Slovensko
Panelové radiátory

PURMO Plan Ventil Compact

Panelové radiátory - PURMO Plan Ventil Compact

Na trhu je dostupných množstvo rôznych modelov radiátorov s hladkým hlavným panelom – avšak jeden nie je rovný druhému. Projekt nového plochého radiátora firmy PURMO určuje nové trendy. Hladký hlavný panel, nakladaný na základnú dosku, umožňuje získanie vysoko estetického vykončenia bez súčasnej straty odpornosti na pôsobenie vysokého tlaku. Možu pracovať v inštaláciách s pracovným tlakom do 10 barov. Okrem štandardných výšok konštrukcie je možné obdržať taktiež radiátor Plan s výškou, ktorá je vhodná do modernizovaných inštalácií so starými liatinovými radiátormi.

Dva prípojné rázvory ½” umiestnené zo spodu umožňujú diskrétne ukrytie inštalácie.

+

Technické údaje

Materiál: vysokej kvality, hlboko lisovaný plech, s nízkym obsahom uhľa, valcovaný za studena
Maximálny pracovný tlak: 10 bar
Maximálna teplota: 110°C
Vybavenie: termostatický ventil so vstupnou reguláciou
Príprava povrchu: brokovanie, odmasťovanie, použitie fosforečnanov, plákanie demineralizovanou vodou, KTL II generácie
Normy, atesty: PN EN 442, ISO 9001, ISO 14001
Hygienické atesty PZH - HK/B/1503/01/2005, HK/B/0050/01/2006
Pužitie: vodné inštalácie ústredného kúrenia
Záruka: 10 rokov

Veľkosť ohrievacích telies

Veľkosť radiátorov (v milimetroch), pričom:

H - výška: 300, 500, 600, 900
L - dĺžka: 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000.

 

 

 

 


  

 

Teplotný výkon a rozmery

Tepelný výkon [W] radiátorov pri teplote vzduchu v ohrievanej miestnosti ti = 20°C (výška a dĺžka je podaná v mm).

