Slovensko
Kúpeľňové radiátory

Mauritius

Kúpeľňové radiátory - Mauritius

Mauritius je radiátorom vo forme predeľovacej steny, umožňujúci priestorové aranžovanie interiéru. Odporúčaný je do väčších miestností vzhľadom na značný tepelný výkon vo vzťahu k rozmerom.

+

Technické údaje

Materiál: vysokej kvality oceľový profil
Maximálny pracovný tlak: 10 bar
Maximálna teplota: 110°C
Pripojenie: dva prípojné tvarovky s priemerom 1/2”
Vybavenie: konzoly s regulovanou vzdialnosťou radiátora od steny
ručný odvzdušňovač s priemerom 1/2”, dve záslepky s priemerom 1/2", montážna podlahová zostava
Povrchová úprava: brokovanie, odmasťovanie, použitie fosforečnanov, plákanie demineralizovanou vodou
Náter: elektrostaticky nanášaný práškový lak
Základný náter: anaforéza
Normy, atesty: PN EN 442, ISO 9002, ISO 14001,
Hygienický atest PZH HK/B/0020/01/2005
Použitie: vodné inštalácie ústredného kúrenia
Krajina pôvodu: Rakúsko
Záruka: 10 rokov

Veľkosť ohrievacích telies

Veľkosti radiátorov (v milimetroch):

 

Teplotný výkon a rozmery

Katalógové
číslo
Výkon [W]
75/65/
20°C
Výkon [W]
90/70/
20°C
Šírka
L [mm]
Výška
H [mm]
W [mm] Vodná kapacita
[dm³]
Hmotnosť
[kg]
Počet
vodorovných
kolektorov
MAU 12 05 863 1079 500 1194 544-556 9,4 20,8 56
MAU 12 06 1002 1253 600 1194 644-656 11,2 24,2 56
MAU 12 07 1202 1503 750 1194 794-806 14,0 29,4 56
MAU 12 09 1395 1744 900 1194 944-956 16,6 34,4 56
MAU 18 05 1216 1520 500 1754 544-556 14,2 28,8 80
MAU 18 06 1435 1794 600 1754  644-656  16,6 34,9 80
MAU 18 07 1758 2198 750  1754 794-806 20,0 42,1  80
MAU 18 09 2073 2591 900 1754 944-956  23,4 49,5  80
MAU 22 05 1445 1806  500  2154 944-556 17,3  37,1  100 
MAU 22 06 1724 2155  600 2154  644-656  20,4 34,3  100 
MAU 22 07 2145 2681 750 2154 794-806  25,1 52,2  100 
MAU 22 09 2560 3200 900 2154 944-956  29,5 61,6 100

V tabuľke sú uvedené výkony radiátorov podľa normy PN EN 442, zohľadnené je tiež zníženie výkonu pre pripojenie dole – dole.

Zavesenia

Unikátny systém zavesenia

To, čo v prípade iných radiátorov znemožňuje správne zavesenie na ľubovoľnom mieste kupeľne (nerovný povrch, netypické vykončenie povrchu), v prípade novej línie kúpeľňových radiátorov Purmo sa našlo dômyselné a funkčné riešenie. Ku každému radiátoru je dodávaná konzola, ktorá umožňuje regulovanie vzdialenosti medzi radiátorom a stenou do 15 mm. Dodatočne je možné radiátor vyrovnať vodorovne bez ohľadu na nerovnosti stien. 

