Slovensko
Servis,služby

Najčastejšie kladené otázky

Najčastejšie kladené otázky

Ak prispôsobiť výkonnosť radiátoru pre plochu miestnosti?

Pre rodinné domky navrhujeme radiátory PURMO s jednou a dvoma doskami. Ak je inštalácia vedená v stenách budovy, je nutné použiť radiátory napájané z boku - typ C. Ak je inštalácia vedená v podlahe, je možné použiť radiátory s vyvedením z dolu zdolu - typ VVýška radiátorov je závislá na vzdialenosti okenného parapetu od podlahy – dolný okraj radiátora sa musí naliezť najmenej 10 cm nad podlahou, horný okraj by mal byť najmenej 10 cm pod parapetom. Dĺžka radiátora vyplýva z tepelných potrieb na ohriatie miestnosti. Tepelné potreby by mali byť vypočítané projektantom sanitárnych inštalácií.

Tieto výpočty sú pripojené k väčšine hotových projektov, pri čom v individuálnych projektoch sa prevážne nevyskytujú.Ak nemáme výpočty, môžeme použiť veľmi zjednodušenej metódy výberu radiátorov na základe metrického povrchu miestností. Táto metóda sa vyznačuje dosť značnou chybou. V podstate tepelné potreby môžu dosiahnuť 60 až 200 W/m². V dobre izolovaných budovách k = 0,3 W/m²K ( 10 cm polystyrénu v viacvrstvových stenách alebo steny s jednou vrstvou typu YTONG druh 400 hrúbky 36,5 cm) tepelné potreby vtedy búdu 60 W/m² pre poschoďové budovy alebo z úžitkovým podkrovím, 70 W/m² pre prízemné budovy. V budovách s obmedzenou izoláciou k = 0,7 W/m²K (5 cm polystyrénu) potreby búdou 90 W/m² pre poschoďové budovy alebo s úžitkovým podkrovím., 100 W/m² pre prízemné budovy.V budovách bez izolácie k = 1,2 - 1,5 W/m²K potreby sú 130-140 W/m² pre poschoďové budovy alebo s úžitkovým podkrovím, 150-200 W/m² pre prízemné domy.

Vyberajúc radiátory z tabuľky je nutné brať v úvahu vypočítané parametre vody v inštalácii ú.k. a čo sa s tým viaže, korekčné koeficienty. V prípade, ak je inštalácia napájaná z visiaceho plynového kotla, to bude prevádzkovaná pri parametroch 80/60°C alebo 75/65°C – radiátory vyberáme priamo z tabuľky.Pre parametre, ktoré sa rôznia od štandardných napr. 90/70°C, z tabuľky koeficientov odčítame korekčný koeficient 0,8 a množíme ho tepelnými potrebami.

Nižšie je uvedené schéma výberu radiátoru v inštalácii prevádzkovanej pri parametroch 90/70°C:

  • Pokoj 15 m² s úžitkovým podkrovím.
  • Izolácia stien – polystyrén 5 cm
  • Tepelný zdroj – plynový závesný kotol.
  • Vzdialenosť od podlahy do parapetu 85 cm.
  • Dĺžka okna 90 cm.
  • Q = l5m² x 90 W/m² x 0,8 = 1080 W.

Môžeme vybrať radiátor C11 6011 - radiátor s jednou doskou, výška 60 cm, dĺžka 110 cm, C21s 6009, radiátor s dvoma doskami typu slim s jedným konvertorom, výška 60 cm, dĺžka 80 cm.Vybraný radiátor by nemal byť dlhší od okna, preto je nutné vybrať medzi C21s 6009 a C22 6007 – o výbere rozhodnú estetické požiadavky.

Je pravda, že v rúrach podlahového vyhrievania vzhľadom na to, že sa vyskytuje nevysoká teplota a môžu rozmnožovať riasy?