výška 300 500 600  
dĺžka typ FCV FCV FCV  
teplota vody 11 22 33 11 22 33 11 21s 22  33
exponent n 1.2820 1.3000 1.3159 1.2827 1.3197 1.3331 1.2831 1.2967 1.3295  1.3417
400 75/65°C 212 375 526 329 578 798 384 515 670 923
  70/55°C 170 301 420 265 462 637 309 413 535 735
  55/45°C 109 191 266 170 292 401 198 264 337 461
500 75/65°C 265 469 657 412 722 998 481 644 838 1154
  70/55°C 213 376 526 331 577 796 386 517 669 919
  55/45°C 136 239 333 212 365 501 248 329 422 577
600 75/65°C 317 562 788 494 866 1198 577 773 1006 1384
  70/55°C 255 451 631 397 693 955 464 620 802 1102
  55/45°C 164 287 399 254 438 601 297 395 506 692
700 75/65°C 370 656 920 576 1011 1397 673 902 1173 1615
  70/55°C 298 526 736 463 808 1114 541 724 936 1286
  55/45°C 191 335 466 297 511 701 347 461 590 807
800 75/65°C 423 750 1051 658 1155 1597 769 1030 1341 1846
  70/55°C 340 601 841 530 923 1274 618 827 1070 1470
  55/45°C 218 383 532 339 584 802 396 527 674 923
900 75/65°C 476 843 1183 741 1300 1796 865 1159 1508 2076
  70/55°C 383 676 946 596 1039 1433 696 930 1204 1654
  55/45°C 245 431 599 382 657 902 446 593 759 1038
1000 75/65°C 529 937 1314 823 1444 1996 961 1288 1676 2307
  70/55°C 426 752 1051 662 1154 1592 773 1034 1337 1837
  55/45°C 273 479 666 424 730 1002 495 659 843 1153
1100 75/65°C 582 1031 1445 905 1588 2196 1057 1417 1844 2538
  70/55°C 468 827 1156 728 1270 1751 850 1137 1471 2021
  55/45°C 300 526 732 467 803 1102 545 725 927 1268
1200 75/65°C 635 1124 1577 988 1733 2395 1153 1546 2011 2768
  70/55°C 511 902 1261 794 1385 1910 928 1240 1605 2205
  55/45°C 327 574 799 509 876 1203 594 791 1012 1384
1400 75/65°C 741 1312 1840 1152 2022 2794 1345 1803 2346 3230
  70/55°C 596 1052 1471 927 1616 2229 1082 1447 1872 2572
  55/45°C 382 670 932 594 1022 1403 693 923 1180 1614
1600 75/65°C 846 1499 2102 1317 2310 3194 1538 2061 2682 3691
  70/55°C 681 1202 1682 1059 1847 2547 1237 1654 2140 2940
  55/45°C 436 766 1065 679 1168 1603 792 1054 1349 1845
1800 75/65°C 952 1687 2365 1481 2599 3593 1730 2318 3017 4153
  70/55°C 766 1353 1892 1192 2078 2865 1391 1860 2407 3307
  55/45°C 491 861 1198 763 1314 1804 891 1186 1517 2076
2000 75/65°C 1058 1874 2628 1646 2888 3992 1922 2576 3352 4614
  70/55°C 851 1503 2102 1324 2309 3184 1546 2067 2675 3674
  55/45°C 545 957 1331 848 1460 2004 990 1318 1686 2306
2300 75/65°C 1217 2155 3022 1893 3321 4591 2210 2962 3855 5306
  70/55°C 979 1728 2417 1523 2655 3661 1778 2377 3076 4226
  55/45°C 627 1101 1531 975 1679 2305 1139 1516 1939 2652
2600 75/65°C 1375 2436 3416 2140 3754 5190 2499 3349 4358 5998
  70/55°C 1106 1954 2733 1721 3001 4139 2010 2687 3477 4777
  55/45°C 709 1244 1731 1103 1898 2606 1287 1713 2192 2998
3000 75/65°C 1587 2811 3942 2469 4332 5988 2883 3864 5028 6921
  70/55°C 1277 2255 3153 1986 3463 4776 2319 3101 4012 5512
  55/45°C 818 1436 1997 1272 2190 3006 1485 1977 2529 3459

 

výška 900
dĺžka typ FCV
teplota vody 11 22 33
exponent n 1.3013 1.3488 1.3612
400 75/65°C 539 920 1261
  70/55°C 432 732 1001
  55/45°C 275 458 624
500 75/65°C 674 1151 1576
  70/55°C 540 915 1251
  55/45°C 344 573 780
600 75/65°C 808 1381 1891
  70/55°C 648 1098 1501
  55/45°C 412 688 936
700 75/65°C 943 1611 2206
  70/55°C 756 1281 1751
  55/45°C 481 802 1092
800 75/65°C 1078 1841 2522
  70/55°C 864 1464 2002
  55/45°C 550 917 1248
900 75/65°C 1212 2071 2837
  70/55°C 972 1647 2252
  55/45°C 619 1031 1404
1000 75/65°C 1347 2301 3152
  70/55°C 1080 1830 2502
  55/45°C 687 1146 1560
1100 75/65°C 1482 2531 3467
  70/55°C 1188 2013 2752
  55/45°C 756 1261 1716
1200 75/65°C 1616 2761 3782
  70/55°C 1296 2196 3002
  55/45°C 825 1375 1872
1400 75/65°C 1886 3221 4413
  70/55°C 1512 2562 3503
  55/45°C 962 1604 2184
1600 75/65°C 2155 3682 5043
  70/55°C 1728 2928 4003
  55/45°C 1100 1833 2496
1800 75/65°C 2425 4142 5674
  70/55°C 1944 3294 4503
  55/45°C 1237 2063 2807
2000 75/65°C 2694 4602 6304
  70/55°C 2160 3661 5004
  55/45°C 1375 2292 3119
2300 75/65°C 3098 5292 7250
  70/55°C 2484 4210 5754
  55/45°C 1581 2636 3587
2600 75/65°C 3502 5983 8195
  70/55°C 2808 4759 6505
  55/45°C 1787 2979 4055
3000 75/65°C 4041 6903 9456
  70/55°C 3240 5491 7506
  55/45°C 2062 3438 4679

