Slovensko
Firma

Súčasná obchodná pozícia

Súčasná obchodná pozícia

Investície koncernu patrí k najväčším v období Poľsko - fínskych vzťahov, čo našu firmu umiestňuje medzi najdôležitejšími zahraničným investormi v Poľsku.

Aktuálne koncern Rettig Heating Group je najväčším výrobcom doskových radiátorov v Európe.Celkove výroba vo fabrikách vo: Fínsku, Poľsku, Nemecku, Belgicku, Francii, Švédsku, Číny dosahuje až 9 miliónov kusov.