Slovensko
Panelové radiátory

PURMO Plan Ventil Hygiene

Panelové radiátory - PURMO Plan Ventil Hygiene

Na trhu je dostupných množstvo rôznych modelov radiátorov s hladkým hlavným panelom – avšak jeden nie je rovný druhému. Projekt nového plochého radiátora firmy PURMO určuje nové trendy. Hladký hlavný panel, nakladaný na základnú dosku, umožňuje získanie vysoko estetického vykončenia bez súčasnej straty odpornosti na pôsobenie vysokého tlaku. Možu pracovať v inštaláciách s pracovným tlakom do 10 barov. Okrem štandardných výšok konštrukcie je možné obdržať taktiež radiátor Plan s výškou, ktorá je vhodná do modernizovaných inštalácií so starými liatinovými radiátormi.

Štandardne radiátor Purmo Plan Ventil Hygiene vystupuje bez konvekčného rebrovania a je dodávaný bez bočných krytov a vrchného grillu. Jeho zavesovanie umožňuje splniť podmienky stanovené predpismi, ktoré sa týkajú zdravotníckych zariadení a iných so zvýšenou antiseptikou.

Štyri prípojné rázvory ½” umožňujú pripojenie radiátora z ľavej alebo z pravej strany. Purmo Plan Ventil Hygiene je radiátorom na vyoskej úrovni s hladkým povrchom predného panelu.

+

Technické údaje

Materiál: vysokej kvality, hlboko lisovaný plech, s nízkym obsahom uhľa, valcovaný za studena 
Maximálny pracovný tlak: 10 bar
Maximálna teplota: 110°C
Vybavenie: termostatický ventil so vstupnou reguláciou
Príprava povrchu: brokovanie, odmasťovanie, použitie fosforečnanov, plákanie demineralizovanou vodou, chrómová pasivácia
Normy, atesty: PN EN 442, ISO 9001, ISO 14001
Hygienické atesty PZH - HK/B/1503/01/2005, HK/B/0050/01/2006
Použitie: vodné inštalácie ústredného kúrenia
Záruka: 10 rokov

Veľkosť ohrievacích telies

Veľkosť radiátorov (v milimetroch), pričom:

H - výška: 300, 500, 600, 900
L - dĺžka: 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000.

 

 

 


  

 

Teplotný výkon a rozmery

Tepelný výkon [W] radiátorov pri teplote vzduchu v ohrievanej miestnosti ti = 20°C (výška a dĺžka je podaná v mm).

