Slovensko
Produkty

Podlahové vykurovanie

Produkty - Podlahové vykurovanie

PREČO PODLAHOVÉ VYKUROVANIE?

1.Vynímočný komfort používaní - ideálny rozptyl tepla v miestnosti.

Podlahové ohrievanie bolo známe už v dobách starožitného Ríma . Zaisťuje ideálne pre človeka, tzv. vodorovné rozvádzanie teploty v miestnosti. Vyššia teplota pri podlahe a nižšia vo výške hlavy dáva optimálny tepelný komfort. Podlahové vykurovanie udržuje teplo v celom rozsahu výšky miestnosti, kde sa nachádzajú ľudia, preto sa ho odporúča najmä v izbách v prízemí a otvorených na schodisko alebo v podkroví a je priamo nenahraditeľné vo vysokých budovách, takých ak kostoly , športové a priemyselné haly.

Jednako dôležité pre túto metódu vykurovania je rovnomerné sálanie tepla cez celý povrch podlahy. Má to význam najmä v miestnostiach o veľkom povrchu - v obývacích izbách a vestibuloch v jednorodinných domkoch a vo výstavných a reprezentačných sieňach atď.

V závislosti na nízkej teplote ohrievaného povrchu, ktorá je sotva 22-26°C , cirkulácia vzduchu je výrazne obmedzená, čo má viditeľný vplyv na zmenšenie množstva vznášajúceho sa prachu. Táto vlastnosť podlahového vykurovania má zvláštny význam v miestnostiach, na ktoré sú kladené zväčšené hygienické požiadavky.Táto inštalácia dáva možnosť ohrievať vybrané zóny navonok stavieb tak, aby boli chránené pred snehom a ladom.

2. Estetika interiérov - ohrievacie telesá sú ukryté

Inštalácia podlahového vykurovania je celá schovaná pod podlahou a žiaden prvok vykurovania nie je viditeľný. Dáva to neohraničené možnosti úpravy interiérov. Je to dôležité pri plánovaní efektívneho využití miesta pod oknami.

Prednosti podlahového vykurovania sú neoceniteľné pre aranžáciu pamiatkových interiérov a pri projektovaní vybavení telocvičien, kde tradičný radiátor vyžaduje špeciálny kryt, čo má za úkol ho ukryť alebo zaistiť užívateľom bezpečnosť.

Smelo je možné zaplánovať a položiť v miestnosti kamenné alebo keramické podlahy, ktoré pri tradičnom vykurovaní vyvolávajú pocit chladu a nie sú príjemné. Podlahové vykurovanie dáva pocit milého tepla pod nohami.

3. Úspora energie - nízka pracovná teplota inštalácie.

"Teplá podlaha" tak zväčšuje komfort vykurovania, že teplota v ohrievanej miestnosti sa môže znížiť dokonca aj o 2°C, čo spôsobí značné úspory elektrickej energie(cca 12%).

Dôležitým argumentom pre použitie podlahového vykurovania je nízka teplota práce inštalácie. Obvykle obnáša menej ak 45°C, preto môže byť s úspechom napájaná teplom získaným z veľmi účinných kondenzačných kotlov, tepelných čerpadiel a slnečných kolektorov.Je možno tiež s úspechom využiť odpadové teplo napr. vodu zahriatu pri chladení, čo je využívané pri veľa výrobných technológiách.

 

PREČO PODLAHOVÉ VYKUROVANIE PURMO?

1. Spoľahlivosť podpretá 30 ročným skúsenosťami na nemeckom trhu

Podmienkou toho, aby bol získaný opravdivý komfort, je správny projekt a správna montáž inštalácie. Pre dosiahnutie všetkých výhod, ktoré vyplývajú z použitia podlahového vykurovania nám pomáhajú 30 ročné skúsenosti na náročnom nemeckom trhu.

Koncern Rettig Heating bol jedným z prvých dodávateľov inštalácií podlahového vykurovania v Európe a jeho bohatá praxe v tomto rozsahu získala dôveru u investorov a príchylnosť vykonávateľov v mnohých krajinách. Nad celým systémom od desiatok rokov správajú kontrolu významní špecialisti nášho koncernu. Tento systém je neustále rozvíjaný a modernizovaný.

Istota vzájomného prispôsobení jednotlivých prvkov a kompletnosť systému to nie sú len základné požiadavky trhu, ale tiež kľúč pre správnu montáž inštalácie. Montáž by mala byť prevedená presne podľa technického projektu, pretože podlahové vykurovanie je ťažšie vykonať ak inštaláciu radiátorov a vyžaduje od inštalátora solídne vedomosti.

V správne prevádzkovanej inštalácii , teplota podlahy nie môže prekročiť viac ako 29°C.Obvykle pri priemerných atmosférických podmienkach nie je väčšia ak 24-25°C.Takúto teplotu sa prakticky dotykom nevycíti. Neodborné prevedenie je obvykle spojené s prehriatím podlahy, čo je nielen nežiadúce ale tiež vylučuje všetky prednosti podlahového vykurovania, čo môže priamo užívateľom spôsobovať útrapy.

2. Najväčšej akosti komponenty, ktoré sú na sto percent garantom bezpečnosti.

Podľa filozofie koncernu, produkt Purmo je vždy vysoká akosť a bezpečnosť za vhodnú cenu. Komponenty systému sú vyrobené výhradne z dobrých materiálov, pretože cenový kompromis, dosiahnutý použitím lacných materiálov by mohol mať nekoristný vplyv na životnosť inštalácie.

Systém podlahového vykurovania PURMO je vyrábaný podľa štandardov ISO 9001, ISO 14001, má nemecké certifikáty akosti RAL a DIN. Výroba v Nemecku zaručuje solídnosť a dôkladnosť. Životnosť prvkov, skúšaných v laboratóriách je podstata pre priznanie certifikátov a prekračuje 50 rokov.

3. 10 - ročná záruka pre celý systém.

Vysoká akosť systému podlahového vykurovania Purmo umožňuje mať 10 ročnú záruku, výhradne pri použití systémových prvkov Purmo.

4. Odborný servis

Ponúkame odborný servis kvalifikovaného kolektívu. Odporúčaní inštalátori Purmo a spolupracujúci projektanti sú garantmi správnej prevádzky inštalácie, jej spoľahlivosti na veľa rokov a komfortu pri používaní.

 

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK! OVER SI, ČI KUPUJEŠ ORIGINÁLNE KOMPONENTY PURMO.

Označenie našich výrobkov: