Slovensko
Kvalita

Logistika

Logistika

Balenie

Vykurovacie telesá sú v závode zabalené do fólie sťahujúcej sa pod vplyvom tepla. Rohy vykurovacieho telesa sú zabezpečené chráničmi z umelej hmoty. Prípojné otvory sú zakryté umelohmotnými technologickými zátkami, ktoré po montáži vykurovacieho telesa treba nahradiť kovovými zátkami a odvzdušňovačom.

Preprava

Vykurovacie telesá je treba prepravovať  v uzatvorených prepravných prostriedkoch. Palety, ako aj jednotlivé vykurovacie telesá je treba behom prepravy zabezpečiť tak, aby sa nepresúvali. Nakladanie a vykladanie musí prebiehať opatrne, aby sa nepoškodil povlak laku. Vykurovacie telesá sa nesmú hádzať.

Skladovanie

Vykurovacie telesá je treba skladovať v uzatvorených, suchých miestnostiach. Chrániť pred kontaktom zo žieravými prostriedkami. Treba ich skladovať na paletách. Vykurovacie telesá zložené z paliet je teba ukladať v zvislej polohe. Vykurovacie telesá sa nesmú skladovať v otvorenom priestore, ani vtedy ak sú zabezpečené fóliou alebo plachtou.