvalé. Ich elasticita a malý priemer ohybu umožnia zmenšiť množstvo nutných tvaroviek, čo výrazne zľahčuje a zrýchľuje montáž.

Potrubie PEX

Rúra PURMO Diffu - PEX je zhotovená z polyetylénu sieťovaného metódou "a" (PE-Xa). Tento spôsob sieťovaní znamená väčšiu elasticitu ako aj v prípade iných sieťovaných polyetylénov a je pri tom sieťovaná v najvyššom stupňu 80-85%.

Bariéra proti difúzii je vrstva špeciálnej umelej hmoty EVOH, ktorá je špeciálnym lepidlom pevne spojená so základnou polyetylénovou rúrou.

Vlastnosti rúry PE-Xa:

 • maximálne pracovné parametre: teplota 90°C a tlak 6 barov,
 • vysoký koeficient vodivosti tepla λ=0,35 W/(mK),
 • koeficient lineárnej rozpínavosti k=0,125 mm/(mK),
 • nízky modul pružnosti E (550N/mm²),
 • malý odpor prietoku vody - stupeň absolútnej drsnosti k=0,007 mm,
 • minimálny priemer ohnutia r=5xdz,
 • celkove vylúčená difúzia kyslíku,całkowicie wykluczona dyfuzja tlenu,
 • pełne zespolenie bariery tlenowej z rurą PE-Xa (identyczny współczynnik, rozszerzalności termiczne rury i warstwy antydyfuzyjnej).

Ponúkaný sortiment:

  Rozmery [mm] Množstvo v balení [m]
Rúra PE-Xa 16x2 120
16x2 240
16x2 600
17x2 120
17x2 240
17x2 600
20x2 120
20x2 240
20x2 500
25x2,3 200

 

Mnohovrstevná rúra PEX/Al/PEX PURMO HKS Sitec

Mnohovrstevná rúra PEX/Al/PEX PURMO HKS Sitec je urobená z dvoch rôznych materiálov, čo znamená, že spojuje prednosti rúry z umelej hmoty s prednosťami kovovej rúry. Stena rúry má päť vrstiev. Vnútorná a vonkajšia vrstva s sieťovaným polyetylénom má veľký význam pre životnosť a výdrž rúry. Vrchné spojenie vrstvy hliníku je vykonané laserom. Spojenie hliníku " na styk" a nie "na prekrytie" vylučuje koncentráciu napätí ktoré vznikli pri ohýbaní rúry a zaisťuje dôkladné spojenie spojok. Hliník a umelá hmota sú spolu spojené špeciálnou spojujúcou vrstvou, ktorá znemožňuje rozvrstvenie rúry.

Mnohovrstevná rúra PE-RT/Al/PE-RT

Mnohovrstevná rúra PE-RT/Al/PE-RT 16x2 mm - nová metóda zušľachťovaní polyetylénu ( polyetylén so zväčšenou výdržou vysokej teploty PE-RT namiesto sieťovaného polyetylénu PE-X ) umožnila znížiť náklady na výrobu.Rúry PURMO HKS PE-RT/Al/PE-RT sú vyrábané Fraenkische Rohrwerke v Nemecku, tak ako všetky nami vyrábané rúry. Sú charakterizované takými istými pracovnými parametrami ak rúry PEX/Al/PEX, čo je potvrdené technickým osvedčením COBRTI "Instal". Sú pružnejšie, ľahko sa tvarujú.Hodia sa pre vykurovacie inštalácie radiátorové a podlahové ako aj pre inštalácie pre studenú a teplú úžitkovú vodu. Obdržali hygienický atest PZH ( Štátnego Hygienického ústavu a nemecký certifikát DVGW pre systémy, ktoré sú určené pre dodávku pitnej vody.

Najdôležitejšia a veľmi istotná prednosť rúry behom prevádzky je taká, že možno ju ohýbať v ruke, tvarovať do rôznych tvarov bez obáv, že bude pružiť.

 

Vlastnosti rúr PEX/Al/PEX i PE-RT/Al/PE-RT:

 • maximálne pracovné parametre:teplota 95°C a teplota 10 bar,
 • vysoký koeficient vodivosti tepla λ=0,45 W/(mK),
 • koeficient lineárnej rozpínavosti k=0,025 mm/(mK),
 • nízky modul pružnosti E (550N/mm²),
 • malý odpor prietoku vody - stupeň absolútnej drsnosti k=0,007 mm,
 • minimálny priemer ohnutia r=5xdz, (s pružnosťou 2,5xdz),
 • celkove vylúčená difúzia kyslíku,
 • úplné spojenie hliníkovej vrstvy z vonkajšou a vnútornou vrstvou PE-X.

Ponúkaný sortiment:

  Rozmery [mm] Množstvo v balení [m]
Rúra PEX/Al/PEX 16x2 100 kotúč
16x2 200 kotúč
20x2 100 kotúč
26x3 50 kotúč
32x3 5 tyč
40x3,5 5 tyč
Rúra PE-RT/Al/PE-RT 16x2 200 kotúč

Deklaracje Zgodności II/2004