V inštaláciách podlahového ohrievania sa nevyskytujú problémy spojené s rozvojom rias. Riasy sa môžu v podstate tvoriť len vo spojení s ultrafialovým žiarením. Inštalácia podlahového vykurovania sú zaliate betónom, slnečné žiarenie tam nedochádza preto sa riase nemôžu rozvíjať.Okrem toho pre rozvoj rias je nutné určité množstvo kyslíku a pokrmu, akým sú napr. zlúčeniny s fosforom.V uzatvorených inštaláciách sa tieto zložky nachádzajú len v stopovom množstvu. To, že rozvoj rias nespôsobuje žiadne problémy je potvrdené 30 ročnými skúsenosti pri používaní našich rúr.  

Čo sa stane, ak v podlahe praskne ohrievacia rúra, zaliata betónom?

Pred pokrytím betónom inštalácia musí byť prekontrolovaná na tesnosť. Skúšobný tlak sa musí ponechať v rúrach behom celého postupu pri zalievaní mazaninou. V prípade, ak rúra bude poškodená behom nanesení mazaniny, výtok vody pod tlakom by bol v novom betóne ihneď viditeľný. V takejto situácii by sa malo ihneď vymeniť poškodenú časť rúry s použitím 2 svoriek typu ( rúra-rúra ). Iných poškodení, ktoré by sa mohli vyskytnúť behom ďalšieho prevádzkovania sa nemusíte obávať.Životnosť našej rúry bola ocenená na 50 rokov. Dlhá životnosť, odolnosť na procesy starnutia -  to sú najdôležitejšie vlastnosti našej rúry. Mazanina zaisťuje rúre dodatočnou ochranu pred vonkajším poškodením. Ak sami rúru poškodíme, napr. pri vŕtaní otvoru pre nárazník krídla dverí alebo pri výmene zárubni, to nemáme žiaden problém s lokalizáciou poškodení.

Aký vplyv má ústredné vykurovanie na ľudí u ktorých sa vyskytujú ťažkosti s krvným obehom? Je možné, že pri takomto spôsobe vykurovania viac puchnú nohy?

Podlahové vykurovanie je obvykle veľmi koristné pre dobrý pocit užívateľov. Všetky zdravotným problémom sa môžeme vyhnúť , ak nebudeme prekračovať hraničnú teplotu povrchu podlahy, t.j. 29°C  v zóne stáleho prebývania, čo je uvedené v zásadách projektovaní. Je tiež treba pamätať na to, že hraničná teplota podlahy sa vyskytuje najvyššie niekoľko dní v zime, kedy sa vonkajšia teplota zníži pod mínus 20°C.

Aký vplyv na zdravie má zväčšené vznášanie sa prachu pri podlahovom vykurovaní? Môže to spôsobiť alergiu?

Faktorom, ktorý spôsobuje cirkuláciu vzduchu je dôležitý rozdiel teplôt medzi dvoma telesami. Teplota vyhrievanej podlahy pri obvyklých atmosférických podmienkach je 24- 25°C, a teplota vzduchu 20°C. Takýto neznačný rozdiel teploty medzi vyhrievanou podlahou a vzduchom v miestnosti spôsobuje, že cirkulácia vzduchu a to znamená vznášanie sa prachu sú zanedbateľné.

Prečo je v kúpelni potrebný ešte dodatočný radiátor?

V kúpelni by sa mala udržiavať teplota 24°C, čo znamená, že by mala byť vyššia než v iných izbách. Jednak v kúpelni značná časť podlahy nemôže byť ohrievaná. Pod vaňou, sprchovacími kútmi a inými pevnými prvkami stojacimi na podlahe nemôžu byť kladené vyhrievacie rúry.Značne zmenšený vyhrievaný povrch nieje schopný pokryť všetky tepelné požiadavky, najmä v prípade, ak je kúpeľňa malá  a vyskytujú sa v nej veľké tepelné straty napr., kedy je situovaná v rohu budovy.

Je možné na vykurovanej podlahe klásť parkety?

