Slovensko
Kúpeľňové radiátory

Java

Kúpeľňové radiátory - Java

Java sa charakterizuje unikátnym elipsovitým tvarom vodorovných kolektorov, ktoré svojou formou pripomínajú odchýlenú žalúziu. Konštrukcia radiátora umožňuje jednoduché zavesenie radiátora.

+

Technické údaje

Materiál: vysokej kvality oceľový profil
Maximálny pracovný tlak: 8 bar
Maximálna teplota: 110°C
Pripojenie: dve prípojné tvarovky s priemerom 1/2”
Vybavenie: konzoly s regulovanou vzdialnosťou radiátora od steny
ručný odvzdušňovač s priemerom 1/8”
Povrchová úprava: brokovanie, odmasťovanie, použitie fosforečnanov, plákanie demineralizovanou vodou, chrómová pasivácia
Náter: elektrostaticky nanášaný práškový lak
Normy, atesty: PN EN 442, ISO 9002, ISO 14001,
Hygienický atest PZH HK/B/1689/01/2005
Použitie: vodné inštalácie ústredného kúrenia
Krajina pôvodu: Francúzsko
Záruka: 10 rokov

Veľkosť ohrievacích telies

Veľkosti radiátorov (v milimetroch):

 

Teplotný výkon a rozmery

Katalógové číslo Výkon [W]
75/65/
20°C
Výkon[W]
90/70/
20°C
Šírka
L [mm]
Výška
H [mm]
Zavesenie Rázvor pripojení
Lp [mm]
Vodná
kapacita [dm³]
Hmotnosť [kg] Počet
vodorovných kolektorov
Lz [mm] Hz [mm]
JAV 07 05 358 448 500 700 470 520 470 3,2 6,6 10
JAV 09 04 393 491 400 912 370 750 370 3,7 7,3 13
JAV 09 05 463 579 500 912 470 750 470 4,2 8,7 13
JAV 13 04 568 710 400 1336 370 1170 370 5,4 10,8 19
JAV 13 05 668 835 500 1336 470 1170 470 6,1 12,3 19
JAV 15 05 780 975 500 1548 470 1320 470 7,0 14,3 22
JAV 17 06 1015 1269 600 1760 570 1600 570 8,9 18,9 25
JAV 19 06 1137 1421 600 1972 570 1790 570 10,0 20,9 28

V tabuľke sú uvedené výkony radiátorov podľa normy PN EN 442, zohľadnené je tiež zníženie výkonu pre pripojenie dole – dole.

Zavesenia

Unikátny systém zavesenia

To, čo v prípade iných radiátorov znemožňuje správne zavesenie na ľubovoľnom mieste kupeľne (nerovný povrch, netypické vykončenie povrchu), v prípade novej línie kúpeľňových radiátorov Purmo sa našlo dômyselné a funkčné riešenie. Ku každému radiátoru je dodávaná konzola, ktorá umožňuje regulovanie vzdialenosti medzi radiátorom a stenou do 15 mm. Dodatočne je možné radiátor vyrovnať vodorovne bez ohľadu na nerovnosti stien. 

1. Pripevňujeme pripevňujúcu tvarovku do steny 2. Pripevňujeme pripevňujúci držiak
   
3. Držiak blokujeme vo vhodnej pozícii 4. Pripevňujeme ozdobnú tvarovku

Korekčné koeficienty

tz tp Teplota vzduchu v ohrievanej miestnosti ti [°C]
°C °C 16 18 20 22 24
90 70 0,73 0,76 0,80 0,83 0,87
80 60 0,91 0,96 1,01 1,07 1,13
75 65 0,90 0,95 1,00 1,05 1,12
75 60 0,97 1,02 1,08 1,14 1,21
75 55 1,04 1,10 1,17 1,24 1,32
70 60 1,03 1,08 1,15 1,22 1,30
70 55 1,11 1,17 1,25 1,33 1,42
70 50 1,20 1,28 1,37 1,47 1,58
65 55 1,18 1,26 1,34 1,43 1,54
65 50 1,29 1,37 1,47 1,59 1,71
60 50 1,39 1,48 1,60 1,73 1,87
60 45 1,53 1,65 1,78 1,94 2,13
55 45 1,66 1,80 1,96 2,15 2,37

Doplnky

ELEKTRICKÉ OHRIEVADLO KU KÚPEĽŇOVÝM RADIÁTOROM – NOVINKA!