Objem a hmotnosť

výška: 300 500 600 900
10 20 10 20 30 10 20 30 10 20 30
hmotnosť: 16,4 24,7  14,6  25,3 36,7 17,4  29,8  42,7  30,0  43,2  60,6 
kapacita: 3,0 4,4  1,7  4,4  6,8  1,9  5,0  7,9  2,7  7,1  11,5 

Hmotnosť je uvedená v kilogramoch na 1 meter dĺžky radiátora.
Vodná kapacita je uvedená v dm3 na 1 meter dĺžky radiátora.

Hydraulické vlastnosti

Radiátory typu Purmo Planora majú zabudovaný termostatický ventil, preto sa ich hydraulická charakteristika určuje pre komplet radiátora s ventilom. Táto charakteristika je uvedená na priloženom nomograme.

Príklad výberu úvodného nastavenia:

Údaje:

spotreba tepla - Qc = 1160 Wat
teplotný rozdiel - Δt = 20 K (80/60°C)
pokles tlaku - Δp = 6 kPa = 600 dPa
stála hodnota - C = 1,163

Výpočty:

Prietok masy

q = Qc / C * Δt = 1160 / 1,163 * 20 = 50 kg/h

Pre prietok q = 50 kg/h a pokles tlaku 600 dPa odpočítavame z nomogramu hodnotu úvodného nastavenia 3.

Spôsoby pripojenia

Bočné jednostranné pripojenie.

Je to najpopulárnejšie riešenie, ktoré umožňuje pripojenie radiátorov tak z pravej ako aj z ľavej strany. Potrubie napájania by malo byť pripojené k hornej tvarovke radiátora a odvádzania k spodnej. Opačné pripojenie spôsobuje zníženie tepelného výkonu radiátora o viac ako 30%.

 

Krížové pripojenie.

Odporúčané k radiátorom s dĺžkou viac ako 2000 mm a tiež k tým, ktorých dĺžka štvornásobne prekračuje výšku. Potrubie napájania by malo byť pripojené k pravej alebo ľavej hornej tvarovke a odvádzania k protiľahlej spodnej tvarovke. Opačné pripojenie spôsobuje zníženie tepelného výkonu radiátora o viac ako 30%.

 

Sedlové pripojenie.

Najčastejšie používané v radiátoroch typu C, kde inštalácia ú. k. je vedená v podlahe. Môže byť používaná taktiež v radiátoroch typu H, a ak sa vyberie termostatický ventil tak aj v radiátoroch typu CV a HV. Pri takomto pripojení bude tepelný výkon radiátora nižší cca o 10% ako nominálny výkon.

 

Podlahové pripojenie.

Os poturbia napájania je vždy umiestnená 80 mm od bočného rohu radiátora, avšak os potrubia odvádzania 30 mm. Opačné pripojenie spôsobuje zníženie tepelného výkonu radiátora o viac ako 30 %.

Zavesenia

Vzpera k radiátorom typu: DF10, DF20, DF30

 
       