Korekčné koeficienty

tz tp Teplota vzduchu v ohrievanej miestnosti ti [°C]
°C °C 16 18 20 22 24
90 70 0,73 0,76 0,80 0,83 0,87
80 60 0,91 0,96 1,01 1,07 1,13
75 65 0,90 0,95 1,00 1,05 1,12
75 60 0,97 1,02 1,08 1,14 1,21
75 55 1,04 1,10 1,17 1,24 1,32
70 60 1,03 1,08 1,15 1,22 1,30
70 55 1,11 1,17 1,25 1,33 1,42
70 50 1,20 1,28 1,37 1,47 1,58
65 55 1,18 1,26 1,34 1,43 1,54
65 50 1,29 1,37 1,47 1,59 1,71
60 50 1,39 1,48 1,60 1,73 1,87
60 45 1,53 1,65 1,78 1,94 2,13
55 45 1,66 1,80 1,96 2,15 2,37

Doplnky

ELEKTRICKÉ OHRIEVADLO KU KÚPEĽŇOVÝM RADIÁTOROM – NOVINKA!

Čo odlišuje náš výrobok?

Funkčnosť

Nové ohrievadlo priťahuje pozornosť svojím estetickým vzhľadom a funkčnou formou. Vďaka jednoduchej konštrukcii kľuky sa dá ľahko nastaviť teplota, ako aj udržiavanie ohrievadla v čistote. Dodatočná práca ohrievadla je siganlizovaná svetelným prstencom.

Ohrievadlo ma sedemstupňovú reguláciu teploty v medizach od 7 do 70°C. Je možné taktiež nastavenie teploty proti zamrznutiu, je to pozícia označená hviezdičkou.

Ľahkosť montáže

Mäkké elastické tesnenie pri montáži umožňuje správne dokrútiť ohrievadlo (pri jeho správnej pozícii je spredu viditeľný obrázok firemnej mačky). V zostave s ohrievadlom dodávame aj špeciálny kľúč na dokrúcanie – vďaka tomu sa eliminuje eventuálne poškodenie radiátora a ohrievadla, ktoré môžu byť spôsobené pri jeho dokrúcaní obyčajným kľúčom.

Moderné technické riešenie

Ohrievadlo PURMO je riadené elektronicky. Jeho výkon je automaticky prispôsobovaní do udanej teploty. Špeciálna konštrukcia špirály v tomto modely spôsobuje, že ohrievadlo hreje v neveľkej vzdialenosti za závitom. Vďaka tomu bude teplota riadátora lepšie rovnomerne rozložená. Je to dôležité, pretože ohrievadlo montujeme v dolnom prípoji, čiže tam, kde sú kolektory najchladnejšie.

Bezpečnosť pri používaní

Ohrievadlo má radu zabezpečení. Predovšetkým zebezpečenie pred prehriatím – v podobe termickej poistky 98°C, ktorá zabraňuje uvarenie vody v radiátore, ako aj termočlánok umiestnený v kapiláre.

Vyoský stupeň ochrany pred vonkajšími vplyvmi – IP 56 zaručuje bezpečnosť pri používaní. Ohrievadlo má taktiež bezpečnostnú značku B a certifikát CE. Na ohrievadlo je posktynutá 18-mesačná záruka.

Technické údaje

 • Výkon: 300, 600, 900 W
 • Napätie: 230 V
 • Pripojenie: vonkajší závit ½”
 • Svetelný prstenec signalizujáci prácu
 • Možnosť nastavenia teploty proti zamrznutiu
 • Regulácia teploty v rozmedzí 7-70 °C
 • Kľúč na montáž v zostave
 • Elektronický regulátor teploty
 • Ohrievacia špirála s konštrukciou, ktorá umožňuje čo najrovnomernejšie rozloženie teploty v radiátore
 • Zabezpečenie pred prehriatím
 • Vysoký ochranný stupeň výstuže IP 56
 • Certifikáty: CE, Bezpečnostný znak B
 • Záruka – 18 mesiacov

Exploatačné poznámky

Ohrievadlo by malo byť namontované v jednom zo spodných prípojov radiátora. Radiátor s ohrievadlom montujeme vo vzdialenosti minimálne 60 cm od obrysu vane, sprchovej vaničky a umývadla. Aby ohrievadlo správne fungovalo, radiátor musí byť naplnený vodou.