Čo odlišuje náš výrobok?

Funkčnosť

Nové ohrievadlo priťahuje pozornosť svojím estetickým vzhľadom a funkčnou formou. Vďaka jednoduchej konštrukcii kľuky sa dá ľahko nastaviť teplota, ako aj udržiavanie ohrievadla v čistote. Dodatočná práca ohrievadla je siganlizovaná svetelným prstencom.

Ohrievadlo ma sedemstupňovú reguláciu teploty v medizach od 7 do 70°C. Je možné taktiež nastavenie teploty proti zamrznutiu, je to pozícia označená hviezdičkou.

Ľahkosť montáže

Mäkké elastické tesnenie pri montáži umožňuje správne dokrútiť ohrievadlo (pri jeho správnej pozícii je spredu viditeľný obrázok firemnej mačky). V zostave s ohrievadlom dodávame aj špeciálny kľúč na dokrúcanie – vďaka tomu sa eliminuje eventuálne poškodenie radiátora a ohrievadla, ktoré môžu byť spôsobené pri jeho dokrúcaní obyčajným kľúčom.

Moderné technické riešenie

Ohrievadlo PURMO je riadené elektronicky. Jeho výkon je automaticky prispôsobovaní do udanej teploty. Špeciálna konštrukcia špirály v tomto modely spôsobuje, že ohrievadlo hreje v neveľkej vzdialenosti za závitom. Vďaka tomu bude teplota riadátora lepšie rovnomerne rozložená. Je to dôležité, pretože ohrievadlo montujeme v dolnom prípoji, čiže tam, kde sú kolektory najchladnejšie.

Bezpečnosť pri používaní

Ohrievadlo má radu zabezpečení. Predovšetkým zebezpečenie pred prehriatím – v podobe termickej poistky 98°C, ktorá zabraňuje uvarenie vody v radiátore, ako aj termočlánok umiestnený v kapiláre.

Vyoský stupeň ochrany pred vonkajšími vplyvmi – IP 56 zaručuje bezpečnosť pri používaní. Ohrievadlo má taktiež bezpečnostnú značku B a certifikát CE. Na ohrievadlo je posktynutá 18-mesačná záruka.

Technické údaje

 • Výkon: 300, 600, 900 W
 • Napätie: 230 V
 • Pripojenie: vonkajší závit ½”
 • Svetelný prstenec signalizujáci prácu
 • Možnosť nastavenia teploty proti zamrznutiu
 • Regulácia teploty v rozmedzí 7-70 °C
 • Kľúč na montáž v zostave
 • Elektronický regulátor teploty
 • Ohrievacia špirála s konštrukciou, ktorá umožňuje čo najrovnomernejšie rozloženie teploty v radiátore
 • Zabezpečenie pred prehriatím
 • Vysoký ochranný stupeň výstuže IP 56
 • Certifikáty: CE, Bezpečnostný znak B
 • Záruka – 18 mesiacov

Exploatačné poznámky

Ohrievadlo by malo byť namontované v jednom zo spodných prípojov radiátora. Radiátor s ohrievadlom montujeme vo vzdialenosti minimálne 60 cm od obrysu vane, sprchovej vaničky a umývadla. Aby ohrievadlo správne fungovalo, radiátor musí byť naplnený vodou.