Stojan pre viacdoskové radiátory: DF20, DF30Korekčné koeficienty

Korekčné koeficienty pre výber tepelného výkonu radiátorov PURMO pre parametre iné ako 75/65/20°C

t z t p Teplota vzduchu v ohrievanej miestnosti t i [°C]
°C °C 5 8 12 16 18 20 22 24
95 90 0,48 0,50 0,54 0,57 0,59 0,61 0,64 0,66
  85 0,50 0,52 0,56 0,60 0,62 0,64 0,67 0,70
  80 0,52 0,55 0,59 0,63 0,65 0,68 0,70 0,73
  75 0,54 0,57 0,61 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78
  70 0,57 0,60 0,65 0,70 0,73 0,76 0,79 0,83
90 85 0,52 0,55 0,58 0,63 0,65 0,67 0,70 0,73
  80 0,54 0,57 0,61 0,66 0,68 0,71 0,74 0,77
  75 0,57 0,60 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,82
  70 0,59 0,63 0,67 0,73 0,76 0,80 0,83 0,87
  65 0,62 0,66 0,71 0,77 0,81 0,85 0,89 0,93
85 80 0,56 0,59 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81
  75 0,59 0,62 0,67 0,72 0,75 0,79 0,82 0,86
  70 0,62 0,65 0,70 0,77 0,80 0,84 0,88 0,92
  65 0,65 0,69 0,75 0,81 0,85 0,89 0,94 0,99
  60 0,68 0,73 0,79 0,87 0,91 0,96 1,01 1,07
80 75 0,61 0,65 0,70 0,76 0,79 0,83 0,87 0,91
  70 0,64 0,68 0,74 0,81 0,84 0,88 0,93 0,97
  65 0,68 0,72 0,78 0,86 0,90 0,94 0,99 1,05
  60 0,72 0,76 0,83 0,91 0,96 1,01 1,07 1,13
  55 0,76 0,81 0,89 0,98 1,04 1,10 1,16 1,24
75 70 0,67 0,72 0,78 0,85 0,89 0,94 0,98 1,04
  65 0,71 0,75 0,82 0,90 0,95 1,00 1,05 1,12
  60 0,75 0,80 0,88 0,97 1,02 1,08 1,14 1,21
  55 0,80 0,85 0,94 1,04 1,10 1,17 1,24 1,32
  50 0,85 0,91 1,01 1,13 1,20 1,28 1,37 1,47
70 65 0,75 0,79 0,87 0,96 1,01 1,07 1,13 1,19
  60 0,79 0,84 0,93 1,03 1,08 1,15 1,22 1,30
  55 0,84 0,90 0,99 1,11 1,17 1,25 1,33 1,42
  50 0,89 0,96 1,07 1,20 1,28 1,37 1,47 1,58
65 60 0,83 0,89 0,98 1,10 1,16 1,23 1,31 1,40
  55 0,88 0,95 1,05 1,18 1,26 1,34 1,43 1,54
  50 0,94 1,02 1,14 1,29 1,37 1,47 1,59 1,71
60 55 0,94 1,01 1,13 1,27 1,36 1,45 1,56 1,68
  50 1,00 1,08 1,22 1,39 1,48 1,60 1,73 1,87
  45 1,08 1,17 1,33 1,53 1,65 1,78 1,94 2,13
55 50 1,07 1,16 1,31 1,50 1,62 1,75 1,90 2,07
  45 1,15 1,26 1,43 1,66 1,80 1,96 2,15 2,37
  40 1,25 1,37 1,59 1,86 2,03 2,24 2,48 2,78
50 45 1,23 1,36 1,56 1,82 1,98 2,17 2,40 2,67
  40 1,34 1,48 1,73 2,05 2,25 2,50 2,79 3,15
  35 1,47 1,65 1,94 2,36 2,63 2,96 3,38 3,92
45 40 1,45 1,62 1,90 2,28 2,53 2,83 3,19 3,66
  35 1,60 1,80 2,15 2,64 2,96 3,37 3,89 4,58
40 35 1,75 1,98 2,40 3,00 3,41 3,93 4,62 5,54

Tabuľka bola zhotovená pre koeficient n = 1,3

Deklaracja Zgodności na grzejniki PURMO typ C, V, P, PV

Deklaracje Zgodności II/2004

Technický katalog vykurovacie doskové a dekoračné telesá

CENNÍK - Vykurovacie doskové a dekoračné telesá

CENNÍK - Vykurovacie doskové a dekoračné telesá
Version imprimable
PDF: 7.54 MB

Prehlásenie o vlastnostiach

Vyhlasenie o zhode 01/2011

Podmienky záruky pre oceľové panelové radiátory značky PURMO

 1. Panelové radiátory PURMO sú uvádzané na trh a sprístupňované na základe Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.305/2011, ktoré stanovuje harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh (CPR).
 2. Rettig Heating Sp. z o.o. so sídlom v Rybniku na ul. Przemysłowej ( zvaný ďalej Poskytovateľ záruky) udeľuje na územie Európskej únie 10-ročnú (počítajúc odo dňa kúpy) záruku na panelové radiátory PURMO namontované na vodných inštaláciách ústredného kúrenia, nie však dlhšie než 11 rokov od dátumu výroby umiestneného na radiátore.
  10-ročná záruka sa týka radiátorov vyrobených počnúc dňom 6.3.2007.
 3. Záruka zahŕňa radiátory namontované vo vodných inštaláciách ústredného kúrenia:
  · uzavretého systému s membránovou expanznou nádržou;
  · napájaných z výmenníkovej tepelnej stanice, kotolne, tepelného čerpadla;
  · vyrobených z čiernych oceľových rúr, medených rúr, alebo rúr z umelej hmoty s antidifúznou bariérou;
  · vybavených miestnym odvzdušňovaním (nie je povolený systém ústrednej odvzdušňovacej siete);
  · ohrievajúcich obytné, kancelárske, služobné a iné miestnosti, v ktorých niet škodlivého korózneho vplyvu látok nachádzajúcich sa v ovzduší a najmä nedochádza k trvalému alebo dočasnému zvlhnutiu povrchu radiátora.
  Je dovolená montáž panelových radiátorov PURMO v neveľkých inštaláciách otvoreného systému (do príkonu 25 kW ) pod podmienkou, že sa v tých inštaláciách používajú inhibítory korózie prípustné pre používanie.
  Počas trvania záruky radiátory a ich prvky, u ktorých sa zistia chyby zavinené výrobcom a budú nahlásené najneskôr 1 mesiac od dátumu zistenia, budú opravené a ak to nebude možné, vymenené za nové bez chýb.
 4. Podkladom na získanie záruky je:
  · vlastníctvo dokladu o kúpe, napr. faktúry,
  · namontovanie radiátorov vo vodnej inštalácii ústredného kúrenia v súlade so štátnymi technickými predpismi a
  normami, na ktoré sa odvolávajú,
  · dodržanie usmernení poskytovateľa záruky uvedených v "Podmienkach použitia panelových radiátorov PURMO".
 5. Prevádzkový tlak v inštalácii ústredného kúrenia s panelovými radiátormi ´ PURMO nesmie presiahnuť10 barov (6 barov pre radiátory Vertical ) a maximálna prevádzková teplota 110 °C.
  Vo vysokých a výškových budovách treba použiť rozdelenie inštalácie na zóny. Kontrolu tesnosti inštalácie treba vykonávať pri skúšobnom tlaku, ktorý sa rovná prevádzkovému tlaku v danej inštalácii plus 2 bary, ale nie menšom ako 4 bary. Maximálny prípustný tlak počas skúšky tesnosti inštalácie je 12 barov (8 barov pre radiátory Vertical).
 6. Záruka sa netýka radiátorov namontovaných:
  · v inštalácii ústredného kúrenia, ktorá bude spojená s vysokoteplotnou tepelnou sieťou pomocou hydroelevátora alebo
  čerpadlového zmiešavacieho uzla;
  · v halách s bazénmi, v autoumyvárňach, v práčovňach, na bitúnkoch, vo verejných toaletách, v kúpeľňach aj v iných