Deklaracje Zgodności II/2004

Deklaracja Zgodności na grzejniki łazienkowe 1 PURMO

Prehlásenie o vlastnostiach

Podmienky záruky pre oceľové panelové radiátory značky PURMO

 1. Panelové radiátory PURMO sú uvádzané na trh a sprístupňované na základe Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.305/2011, ktoré stanovuje harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh (CPR).
 2. Rettig Heating Sp. z o.o. so sídlom v Rybniku na ul. Przemysłowej ( zvaný ďalej Poskytovateľ záruky) udeľuje na územie Európskej únie 10-ročnú (počítajúc odo dňa kúpy) záruku na panelové radiátory PURMO namontované na vodných inštaláciách ústredného kúrenia, nie však dlhšie než 11 rokov od dátumu výroby umiestneného na radiátore.
  10-ročná záruka sa týka radiátorov vyrobených počnúc dňom 6.3.2007.
 3. Záruka zahŕňa radiátory namontované vo vodných inštaláciách ústredného kúrenia:
  · uzavretého systému s membránovou expanznou nádržou;
  · napájaných z výmenníkovej tepelnej stanice, kotolne, tepelného čerpadla;
  · vyrobených z čiernych oceľových rúr, medených rúr, alebo rúr z umelej hmoty s antidifúznou bariérou;
  · vybavených miestnym odvzdušňovaním (nie je povolený systém ústrednej odvzdušňovacej siete);
  · ohrievajúcich obytné, kancelárske, služobné a iné miestnosti, v ktorých niet škodlivého korózneho vplyvu látok nachádzajúcich sa v ovzduší a najmä nedochádza k trvalému alebo dočasnému zvlhnutiu povrchu radiátora.
  Je dovolená montáž panelových radiátorov PURMO v neveľkých inštaláciách otvoreného systému (do príkonu 25 kW ) pod podmienkou, že sa v tých inštaláciách používajú inhibítory korózie prípustné pre používanie.
  Počas trvania záruky radiátory a ich prvky, u ktorých sa zistia chyby zavinené výrobcom a budú nahlásené najneskôr 1 mesiac od dátumu zistenia, budú opravené a ak to nebude možné, vymenené za nové bez chýb.
 4. Podkladom na získanie záruky je:
  · vlastníctvo dokladu o kúpe, napr. faktúry,
  · namontovanie radiátorov vo vodnej inštalácii ústredného kúrenia v súlade so štátnymi technickými predpismi a
  normami, na ktoré sa odvolávajú,
  · dodržanie usmernení poskytovateľa záruky uvedených v "Podmienkach použitia panelových radiátorov PURMO".
 5. Prevádzkový tlak v inštalácii ústredného kúrenia s panelovými radiátormi ´ PURMO nesmie presiahnuť10 barov (6 barov pre radiátory Vertical ) a maximálna prevádzková teplota 110 °C.
  Vo vysokých a výškových budovách treba použiť rozdelenie inštalácie na zóny. Kontrolu tesnosti inštalácie treba vykonávať pri skúšobnom tlaku, ktorý sa rovná prevádzkovému tlaku v danej inštalácii plus 2 bary, ale nie menšom ako 4 bary. Maximálny prípustný tlak počas skúšky tesnosti inštalácie je 12 barov (8 barov pre radiátory Vertical).
 6. Záruka sa netýka radiátorov namontovaných:
  · v inštalácii ústredného kúrenia, ktorá bude spojená s vysokoteplotnou tepelnou sieťou pomocou hydroelevátora alebo
  čerpadlového zmiešavacieho uzla;
  · v halách s bazénmi, v autoumyvárňach, v práčovňach, na bitúnkoch, vo verejných toaletách, v kúpeľňach aj v iných
  miestnostiach, kde dochádza k škodlivému vplyvu koróznych látok nachádzajúcich sa v ovzduší a stálemu alebo
  príležitostnému zvlhnutiu povrchu radiátora – netýka sa to pozinkovaných radiátorov vo verzii s dodatočným