Deklaracje Zgodności II/2004

Prehlásenie o vlastnostiach

Deklaracja Zgodności na grzejniki łazienkowe 2 PURMO

Podmienky záruky pre oceľové panelové radiátory značky PURMO

 1. Panelové radiátory PURMO sú uvádzané na trh a sprístupňované na základe Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.305/2011, ktoré stanovuje harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh (CPR).
 2. Rettig Heating Sp. z o.o. so sídlom v Rybniku na ul. Przemysłowej ( zvaný ďalej Poskytovateľ záruky) udeľuje na územie Európskej únie 10-ročnú (počítajúc odo dňa kúpy) záruku na panelové radiátory PURMO namontované na vodných inštaláciách ústredného kúrenia, nie však dlhšie než 11 rokov od dátumu výroby umiestneného na radiátore.
  10-ročná záruka sa týka radiátorov vyrobených počnúc dňom 6.3.2007.
 3. Záruka zahŕňa radiátory namontované vo vodných inštaláciách ústredného kúrenia:
  · uzavretého systému s membránovou expanznou nádržou;
  · napájaných z výmenníkovej tepelnej stanice, kotolne, tepelného čerpadla;
  · vyrobených z čiernych oceľových rúr, medených rúr, alebo rúr z umelej hmoty s antidifúznou bariérou;
  · vybavených miestnym odvzdušňovaním (nie je povolený systém ústrednej odvzdušňovacej siete);
  · ohrievajúcich obytné, kancelárske, služobné a iné miestnosti, v ktorých niet škodlivého korózneho vplyvu látok nachádzajúcich sa v ovzduší a najmä nedochádza k trvalému alebo dočasnému zvlhnutiu povrchu radiátora.
  Je dovolená montáž panelových radiátorov PURMO v neveľkých inštaláciách otvoreného systému (do príkonu 25 kW ) pod podmienkou, že sa v tých inštaláciách používajú inhibítory korózie prípustné pre používanie.
  Počas trvania záruky radiátory a ich prvky, u ktorých sa zistia chyby zavinené výrobcom a budú nahlásené najneskôr 1 mesiac od dátumu zistenia, budú opravené a ak to nebude možné, vymenené za nové bez chýb.
 4. Podkladom na získanie záruky je:
  · vlastníctvo dokladu o kúpe, napr. faktúry,
  · namontovanie radiátorov vo vodnej inštalácii ústredného kúrenia v súlade so štátnymi technickými predpismi a
  normami, na ktoré sa odvolávajú,
  · dodržanie usmernení poskytovateľa záruky uvedených v "Podmienkach použitia panelových radiátorov PURMO".
 5. Prevádzkový tlak v inštalácii ústredného kúrenia s panelovými radiátormi ´ PURMO nesmie presiahnuť10 barov (6 barov pre radiátory Vertical ) a maximálna prevádzková teplota 110 °C.
  Vo vysokých a výškových budovách treba použiť rozdelenie inštalácie na zóny. Kontrolu tesnosti inštalácie treba vykonávať pri skúšobnom tlaku, ktorý sa rovná prevádzkovému tlaku v danej inštalácii plus 2 bary, ale nie menšom ako 4 bary. Maximálny prípustný tlak počas skúšky tesnosti inštalácie je 12 barov (8 barov pre radiátory Vertical).
 6. Záruka sa netýka radiátorov namontovaných:
  · v inštalácii ústredného kúrenia, ktorá bude spojená s vysokoteplotnou tepelnou sieťou pomocou hydroelevátora alebo
  čerpadlového zmiešavacieho uzla;
  · v halách s bazénmi, v autoumyvárňach, v práčovňach, na bitúnkoch, vo verejných toaletách, v kúpeľňach aj v iných
  miestnostiach, kde dochádza k škodlivému vplyvu koróznych látok nachádzajúcich sa v ovzduší a stálemu alebo
  príležitostnému zvlhnutiu povrchu radiátora – netýka sa to pozinkovaných radiátorov vo verzii s dodatočným
  antikoróznym zabezpečením, pre ktoré záruka trvá 6 rokov, nie však dlhšie, ako 7 rokov od dátumu výroby;
  · v inštalácii ústredného kúrenia, ktorá bude mať stále prepojenie s vodovodnou sieťou bez toho, aby bola na spoji
  namontovaná spätná klapka, zabezpečujúca pred spätnými prietokmi;
  · v inštalácii ústredného kúrenia, z ktorej bude voda vypúšťaná častejšie a na dlhšie, než to vyplýva z nevyhnutných
  prevádzkových požiadaviek;
  · v parných inštaláciách;
  · v inštalácii ústredného kúrenia, v ktorej budú prekročené prípustné hodnoty najdôležitejších ukazovateľov kvality vody, čiže:
  · celkový obsah iónov chlóru a síry nesmie byť vyšší ako 150 mg/l ( u inštalácií s medeným potrubím nie vyšší ako 50 mg/l ),
  · obsah kyslíka nesmie prekračovať 0,1 mg/l,
  · pH reakcia vody sa musí pohybovať v rozsahu 8,0 ÷ 9,5,
  · celková tvrdosť nesmie prevyšovať 4,0 mval/l.
 7. Záruka sa netýka poškodení radiátorov a ich vybavenia (upevnenia, kryty) v dôsledku nesprávneho prevádzkovania, skladovania, transportu a použitia výrobku v rozpore so zamýšľaným účelom.
  Týka sa to najmä radiátorov:
  · skladovaných pred nainštalovaním na čerstvom vzduchu,
  · mechanicky poškodených,
  · zvnútra znečistených pevnými telesami alebo škodlivými tekutinami,
  · deformovaných privysokým skúšobným tlakom, alebo statickým tlakom v inštalácii,
  · deformovaných v dôsledku zamrznutia inštalácie.
  · mechanicky poškodených neprípustným zaťažovaním, napríklad pri sadaní alebo vyliezaní na radiátor.
 8. Radiátory treba montovať bez odstránenia jednotlivých obalov z výroby. Tento obal má zostať na radiátore aj vtedy, keď sa inštalácia ústredného kúrenia spúšťa na ohrievanie budovy počas dokončovacích prác alebo na vysúšanie budovy. Odporúča sa, aby obal odstránil používateľ miestnosti po dokončení všetkých dokončovacích prác.
  Z hygienických dôvodov radiátory vyžadujú pravidelné čistenie. Je potrebné na to používať jemné a mäkké látky, prípadne zľahka navllhčené vodou. Na čistenie radiátorov sa nesmú používať agresívne alebo žieravé čistiace prostriedky (rozpúšťadlá, prostriedky obsahujúce chlór). Panelové radiátory nemožno používať na sušenie mokrých alebo vlhkých predmetov položených na radiátor.
  Reklamácie týkajúce sa poškodenia lakovaného povlaku, spôsobené nesprávnym používaním a údržbou, nebudú brané do úvahy.
 9. Zakazuje sa vypustiť vodu z celej inštalácie alebo z jej časti a ponechať ju v tom stave. Týka sa to aj nových inštalácií podrobených skúškam tesnosti. V prípade potreby vypustenia inštalácie, napr. z dôvodu renovácie alebo údržby, treba vodu odstrániť iba z tej časti inštalácie, z ktorej je to nevyhnutné. Po vykonaní prác treba vypustenú inštaláciu okamžite opäť naplniť vodou. Množstvo vody použitej na naplnenie a doplnenie inštalácie ústredného kúrenia treba kontrolovať napr. pomocou vodomera.
 10. Výrobok podlieha záruke za podmienky, že nebol kupujúcim alebo tretími osobami opravovaný alebo menený bez súhlasu poskytovateľa záruky.
 11. V prípade, že sa v záručnej dobe objavia chyby, dôjde k začatiu reklamačného konania hlásením škody predávajúcemu na špeciálnom reklamačnom formulári, s podrobným opisom vzniknutej chyby a uvedením všetkých údajov požadovaných vo formulári.