výška 300 500 600 900
dĺžka typ FHV10 FHV20 FHV30 FHV10 FHV20 FHV30 FHV10 FHV20 FHV30 FHV10 FHV20 FHV30
1000 Δt=50K 313 598 834 505 880 1219 592 1015 1400 820 1411 1927
400 75/65°C 125 239 334 202 352 488 237 406 560 328 564 771
  70/55°C 100 193 268 163 283 391 191 326 449 264 455 617
  55/45°C 64 124 171 104 182 249 123 209 285 170 292 391
600 75/65°C 188 359 500 303 528 731 355 609 840 492 847 1156
  70/55°C 150 289 402 244 425 586 287 490 673 396 682 925
  55/45°C 96 186 257 156 272 373 185 313 427 254 438 586
800 75/65°C 250 478 667 404 704 975 474 812 1120 656 1129 1542
  70/55°C 201 386 536 325 566 782 382 653 897 528 910 1233
  55/45°C 127 248 342 209 363 497 246 418 570 339 585 781
1000 75/65°C 313 598 834 505 880 1219 592 1015 1400 820 1411 1927
  70/55°C 251 482 670 406 708 977 478 816 1121 660 1137 1542
  55/45°C 159 310 428 261 454 622 308 522 712 424 731 976
1200 75/65°C 376 718 1001 606 1056 1463 710 1218 1680 984 1693 2312
  70/55°C 301 578 804 488 850 1173 573 979 1346 792 1364 1850
  55/45°C 191 372 513 313 545 746 369 627 855 509 877 1172
1400 75/65°C 438 837 1168 707 1232 1707 829 1421 1960 1148 1975 2698
  70/55°C 351 675 938 569 991 1368 669 1142 1570 924 1592 2158
  55/45°C 223 434 599 365 635 871 431 731 997 593 1023 1367
1600 75/65°C 501 957 1334 808 1408 1950 947 1624 2240 1312 2258 3083
  70/55°C 401 771 1072 650 1133 1564 764 1306 1794 1056 1819 2466
  55/45°C 255 496 684 417 726 995 493 835 1140 678 1169 1562
1800 75/65°C 563 1076 1501 909 1584 2194 1066 1827 2520 1476 2540 3469
  70/55°C 451 868 1206 732 1275 1759 860 1469 2019 1188 2046 2775
  55/45°C 287 558 770 469 817 1119 554 940 1282 763 1315 1758
2000 75/65°C 626 1196 1668 1010 1760 2438 1184 2030 2800 1640 2822 3854
  70/55°C 501 964 1339 813 1416 1955 955 1632 2243 1320 2274 3083
  55/45°C 319 620 855 521 908 1244 616 1044 1425 848 1462 1953
2300 75/65°C 720 1375 1918 1162 2024 2804 1362 2335 3220 1886  3245 4432
  70/55°C 577 1109 1540 935 1629 2248 1099 1877 2579 1519 2615  3545
  55/45°C 366 713 983 600 1044 1430 708 1201 1638 975 1681 2246 
2600 75/65°C 814 1555 2168 1313 2288 3169 1539 2639 3640 2132 3669 5010
  70/55°C 652 1253 1741 1057 1841 2541 1242 2122 2916 1717 2956 4008
  55/45°C 414 806 1112 678 1180 1617 801 1358 1852 1102 1900 2539
 3000  75/65°C 939 1794  2502 1515  2640 3657 1776 3045 4200 2460 4233 5781
   70/55°C 752 1446  2009 1219  2124 2932 1433 2448 3364 1981 3411 4625
   55/45°C 478 930  1283 782  1362 1866 924 1566 2137 1271 2192 2929

Objem a hmotnosť

výška: 300 500 600 900
10 20 10 20 30 10 20 30 10 20 30
hmotnosť: 16,4 24,7  14,6  25,3 36,7 17,4  29,8  42,7  30,0  43,2  60,6 
kapacita: 3,0 4,4  1,7  4,4  6,8  1,9  5,0  7,9  2,7  7,1  11,5 

Hmotnosť je uvedená v kilogramoch na 1 meter dĺžky radiátora.
Vodná kapacita je uvedená v dm3 na 1 meter dĺžky radiátora.

Hydraulické vlastnosti

Radiátory typu Purmo FHV majú zabudovaný termostatický ventil, preto sa ich hydraulická charakteristika určuje pre komplet radiátora s ventilom. Táto charakteristika je uvedená na priloženom nomograme.

Príklad výberu úvodného nastavenia:

Údaje:

spotreba tepla - Qc = 1160 Wat
teplotný rozdiel - Δt = 20 K (80/60°C)
pokles tlaku - Δp = 6 kPa = 600 dPa
stála hodnota - C = 1,163

Výpočty:

Prietok masy

q = Qc / C * Δt = 1160 / 1,163 * 20 = 50 kg/h

Pre prietok q = 50 kg/h a pokles tlaku 600 dPa odpočítavame z nomogramu hodnotu úvodného nastavenia 3.


 

 

Spôsoby pripojenia

Bočné jednostranné pripojenie.

Je to najpopulárnejšie riešenie, ktoré umožňuje pripojenie radiátorov tak z pravej ako aj z ľavej strany. Potrubie napájania by malo byť pripojené k hornej tvarovke radiátora a odvádzania k spodnej. Opačné pripojenie spôsobuje zníženie tepelného výkonu radiátora o viac ako 30%.

 

Krížové pripojenie.