Vrstva úpravy nie môže mať tepelný odpor väčší ak  0,15 m²K/W. Takúto podmienku splnia parkety z listnatého dreva. Je pri tom nutné brať v úvahu, že v tom prípade sa zmenšuje efektívnosť vyhrievania.Hraničná teplota drevenej podlahy je nižšia ak u iných podláh, preto je výkonnosť vyhrievania menšia.

Sú nejaké kontraindikácie pre montáž podlahového vyhrievaní v spálňach?

Ideálnym riešením pre spálňu, najmä takú, ktorá splňuje funkciu izby pre zábavu alebo učenie sa dieťaťa sa zdá byť podlahové vyhrievanie, podporené doskovým radiátorom. Ľahko vyhrievaná dáva príjemné teplo stopám a radiátor doplňuje potrebné v izbe teplo, pri čom je možné jeho výkonnosť rýchlo regulovať. Je ťažké , ak vznikne takáto potreba napr. v noci alebo po obede, kedy dieťa spí, znížiť teplotu podlahového vyhrievania , ktoré sa vyznačuje veľkou tepelnou zotrvačnosťou.

Prečo podlahové vyhrievanie nie je možné používať v nedostatočne oteplených budovách?

Vzhľadom na obmedzenie teploty povrchu podlahy, podlahové ohrievanie má určitý maximálny tepelný výkon. Takáto inštalácia nie je v stave dodať neobmedzené množstvo tepla. Kedy je budova nedostatočne oteplená, tepelné požiadavky v jeho miestnostiach značne prekračuje možnosti podlahového vykurovania. V takom prípade je nutné zamontovať dodatočné radiátory.

Aký zdroj tepla môže napájať inštaláciu podlahového ohrievania?

Voda prúdiaca v rúrach podlahového vykurovania, plynových, olejových alebo elektrických kotloch.Veľmi dobre môžu s podlahovým vykurovaním spolupracovať nízkoteplotné zdroje tepla, t.j.  tepelné čerpadlá alebo slnečné kolektory.

Aká povrchová úprava podlahy môže byť použitá pri prevádzkovanej inštalácii podlahového vykurovania?

Na vyhrievanom podklade je možné klásť rôzne kamenné, keramické, z umelej hmoty, z podlahovín typu kovral, drevených dosiek, panelov ako aj parkiet hrúbky do 20 mm.Smerodajný je pri tom tepelný odpor vrstvy upraveného povrchu, ktorý by nemal byť väčší ak 0,15 m²K/W.Najvhodnejšia je kamenná alebo keramická podlaha, ktorá ma minimálny tepelný odpor.Čim je odpor dlážky väčší, tým je nutné viac ohrievať vodu cirkulujúcu v vyhrievacích rúrach. Spotrebuje sa tiež väčšie množstvo rúry, pretože sa ju musí hustejšie klásť. Podlahoviny z umelej hmoty, ktoré sa hodia na podlahu vykurovania by mali byť označené špeciálnym symbolom.

Ako vybrať výkonnosť radiátoru pre kúpeľňu?

Vyberajúc radiátor pre kúpeľňu, okrem estetickej stránky je nutné sa sústrediť na to, akú ma tepelnú výkonnosť. Ak disponujeme projektom inštalácie ústredného kúrenia, vtedy tepelné straty v miestnostiach sú vypočítané a tepelný výkon radiátoru určuje projektant. Vtedy, kedy nám nie sú nám známe skutočné tepelné potreby, vtedy je môžem vypočítať približne. Najčastejšie sú prijímané tepelné straty vo výške 130-150 W na 1m². V katalógoch je tepelný výkon radiátorov podávaný pri vypočítaných parametroch 75/65/20°C, kde 75°C je teplota napájania, 65°C je spätná teplota a 20°C je teplota v  miestnosti. Je nutné si všimnúť vypočítaných parametrov. Vypočítaná teplota v kúpelni je 24°C, okrem toho môže byť iná než v katalógu teplota ohrievacieho média. Preto je nutné pri výbere radiátoru použiť korekčné koeficienty, ktoré korigujú zmenu výkonnosti parametrov, ktoré sa rôznia od katalógových. Preto, aby bolo možné približne určiť tepelnú výkonnosť radiátoru je určený program RVR – rýchly výber radiátoru, ktorý je bezplatne sprístupnený na našich stránkach.