  miestnostiach, kde dochádza k škodlivému vplyvu koróznych látok nachádzajúcich sa v ovzduší a stálemu alebo
  príležitostnému zvlhnutiu povrchu radiátora – netýka sa to pozinkovaných radiátorov vo verzii s dodatočným
  antikoróznym zabezpečením, pre ktoré záruka trvá 6 rokov, nie však dlhšie, ako 7 rokov od dátumu výroby;
  · v inštalácii ústredného kúrenia, ktorá bude mať stále prepojenie s vodovodnou sieťou bez toho, aby bola na spoji
  namontovaná spätná klapka, zabezpečujúca pred spätnými prietokmi;
  · v inštalácii ústredného kúrenia, z ktorej bude voda vypúšťaná častejšie a na dlhšie, než to vyplýva z nevyhnutných
  prevádzkových požiadaviek;
  · v parných inštaláciách;
  · v inštalácii ústredného kúrenia, v ktorej budú prekročené prípustné hodnoty najdôležitejších ukazovateľov kvality vody, čiže:
  · celkový obsah iónov chlóru a síry nesmie byť vyšší ako 150 mg/l ( u inštalácií s medeným potrubím nie vyšší ako 50 mg/l ),
  · obsah kyslíka nesmie prekračovať 0,1 mg/l,
  · pH reakcia vody sa musí pohybovať v rozsahu 8,0 ÷ 9,5,
  · celková tvrdosť nesmie prevyšovať 4,0 mval/l.
 7. Záruka sa netýka poškodení radiátorov a ich vybavenia (upevnenia, kryty) v dôsledku nesprávneho prevádzkovania, skladovania, transportu a použitia výrobku v rozpore so zamýšľaným účelom.
  Týka sa to najmä radiátorov:
  · skladovaných pred nainštalovaním na čerstvom vzduchu,
  · mechanicky poškodených,
  · zvnútra znečistených pevnými telesami alebo škodlivými tekutinami,
  · deformovaných privysokým skúšobným tlakom, alebo statickým tlakom v inštalácii,
  · deformovaných v dôsledku zamrznutia inštalácie.
  · mechanicky poškodených neprípustným zaťažovaním, napríklad pri sadaní alebo vyliezaní na radiátor.
 8. Radiátory treba montovať bez odstránenia jednotlivých obalov z výroby. Tento obal má zostať na radiátore aj vtedy, keď sa inštalácia ústredného kúrenia spúšťa na ohrievanie budovy počas dokončovacích prác alebo na vysúšanie budovy. Odporúča sa, aby obal odstránil používateľ miestnosti po dokončení všetkých dokončovacích prác.
  Z hygienických dôvodov radiátory vyžadujú pravidelné čistenie. Je potrebné na to používať jemné a mäkké látky, prípadne zľahka navllhčené vodou. Na čistenie radiátorov sa nesmú používať agresívne alebo žieravé čistiace prostriedky (rozpúšťadlá, prostriedky obsahujúce chlór). Panelové radiátory nemožno používať na sušenie mokrých alebo vlhkých predmetov položených na radiátor.
  Reklamácie týkajúce sa poškodenia lakovaného povlaku, spôsobené nesprávnym používaním a údržbou, nebudú brané do úvahy.
 9. Zakazuje sa vypustiť vodu z celej inštalácie alebo z jej časti a ponechať ju v tom stave. Týka sa to aj nových inštalácií podrobených skúškam tesnosti. V prípade potreby vypustenia inštalácie, napr. z dôvodu renovácie alebo údržby, treba vodu odstrániť iba z tej časti inštalácie, z ktorej je to nevyhnutné. Po vykonaní prác treba vypustenú inštaláciu okamžite opäť naplniť vodou. Množstvo vody použitej na naplnenie a doplnenie inštalácie ústredného kúrenia treba kontrolovať napr. pomocou vodomera.
 10. Výrobok podlieha záruke za podmienky, že nebol kupujúcim alebo tretími osobami opravovaný alebo menený bez súhlasu poskytovateľa záruky.