Odporúčané k radiátorom s dĺžkou viac ako 2000 mm a tiež k tým, ktorých dĺžka štvornásobne prekračuje výšku. Potrubie napájania by malo byť pripojené k pravej alebo ľavej hornej tvarovke a odvádzania k protiľahlej spodnej tvarovke. Opačné pripojenie spôsobuje zníženie tepelného výkonu radiátora o viac ako 30%.

 

Sedlové pripojenie.

Najčastejšie používané v radiátoroch typu C, kde inštalácia ú. k. je vedená v podlahe. Môže byť používaná taktiež v radiátoroch typu H, a ak sa vyberie termostatický ventil tak aj v radiátoroch typu CV a HV. Pri takomto pripojení bude tepelný výkon radiátora nižší cca o 10% ako nominálny výkon.

 

Podlahové pripojenie.

Os poturbia napájania je vždy umiestnená 80 mm od bočného rohu radiátora, avšak os potrubia odvádzania 30 mm. Opačné pripojenie spôsobuje zníženie tepelného výkonu radiátora o viac ako 30 %.

Zavesenia

Nové zavesovanie pri hygienických radiátoroch

Miestnosti v zdravotníckych zariadenich musia spĺňať vhodné požiadavky. Týkajú sa medzi iným inštalácií, v tom sú taktiež zahrnuté radiátory ústredného kúrenia.

Podmienky, akým majú vyhovovať miestnosti v zdravotníckych zariadeniach so zreteľom na ich sanitárnosť, sú uvedené v nariadení Ministra zdravotníctva a sociálnej starostlivosti z dňa 22. júna 2005, ktoré bolo zastúpené nariadením z dňa 21. septembra 1992 (Zbierka zákonov č. 74 z 1992 roku, pol. 366). Nové nariadenie (Zb. z. č. 116, pol. 985 z 2005) nadobudlo platnosť dňa 1. júla 2005. Jednou z požiadaviek uvedených v tomto nariadení je zápis o odporúčaných vzdialenostiach radiátora od stavebnej priečky. Radiátory by mali byť pripevnené k stene najmenej 0,10 m od podlahy a najmenej 0,10 m od líca dokončenej steny. V zdravotníckych zariadeniach, zapísaných do registra zdravotníckych zariadení pred nadobudnutím platnosti tohto nariadenia, je prípustné, s výnimkou miestností o zvýšenej antiseptike, nainštalovanie radiátorov najbližšie 0,06 m od upraveného povrchu steny. Radiátory by mali byť hladké, aby bolo možné ich umývanie a udržiavanie v čistote. Nie je prípustné stropné kúrenie, ako aj inštalovanie rebrovaných radiátorov, s výnimkou technických miestností.

Vychádzajúc naproti čoraz vyšším požiadavkám klientov, sa naša firma rozhodla od jari 2005 uviesť na trh nové typy konzol pri montáži radiátorov na stenu namiesto doterajšej konzoly typu Senior 304 a Senior 338.

Nové konzoly sú to už skôr známe koľajnicové vzpery typu Monclac, ktoré majú vhodne zväčšený dosah 66 mm a 100 mm bez možnosti regulácie. Vzhľadom na rôznorodosť typov, výšok a dĺžok hygienických radiátorov, pre výber vhodného množstva konzol slúžia nižšie uvedené pomocné tabuľky.

Netreba zabúdať na to, že použitie vhodného a určeného množstva konzol zaistí trvalé a pevné pripevnenie radiátorov.

Stenová konzola pre raidátory typu: FH10, FH20, FH30

V závislosti od výšky a dĺžky radiátora, množstvo konzol je uvedené v osobitnej tabuľke.

Podlahový stojan typu 815 pre viacdoskové radiátory typu: FH20, FH30

Toto riešenie nie je odporúčané pre zdravotnícke zariadenia Ministrom zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, namiesto toho môžu byť použité v iných objektoch, ktoré nemajú špeciálne hygienické požiadavky.