  antikoróznym zabezpečením, pre ktoré záruka trvá 6 rokov, nie však dlhšie, ako 7 rokov od dátumu výroby;
  · v inštalácii ústredného kúrenia, ktorá bude mať stále prepojenie s vodovodnou sieťou bez toho, aby bola na spoji
  namontovaná spätná klapka, zabezpečujúca pred spätnými prietokmi;
  · v inštalácii ústredného kúrenia, z ktorej bude voda vypúšťaná častejšie a na dlhšie, než to vyplýva z nevyhnutných
  prevádzkových požiadaviek;
  · v parných inštaláciách;
  · v inštalácii ústredného kúrenia, v ktorej budú prekročené prípustné hodnoty najdôležitejších ukazovateľov kvality vody, čiže:
  · celkový obsah iónov chlóru a síry nesmie byť vyšší ako 150 mg/l ( u inštalácií s medeným potrubím nie vyšší ako 50 mg/l ),
  · obsah kyslíka nesmie prekračovať 0,1 mg/l,
  · pH reakcia vody sa musí pohybovať v rozsahu 8,0 ÷ 9,5,
  · celková tvrdosť nesmie prevyšovať 4,0 mval/l.
 7. Záruka sa netýka poškodení radiátorov a ich vybavenia (upevnenia, kryty) v dôsledku nesprávneho prevádzkovania, skladovania, transportu a použitia výrobku v rozpore so zamýšľaným účelom.
  Týka sa to najmä radiátorov:
  · skladovaných pred nainštalovaním na čerstvom vzduchu,
  · mechanicky poškodených,
  · zvnútra znečistených pevnými telesami alebo škodlivými tekutinami,
  · deformovaných privysokým skúšobným tlakom, alebo statickým tlakom v inštalácii,
  · deformovaných v dôsledku zamrznutia inštalácie.
  · mechanicky poškodených neprípustným zaťažovaním, napríklad pri sadaní alebo vyliezaní na radiátor.
 8. Radiátory treba montovať bez odstránenia jednotlivých obalov z výroby. Tento obal má zostať na radiátore aj vtedy, keď sa inštalácia ústredného kúrenia spúšťa na ohrievanie budovy počas dokončovacích prác alebo na vysúšanie budovy. Odporúča sa, aby obal odstránil používateľ miestnosti po dokončení všetkých dokončovacích prác.
  Z hygienických dôvodov radiátory vyžadujú pravidelné čistenie. Je potrebné na to používať jemné a mäkké látky, prípadne zľahka navllhčené vodou. Na čistenie radiátorov sa nesmú používať agresívne alebo žieravé čistiace prostriedky (rozpúšťadlá, prostriedky obsahujúce chlór). Panelové radiátory nemožno používať na sušenie mokrých alebo vlhkých predmetov položených na radiátor.
  Reklamácie týkajúce sa poškodenia lakovaného povlaku, spôsobené nesprávnym používaním a údržbou, nebudú brané do úvahy.
 9. Zakazuje sa vypustiť vodu z celej inštalácie alebo z jej časti a ponechať ju v tom stave. Týka sa to aj nových inštalácií podrobených skúškam tesnosti. V prípade potreby vypustenia inštalácie, napr. z dôvodu renovácie alebo údržby, treba vodu odstrániť iba z tej časti inštalácie, z ktorej je to nevyhnutné. Po vykonaní prác treba vypustenú inštaláciu okamžite opäť naplniť vodou. Množstvo vody použitej na naplnenie a doplnenie inštalácie ústredného kúrenia treba kontrolovať napr. pomocou vodomera.
 10. Výrobok podlieha záruke za podmienky, že nebol kupujúcim alebo tretími osobami opravovaný alebo menený bez súhlasu poskytovateľa záruky.
 11. V prípade, že sa v záručnej dobe objavia chyby, dôjde k začatiu reklamačného konania hlásením škody predávajúcemu na špeciálnom reklamačnom formulári, s podrobným opisom vzniknutej chyby a uvedením všetkých údajov požadovaných vo formulári.