  Predávajúci prijme hlásenie o reklamácii a odosiela ho poskytovateľovi záruky doporučeným listom, faxom alebo e-mailom do 24 hodín od jeho prijatia. V prípade, že bude odoslaný formulár s nekompletnými údajmi, ktoré budú znemožňovať posúdenie reklamácie, poskytovateľ záruky formulár vráti na doplnenie údajov. K formuláru musí byť pripojená faktúra kúpy alebo jej kópia. V osobitných prípadoch môže poskytovateľ záruky požiadať o doplnenie hlásenia o reklamácii o fotografickú dokumentáciu ukazujúcu predmet nároku na reklamáciu. Poskytovateľ záruky je povinný odpovedať na hlásenie o reklamácii písomne do 14 dní od dátumu prijatia hlásenia počítajúc odo dňa kompletne vyplneného formulára reklamácie.
 12. Na preskúmanie reklamácie poskytovateľ záruky podrobí reklamovaný výrobok prehliadke, ku ktorej môže dôjsť na mieste montáže radiátora, alebo na inom mieste určenom poskytovateľom záruky. Ak sa hlásenie o reklamácii týka chyby, ktorá má charakter mechanického poškodenia, do prehliadky treba zachovať originálne balenie, v ktorom bol radiátor dodaný. V prípade uznania reklamácie sa poskytovateľ záruky zaväzuje v lehote 14 dní od dátumu jej uznania bezplatne opraviť alebo vymeniť tie časti produktu, ktoré boli uznané ako chybné z dôvodu nesprávnej výroby alebo chýb materiálu, alebo vymeniť celý radiátor na nový, bezchybný. V osobitných prípadoch (napr. ak výmena produktu vyžaduje jeho dovoz zo zahraničia) si poskytovateľ záruky vyhradzuje právo na predĺženie lehoty realizácie uznanej reklamácie nad stanovenú lehotu 14 dní.
  V prípade chýb, ktoré neovplyvňujú funkčnosť radiátora, môže poskytovateľ záruky navrhnúť aj zníženie ceny.
  V prípade reklamácie produktu, výroba ktorého bola ukončená, poskytovateľ záruky navrhne zákazníkovi produkt s parametrami zodpovedajúcimi reklamovanému radiátoru, alebo navrhne vrátenie jeho hodnoty v deň kúpy. Poskytovateľ záruky nedodáva náhradné radiátory na dobu skúmania reklamácie.
 13. Poskytovateľ záruky si vyhradzuje právo výberu spôsobu vybavenia reklamácie. Ak je montáž vymieňaného radiátora sťažená, napr. v prípade chýbajúcich ventilov, ktoré umožňujú odpojenie radiátora od inštalácie, poskytovateľ servisu môže odmietnuť demontáž starého a montáž nového radiátora, avšak s ponechaním nového radiátora u zákazníka. V takých prípadoch sa nárok na reklamáciu uznáva poskytovateľom záruky za splnený.
 14. Doba záruky sa predlžuje o dobu trvania opravy, počítanú od dátumu dodania produktu poskytovateľovi záruky do dňa opravy a v prípade výmeny radiátora za nový záručná doba beží nanovo.
 15. Poskytovateľ záruky si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien vo svojich produktoch bez predchádzajúceho upozornenia pod podmienkou, že to nebudú žiadne dôležité technické detaily ovplyvňujúce výber radiátora.
 16. Tieto záručné podmienky na predaný tovar nevylučujú, neobmedzujú ani nepozastavujú oprávnenia kupujúceho vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou v súlade s poľským zákonom z 27.7.2002 o osobitných podmienkach predaja spotrebného tovaru a o zmene občianskeho zákonníka (Poľská zbierka zákonov rok 2002 č. 141, pol. 1176).
 17. Záručné podmienky v tejto podobe platia od 1.7.2013.