Korekčné koeficienty

Korekčné koeficienty pre výber tepelného výkonu radiátorov PURMO pre parametre iné ako 75/65/20°C

t z t p Teplota vzduchu v ohrievanej miestnosti t i [°C]
°C °C 5 8 12 16 18 20 22 24
95 90 0,48 0,50 0,54 0,57 0,59 0,61 0,64 0,66
  85 0,50 0,52 0,56 0,60 0,62 0,64 0,67 0,70
  80 0,52 0,55 0,59 0,63 0,65 0,68 0,70 0,73
  75 0,54 0,57 0,61 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78
  70 0,57 0,60 0,65 0,70 0,73 0,76 0,79 0,83
90 85 0,52 0,55 0,58 0,63 0,65 0,67 0,70 0,73
  80 0,54 0,57 0,61 0,66 0,68 0,71 0,74 0,77
  75 0,57 0,60 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,82
  70 0,59 0,63 0,67 0,73 0,76 0,80 0,83 0,87
  65 0,62 0,66 0,71 0,77 0,81 0,85 0,89 0,93
85 80 0,56 0,59 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81
  75 0,59 0,62 0,67 0,72 0,75 0,79 0,82 0,86
  70 0,62 0,65 0,70 0,77 0,80 0,84 0,88 0,92
  65 0,65 0,69 0,75 0,81 0,85 0,89 0,94 0,99
  60 0,68 0,73 0,79 0,87 0,91 0,96 1,01 1,07
80 75 0,61 0,65 0,70 0,76 0,79 0,83 0,87 0,91
  70 0,64 0,68 0,74 0,81 0,84 0,88 0,93 0,97
  65 0,68 0,72 0,78 0,86 0,90 0,94 0,99 1,05
  60 0,72 0,76 0,83 0,91 0,96 1,01 1,07 1,13
  55 0,76 0,81 0,89 0,98 1,04 1,10 1,16 1,24
75 70 0,67 0,72 0,78 0,85 0,89 0,94 0,98 1,04
  65 0,71 0,75 0,82 0,90 0,95 1,00 1,05 1,12
  60 0,75 0,80 0,88 0,97 1,02 1,08 1,14 1,21
  55 0,80 0,85 0,94 1,04 1,10 1,17 1,24 1,32
  50 0,85 0,91 1,01 1,13 1,20 1,28 1,37 1,47
70 65 0,75 0,79 0,87 0,96 1,01 1,07 1,13 1,19
  60 0,79 0,84 0,93 1,03 1,08 1,15 1,22 1,30
  55 0,84 0,90 0,99 1,11 1,17 1,25 1,33 1,42
  50 0,89 0,96 1,07 1,20 1,28 1,37 1,47 1,58
65 60 0,83 0,89 0,98 1,10 1,16 1,23 1,31 1,40
  55 0,88 0,95 1,05 1,18 1,26 1,34 1,43 1,54
  50 0,94 1,02 1,14 1,29 1,37 1,47 1,59 1,71
60 55 0,94 1,01 1,13 1,27 1,36 1,45 1,56 1,68
  50 1,00 1,08 1,22 1,39 1,48 1,60 1,73 1,87
  45 1,08 1,17 1,33 1,53 1,65 1,78 1,94 2,13
55 50 1,07 1,16 1,31 1,50 1,62 1,75 1,90 2,07
  45 1,15 1,26 1,43 1,66 1,80 1,96 2,15 2,37
  40 1,25 1,37 1,59 1,86 2,03 2,24 2,48 2,78
50 45 1,23 1,36 1,56 1,82 1,98 2,17 2,40 2,67
  40 1,34 1,48 1,73 2,05 2,25 2,50 2,79 3,15
  35 1,47 1,65 1,94 2,36 2,63 2,96 3,38 3,92
45 40 1,45 1,62 1,90 2,28 2,53 2,83 3,19 3,66
  35 1,60 1,80 2,15 2,64 2,96 3,37 3,89 4,58
40 35 1,75 1,98 2,40 3,00 3,41 3,93 4,62 5,54