  Predávajúci prijme hlásenie o reklamácii a odosiela ho poskytovateľovi záruky doporučeným listom, faxom alebo e-mailom do 24 hodín od jeho prijatia. V prípade, že bude odoslaný formulár s nekompletnými údajmi, ktoré budú znemožňovať posúdenie reklamácie, poskytovateľ záruky formulár vráti na doplnenie údajov. K formuláru musí byť pripojená faktúra kúpy alebo jej kópia. V osobitných prípadoch môže poskytovateľ záruky požiadať o doplnenie hlásenia o reklamácii o fotografickú dokumentáciu ukazujúcu predmet nároku na reklamáciu. Poskytovateľ záruky je povinný odpovedať na hlásenie o reklamácii písomne do 14 dní od dátumu prijatia hlásenia počítajúc odo dňa kompletne vyplneného formulára reklamácie.
 12. Na preskúmanie reklamácie poskytovateľ záruky podrobí reklamovaný výrobok prehliadke, ku ktorej môže dôjsť na mieste montáže radiátora, alebo na inom mieste určenom poskytovateľom záruky. Ak sa hlásenie o reklamácii týka chyby, ktorá má charakter mechanického poškodenia, do prehliadky treba zachovať originálne balenie, v ktorom bol radiátor dodaný. V prípade uznania reklamácie sa poskytovateľ záruky zaväzuje v lehote 14 dní od dátumu jej uznania bezplatne opraviť alebo vymeniť tie časti produktu, ktoré boli uznané ako chybné z dôvodu nesprávnej výroby alebo chýb materiálu, alebo vymeniť celý radiátor na nový, bezchybný. V osobitných prípadoch (napr. ak výmena produktu vyžaduje jeho dovoz zo zahraničia) si poskytovateľ záruky vyhradzuje právo na predĺženie lehoty realizácie uznanej reklamácie nad stanovenú lehotu 14 dní.
  V prípade chýb, ktoré neovplyvňujú funkčnosť radiátora, môže poskytovateľ záruky navrhnúť aj zníženie ceny.
  V prípade reklamácie produktu, výroba ktorého bola ukončená, poskytovateľ záruky navrhne zákazníkovi produkt s parametrami zodpovedajúcimi reklamovanému radiátoru, alebo navrhne vrátenie jeho hodnoty v deň kúpy. Poskytovateľ záruky nedodáva náhradné radiátory na dobu skúmania reklamácie.
 13. Poskytovateľ záruky si vyhradzuje právo výberu spôsobu vybavenia reklamácie. Ak je montáž vymieňaného radiátora sťažená, napr. v prípade chýbajúcich ventilov, ktoré umožňujú odpojenie radiátora od inštalácie, poskytovateľ servisu môže odmietnuť demontáž starého a montáž nového radiátora, avšak s ponechaním nového radiátora u zákazníka. V takých prípadoch sa nárok na reklamáciu uznáva poskytovateľom záruky za splnený.
 14. Doba záruky sa predlžuje o dobu trvania opravy, počítanú od dátumu dodania produktu poskytovateľovi záruky do dňa opravy a v prípade výmeny radiátora za nový záručná doba beží nanovo.
 15. Poskytovateľ záruky si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien vo svojich produktoch bez predchádzajúceho upozornenia pod podmienkou, že to nebudú žiadne dôležité technické detaily ovplyvňujúce výber radiátora.
 16. Tieto záručné podmienky na predaný tovar nevylučujú, neobmedzujú ani nepozastavujú oprávnenia kupujúceho vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou v súlade s poľským zákonom z 27.7.2002 o osobitných podmienkach predaja spotrebného tovaru a o zmene občianskeho zákonníka (Poľská zbierka zákonov rok 2002 č. 141, pol. 1176).
 17. Záručné podmienky v tejto podobe platia od 1.7.2013.