 11. V prípade, že sa v záručnej dobe objavia chyby, dôjde k začatiu reklamačného konania hlásením škody predávajúcemu na špeciálnom reklamačnom formulári, s podrobným opisom vzniknutej chyby a uvedením všetkých údajov požadovaných vo formulári.
  Predávajúci prijme hlásenie o reklamácii a odosiela ho poskytovateľovi záruky doporučeným listom, faxom alebo e-mailom do 24 hodín od jeho prijatia. V prípade, že bude odoslaný formulár s nekompletnými údajmi, ktoré budú znemožňovať posúdenie reklamácie, poskytovateľ záruky formulár vráti na doplnenie údajov. K formuláru musí byť pripojená faktúra kúpy alebo jej kópia. V osobitných prípadoch môže poskytovateľ záruky požiadať o doplnenie hlásenia o reklamácii o fotografickú dokumentáciu ukazujúcu predmet nároku na reklamáciu. Poskytovateľ záruky je povinný odpovedať na hlásenie o reklamácii písomne do 14 dní od dátumu prijatia hlásenia počítajúc odo dňa kompletne vyplneného formulára reklamácie.
 12. Na preskúmanie reklamácie poskytovateľ záruky podrobí reklamovaný výrobok prehliadke, ku ktorej môže dôjsť na mieste montáže radiátora, alebo na inom mieste určenom poskytovateľom záruky. Ak sa hlásenie o reklamácii týka chyby, ktorá má charakter mechanického poškodenia, do prehliadky treba zachovať originálne balenie, v ktorom bol radiátor dodaný. V prípade uznania reklamácie sa poskytovateľ záruky zaväzuje v lehote 14 dní od dátumu jej uznania bezplatne opraviť alebo vymeniť tie časti produktu, ktoré boli uznané ako chybné z dôvodu nesprávnej výroby alebo chýb materiálu, alebo vymeniť celý radiátor na nový, bezchybný. V osobitných prípadoch (napr. ak výmena produktu vyžaduje jeho dovoz zo zahraničia) si poskytovateľ záruky vyhradzuje právo na predĺženie lehoty realizácie uznanej reklamácie nad stanovenú lehotu 14 dní.
  V prípade chýb, ktoré neovplyvňujú funkčnosť radiátora, môže poskytovateľ záruky navrhnúť aj zníženie ceny.
  V prípade reklamácie produktu, výroba ktorého bola ukončená, poskytovateľ záruky navrhne zákazníkovi produkt s parametrami zodpovedajúcimi reklamovanému radiátoru, alebo navrhne vrátenie jeho hodnoty v deň kúpy. Poskytovateľ záruky nedodáva náhradné radiátory na dobu skúmania reklamácie.
 13. Poskytovateľ záruky si vyhradzuje právo výberu spôsobu vybavenia reklamácie. Ak je montáž vymieňaného radiátora sťažená, napr. v prípade chýbajúcich ventilov, ktoré umožňujú odpojenie radiátora od inštalácie, poskytovateľ servisu môže odmietnuť demontáž starého a montáž nového radiátora, avšak s ponechaním nového radiátora u zákazníka. V takých prípadoch sa nárok na reklamáciu uznáva poskytovateľom záruky za splnený.
 14. Doba záruky sa predlžuje o dobu trvania opravy, počítanú od dátumu dodania produktu poskytovateľovi záruky do dňa opravy a v prípade výmeny radiátora za nový záručná doba beží nanovo.
 15. Poskytovateľ záruky si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien vo svojich produktoch bez predchádzajúceho upozornenia pod podmienkou, že to nebudú žiadne dôležité technické detaily ovplyvňujúce výber radiátora.
 16. Tieto záručné podmienky na predaný tovar nevylučujú, neobmedzujú ani nepozastavujú oprávnenia kupujúceho vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou v súlade s poľským zákonom z 27.7.2002 o osobitných podmienkach predaja spotrebného tovaru a o zmene občianskeho zákonníka (Poľská zbierka zákonov rok 2002 č. 141, pol. 1176).
 17. Záručné podmienky v tejto podobe platia od 1.7.2013.