Tabuľka bola zhotovená pre koeficient n = 1,3

Deklaracja Zgodności na grzejniki PURMO typ C, V, P, PV

Deklaracje Zgodności II/2004

Technický katalog vykurovacie doskové a dekoračné telesá

CENNÍK - Vykurovacie doskové a dekoračné telesá

CENNÍK - Vykurovacie doskové a dekoračné telesá
Version imprimable
PDF: 7.54 MB

Prehlásenie o vlastnostiach

Vyhlasenie o zhode 01/2011

Podmienky záruky pre oceľové panelové radiátory značky PURMO

 1. Panelové radiátory PURMO sú uvádzané na trh a sprístupňované na základe Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.305/2011, ktoré stanovuje harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh (CPR).
 2. Rettig Heating Sp. z o.o. so sídlom v Rybniku na ul. Przemysłowej ( zvaný ďalej Poskytovateľ záruky) udeľuje na územie Európskej únie 10-ročnú (počítajúc odo dňa kúpy) záruku na panelové radiátory PURMO namontované na vodných inštaláciách ústredného kúrenia, nie však dlhšie než 11 rokov od dátumu výroby umiestneného na radiátore.
  10-ročná záruka sa týka radiátorov vyrobených počnúc dňom 6.3.2007.
 3. Záruka zahŕňa radiátory namontované vo vodných inštaláciách ústredného kúrenia:
  · uzavretého systému s membránovou expanznou nádržou;
  · napájaných z výmenníkovej tepelnej stanice, kotolne, tepelného čerpadla;
  · vyrobených z čiernych oceľových rúr, medených rúr, alebo rúr z umelej hmoty s antidifúznou bariérou;
  · vybavených miestnym odvzdušňovaním (nie je povolený systém ústrednej odvzdušňovacej siete);
  · ohrievajúcich obytné, kancelárske, služobné a iné miestnosti, v ktorých niet škodlivého korózneho vplyvu látok nachádzajúcich sa v ovzduší a najmä nedochádza k trvalému alebo dočasnému zvlhnutiu povrchu radiátora.
  Je dovolená montáž panelových radiátorov PURMO v neveľkých inštaláciách otvoreného systému (do príkonu 25 kW ) pod podmienkou, že sa v tých inštaláciách používajú inhibítory korózie prípustné pre používanie.
  Počas trvania záruky radiátory a ich prvky, u ktorých sa zistia chyby zavinené výrobcom a budú nahlásené najneskôr 1 mesiac od dátumu zistenia, budú opravené a ak to nebude možné, vymenené za nové bez chýb.
 4. Podkladom na získanie záruky je:
  · vlastníctvo dokladu o kúpe, napr. faktúry,
  · namontovanie radiátorov vo vodnej inštalácii ústredného kúrenia v súlade so štátnymi technickými predpismi a
  normami, na ktoré sa odvolávajú,
  · dodržanie usmernení poskytovateľa záruky uvedených v "Podmienkach použitia panelových radiátorov PURMO".
 5. Prevádzkový tlak v inštalácii ústredného kúrenia s panelovými radiátormi ´ PURMO nesmie presiahnuť10 barov (6 barov pre radiátory Vertical ) a maximálna prevádzková teplota 110 °C.
  Vo vysokých a výškových budovách treba použiť rozdelenie inštalácie na zóny. Kontrolu tesnosti inštalácie treba vykonávať pri skúšobnom tlaku, ktorý sa rovná prevádzkovému tlaku v danej inštalácii plus 2 bary, ale nie menšom ako 4 bary. Maximálny prípustný tlak počas skúšky tesnosti inštalácie je 12 barov (8 barov pre radiátory Vertical).
 6. Záruka sa netýka radiátorov namontovaných:
  · v inštalácii ústredného kúrenia, ktorá bude spojená s vysokoteplotnou tepelnou sieťou pomocou hydroelevátora alebo
  čerpadlového zmiešavacieho uzla;
  · v halách s bazénmi, v autoumyvárňach, v práčovňach, na bitúnkoch, vo verejných toaletách, v kúpeľňach aj v iných