Smie sa v kúpeľňovom radiátoru PURMO použiť elektrické ohrievadlo?

Elektrický vodný radiátor môže byť využitý celý rok, tiež mimo vyhrievaciu sezónu, kedy ústredné kúrenie je mimo prevádzku. Všetky radiátory PURMO sú vybavené štandardným pripojením – vnútorný závit ½”. Vzhľadom na montáž môžu radiátory spolupracovať s ohrievadlami rôznych výrobcov. Je pri tom nutné pamätať, aby bola vhodne vybraná výkonnosť ohrievadla v pomere ku výkonnosti radiátoru.Ohrievadlo montujeme v jednom dolnom prípojnej tvarovke. Pri zapnutí ohrievadla, uzáver napájania je nutné uzavrieť a uzáver, namontovaný na spätnom odvode by mal byť vždy otvorený. Týmto spôsobom uzatváraním obehu obmedzíme cirkuláciu vody v inštalácii a zároveň vzrast objemu teploty môže byť kompenzovaný.Radiátor s elektrickým ohrievadlom by mal byť vzdialený najmenej 60 cm od vane, sprchovacieho kúta alebo umývadla.

Akým spôsobom vybrať výkonnosť ohrievadla pre kúpeľňový radiátor?

Pri výbere elektrického ohrievadla je nutné sa riadiť zásadou, že jej výkonnosť nie môže byť väčšia ak výkonnosť radiátoru pri pracovných parametroch 75/65/20°C. Ohrievadla sú vybavené pracovnými termostatmi a termostatmi. Pri zapojení ohrievadla je nutné skontrolovať , či v je v radiátoru voda.

Je možné kúpeľňové radiátory PURMO spojovať s rúrami vyrobenými z rôznych materiálov?

Nie sú obmedzenia vo veci používaní materiálov, y ktorých sú vykonané rúry ústredného kúrenia pri použití kúpeľňových radiátorov PURMO.
Môžu to byť oceľové, medené alebo z umelej hmoty. Musí sa pritom brať v úvahu to, že rúry vyrobené z polyetylénu by mali mať antidifúznou bariéru, ktorá zabraňuje vnikať kyslíku do inštalácie. V prípade použitia medených rúr sa odporúča používať teflonové podložky medzi prvkami inštalácie vyrobenými z rôznych materiálov – medi a oceli.

Čím naplniť inštaláciu ústredného kúrenia?

Kúpeľňové radiátory PURMO sú prispôsobené pre prácu vo vodných inštaláciách ústredného kúrenia. Voda, ktorú je inštalácia naplňovaná by mala splňovať podmienky normy PN-93/C-04607. Je tiež možné používať prípravky proti zamrzávaní ako aj inhibítore korózie za podmienky, že ich pobolil používať COBRTI INSTAL.

Aké sú možnosti pripojenia radiátorov PURMO?

Modely Santorini a Santorini C sú vybavené štyrmi prípojnými tvarovkami. Umožňuje to rôzne spôsoby pripojenia radiátora. Z estetického hľadiska je preferované a najčastejšie používané pripojenie dolu – dolu. Neodporúča sa pripojenie dolu - hore a hore - hore .Pre modernizované inštalácie je odporúčaný radiátor Santorini A, ktorý ma dodatočné dva bočné prípojné otvory, ktoré sú umiestnené na bočných kolektoroch.Vzdialenosť medzi prípojmi je 50 cm.Radiátor je v verzii pravostrannej a ľavostrannej. Obrázky 7,8,9 i 10 znázorňujú možné spôsoby pripojenia a neodporúčané varianty. Iné modely - Java, Muna, Ratea, Anafi, Sardinia, Kea, Mauritius – sú vybavené dvoma dolnými prípojmi.