  miestnostiach, kde dochádza k škodlivému vplyvu koróznych látok nachádzajúcich sa v ovzduší a stálemu alebo
  príležitostnému zvlhnutiu povrchu radiátora – netýka sa to pozinkovaných radiátorov vo verzii s dodatočným
  antikoróznym zabezpečením, pre ktoré záruka trvá 6 rokov, nie však dlhšie, ako 7 rokov od dátumu výroby;
  · v inštalácii ústredného kúrenia, ktorá bude mať stále prepojenie s vodovodnou sieťou bez toho, aby bola na spoji
  namontovaná spätná klapka, zabezpečujúca pred spätnými prietokmi;
  · v inštalácii ústredného kúrenia, z ktorej bude voda vypúšťaná častejšie a na dlhšie, než to vyplýva z nevyhnutných
  prevádzkových požiadaviek;
  · v parných inštaláciách;
  · v inštalácii ústredného kúrenia, v ktorej budú prekročené prípustné hodnoty najdôležitejších ukazovateľov kvality vody, čiže:
  · celkový obsah iónov chlóru a síry nesmie byť vyšší ako 150 mg/l ( u inštalácií s medeným potrubím nie vyšší ako 50 mg/l ),
  · obsah kyslíka nesmie prekračovať 0,1 mg/l,
  · pH reakcia vody sa musí pohybovať v rozsahu 8,0 ÷ 9,5,
  · celková tvrdosť nesmie prevyšovať 4,0 mval/l.
 7. Záruka sa netýka poškodení radiátorov a ich vybavenia (upevnenia, kryty) v dôsledku nesprávneho prevádzkovania, skladovania, transportu a použitia výrobku v rozpore so zamýšľaným účelom.
  Týka sa to najmä radiátorov:
  · skladovaných pred nainštalovaním na čerstvom vzduchu,
  · mechanicky poškodených,
  · zvnútra znečistených pevnými telesami alebo škodlivými tekutinami,
  · deformovaných privysokým skúšobným tlakom, alebo statickým tlakom v inštalácii,
  · deformovaných v dôsledku zamrznutia inštalácie.
  · mechanicky poškodených neprípustným zaťažovaním, napríklad pri sadaní alebo vyliezaní na radiátor.
 8. Radiátory treba montovať bez odstránenia jednotlivých obalov z výroby. Tento obal má zostať na radiátore aj vtedy, keď sa inštalácia ústredného kúrenia spúšťa na ohrievanie budovy počas dokončovacích prác alebo na vysúšanie budovy. Odporúča sa, aby obal odstránil používateľ miestnosti po dokončení všetkých dokončovacích prác.
  Z hygienických dôvodov radiátory vyžadujú pravidelné čistenie. Je potrebné na to používať jemné a mäkké látky, prípadne zľahka navllhčené vodou. Na čistenie radiátorov sa nesmú používať agresívne alebo žieravé čistiace prostriedky (rozpúšťadlá, prostriedky obsahujúce chlór). Panelové radiátory nemožno používať na sušenie mokrých alebo vlhkých predmetov položených na radiátor.
  Reklamácie týkajúce sa poškodenia lakovaného povlaku, spôsobené nesprávnym používaním a údržbou, nebudú brané do úvahy.
 9. Zakazuje sa vypustiť vodu z celej inštalácie alebo z jej časti a ponechať ju v tom stave. Týka sa to aj nových inštalácií podrobených skúškam tesnosti. V prípade potreby vypustenia inštalácie, napr. z dôvodu renovácie alebo údržby, treba vodu odstrániť iba z tej časti inštalácie, z ktorej je to nevyhnutné. Po vykonaní prác treba vypustenú inštaláciu okamžite opäť naplniť vodou. Množstvo vody použitej na naplnenie a doplnenie inštalácie ústredného kúrenia treba kontrolovať napr. pomocou vodomera.
 10. Výrobok podlieha záruke za podmienky, že nebol kupujúcim alebo tretími osobami opravovaný alebo menený bez súhlasu poskytovateľa záruky.
 11. V prípade, že sa v záručnej dobe objavia chyby, dôjde k začatiu reklamačného konania hlásením škody predávajúcemu na špeciálnom reklamačnom formulári, s podrobným opisom vzniknutej chyby a uvedením všetkých údajov požadovaných vo formulári.
  Predávajúci prijme hlásenie o reklamácii a odosiela ho poskytovateľovi záruky doporučeným listom, faxom alebo e-mailom do 24 hodín od jeho prijatia. V prípade, že bude odoslaný formulár s nekompletnými údajmi, ktoré budú znemožňovať posúdenie reklamácie, poskytovateľ záruky formulár vráti na doplnenie údajov. K formuláru musí byť pripojená faktúra kúpy alebo jej kópia. V osobitných prípadoch môže poskytovateľ záruky požiadať o doplnenie hlásenia o reklamácii o fotografickú dokumentáciu ukazujúcu predmet nároku na reklamáciu. Poskytovateľ záruky je povinný odpovedať na hlásenie o reklamácii písomne do 14 dní od dátumu prijatia hlásenia počítajúc odo dňa kompletne vyplneného formulára reklamácie.
 12. Na preskúmanie reklamácie poskytovateľ záruky podrobí reklamovaný výrobok prehliadke, ku ktorej môže dôjsť na mieste montáže radiátora, alebo na inom mieste určenom poskytovateľom záruky. Ak sa hlásenie o reklamácii týka chyby, ktorá má charakter mechanického poškodenia, do prehliadky treba zachovať originálne balenie, v ktorom bol radiátor dodaný. V prípade uznania reklamácie sa poskytovateľ záruky zaväzuje v lehote 14 dní od dátumu jej uznania bezplatne opraviť alebo vymeniť tie časti produktu, ktoré boli uznané ako chybné z dôvodu nesprávnej výroby alebo chýb materiálu, alebo vymeniť celý radiátor na nový, bezchybný. V osobitných prípadoch (napr. ak výmena produktu vyžaduje jeho dovoz zo zahraničia) si poskytovateľ záruky vyhradzuje právo na predĺženie lehoty realizácie uznanej reklamácie nad stanovenú lehotu 14 dní.
  V prípade chýb, ktoré neovplyvňujú funkčnosť radiátora, môže poskytovateľ záruky navrhnúť aj zníženie ceny.
  V prípade reklamácie produktu, výroba ktorého bola ukončená, poskytovateľ záruky navrhne zákazníkovi produkt s parametrami zodpovedajúcimi reklamovanému radiátoru, alebo navrhne vrátenie jeho hodnoty v deň kúpy. Poskytovateľ záruky nedodáva náhradné radiátory na dobu skúmania reklamácie.
 13. Poskytovateľ záruky si vyhradzuje právo výberu spôsobu vybavenia reklamácie. Ak je montáž vymieňaného radiátora sťažená, napr. v prípade chýbajúcich ventilov, ktoré umožňujú odpojenie radiátora od inštalácie, poskytovateľ servisu môže odmietnuť demontáž starého a montáž nového radiátora, avšak s ponechaním nového radiátora u zákazníka. V takých prípadoch sa nárok na reklamáciu uznáva poskytovateľom záruky za splnený.
 14. Doba záruky sa predlžuje o dobu trvania opravy, počítanú od dátumu dodania produktu poskytovateľovi záruky do dňa opravy a v prípade výmeny radiátora za nový záručná doba beží nanovo.
 15. Poskytovateľ záruky si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien vo svojich produktoch bez predchádzajúceho upozornenia pod podmienkou, že to nebudú žiadne dôležité technické detaily ovplyvňujúce výber radiátora.
 16. Tieto záručné podmienky na predaný tovar nevylučujú, neobmedzujú ani nepozastavujú oprávnenia kupujúceho vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou v súlade s poľským zákonom z 27.7.2002 o osobitných podmienkach predaja spotrebného tovaru a o zmene občianskeho zákonníka (Poľská zbierka zákonov rok 2002 č. 141, pol. 1176).
 17. Záručné podmienky v tejto podobe platia od 1.7.2013.