Україна
Якість

Якість продуктів

Якість продуктів

Ми оперуємо найвищими стандартами якості

Що робить компанія, яка прагне, щоб якість її продукції, обслуговування клієнтів та турбота про навколишнє середовище викликали почуття гордості у кожного співробітника? Вона намагається на всіх етапах та рівнях діяльності дотримуватися прийнятих норм якості.

ISO 9001:2000

Ми хочемо бути саме такою фірмою, і тому восени минулого року ми розпочали впроваджувати Інтегровану систему управління якістю і навколишнім середовищем. Ця система базується на нормах якості ISO 9001:2000 i ISO 14001:1996, підтверджених British Standard Institution. Що це означає?

Прийняті норми використовують процесуальний підхід, який базується на так званій „петлі Демінга": Заплануй – Виконай – Перевір – Виправ.

Такий підхід допоміг проаналізувати усі етапи та рівні функціонування фірми: процеси виробництва, логістики та продажу. Визначено їхню черговість та взаємозалежність. Адже відомо, що окремі процеси взаємопов’язані – одні випливають з інших, обмінюються інформацією та продуктами.

Визначено критерії та методи оцінки, які забезпечують ефективне управління та контроль за цими процесами. З метою їх моніторингу забезпечений доступ до відповідного обладнання та інформації.

Прийняті норми визначають правила оформлення і руху документів у фірмі. Документація може бути оформлена у довільній формі та на довільному носії, але повинна мати відповідну структуру. Документи повинні бути затверджені, а їх актуальна версія доступна зацікавленим особам, наприклад через внутрішню мережу інтранет.

Одним з основних документів у фірмі є документ, який визначає завдання політики фірми в сфері якості та охорони навколишнього середовища. За зміст цього документу відповідає керівництво фірми. Ця політика повинна бути доведена до всіх та зрозуміла, щоб кожен співробітник знав її основні принципи. Мова йде не про те, щоб вивчити її напам’ять, а щоб знати, як застосувати цю політику на своєму робочому місці. Політика фірми систематично аналізується для забезпечення її актуальності та відповідності. Такий аналіз проводиться переважно на основі результатів аудитів, врахування думки клієнтів та інформації про перебіг процесів у фірмі.

Думка клієнтів є надзвичайно суттєвою інформацією – у прийнятій фірмою політиці найголовнішою метою є задоволення клієнта (а клієнтом є як стороння особа, так внутрішній споживач, наприклад, колега з малярного цеху, який отримує не пофарбований радіатор для фарбування). Дослідження рівня задоволення клієнтів є новою вимогою у прийнятій версії норми ISO 9001 і результати цих досліджень є важливим показником в оцінці діяльності усієї фірми. Визначено особи, які відповідають за аналіз і вивчення потреб та очікувань клієнтів, введено нові способи зв’язку з клієнтом, які стосуються, зокрема інформації про продукт, оцінки продукту, рекламації тощо.

Планування, аналіз та моніторинг – це постійні дії, пов’язані з наглядом та удосконаленням діяльності фірми в цілому, і зокрема: закупівлі, виготовлення продукції, постачання клієнтам, гарантійного обслуговування. Цьому сприяють внутрішні аудити (які здійснюються працівниками фірми) та зовнішні аудити (які проводять працівники British Standard Institution).

Але насправді відповідальність за високу якість продукції фірми та турбота про охорону навколишнього середовища лежить на кожному співробітнику нашої фірми: починаючи від генерального директора та його заступників, та закінчуючи рядовими працівниками.  Ця найвища якість є метою, якій підпорядкована робота кожного з нас. 

Інтегрована Система Управління Якістю і Навколишнім Середовищем

Що ми робимо для того, щоб відповідати прийнятій нами Інтегрованій Системі Управління Якістю і Навколишнім Середовищем?

 • Вдосконалюємо стандарти, які покликані покращити якість обслуговування Клієнта: дбаємо про достовірний обмін інформацією, аналізуємо і покращуємо процедуру рекламації.
 • Обмежуємо кількість бракованих елементів і необхідних  поправок  в процесі виробництва завдяки чіткому і якісному  моніторингу, систематичному аналізу досягнутих результатів, впровадженню рішень, які оптимізують виробничий процес, постійному нагляду за перебігом виробничого процесу і його окремих ланок, а також дбайливому внутрішньому транспортуванню радіаторів.
 • Самостійно підтримуємо обов'язковий рівень утилізації відходів (рециклінгу) шляхом їх ретельного сортування і співробітництва з підприємствами, що спеціалізуються на цьому.
 • Завдяки використанню сучасних технологій і високоякісних експлуатаційних матеріалів, ми максимально обмежуємо споживання електричної енергії та  зводимо до мінімуму кількість відходів, які виникають у процесі виробництва.
 • Шляхом здійснення інвестицій в сучасну систему ультрафільтрації, ми максимально обмежуємо споживання води і викид стічних вод.

Політика Якості та Охорона Середовища

 • Rettig Heating виробляє панельні радіатори на базі проекту Purmo. Ми прагнемо, щоб їх висока якість, точність виробничого процесу, були предметом гордості  кожного нашого співробітника. Тому ми докладаємо усіх зусиль, щоб радіатори нашого виробництва були лідером на ринку і перевищували аналогічні вироби конкуруючих фірм по всім параметрам. Для нас також важливою є турбота про те, щоб процес виробництва радіаторів Purmo не завдавав шкоди навколишньому середовищу.
 • Ми зобов’язуємося у нашій повсякденній роботі виконувати усі вимоги Інтегрованої Системи Управління Якістю і Охороною Навколишнього Середовища. Це допоможе нам задовольнити очікування і потреби наших Клієнтів, зокрема у сфері високої якості наших виробів, а також постійної турботи про навколишнє середовище, запобігання його забрудненню і  впливу  на нього інших негативних факторів.
 • Для того, щоб політика якості і охорони середовища в нашій фірмі була реальною, основною метою у досягненні високої якості наших виробів є зведення до мінімуму кількості виправлень в процесі виробництва  радіаторів, а  також кількості рекламацій на придбані нашими клієнтами радіатори. У сфері охорони навколишнього середовища наші дії спрямовані на обмеження кількості відходів, які виникають в процесі виробництва. Ми прагнемо по можливості зменшити кількість енергоносіїв, які витрачаються в процесі виробництва. Визначені фірмою завдання в сфері якості і охорони навколишнього середовища можуть також охоплювати і інші аспекти нашої діяльності. Завдання в сфері якості і охорони середовища постійно переглядаються з точки зору їх придатності і актуальності.
 • Ми зобов'язуємося підтримувати високий професійний рівень, а також атмосферу співробітництва між працівниками нашої фірми так, щоб виконувалися всі положення, адміністративні рішення, а також інші вимоги, особливо в області охорони навколишнього середовища.Обов’язком і метою нашої праці є повна реалізація очікувань наших Клієнтів. Завдяки чіткому і ретельному виконанню працівниками своїх обов’язків, їх особистій зацікавленості, участі в процесі виробництва та впровадженій системі моніторингу, наші вироби матимуть найвищу якість, а діяльність нашої фірми матиме мінімальний негативний вплив на навколишнє середовище.

 • Відповідальність за високу якість наших радіаторів, за охорону навколишнього середовища покладено на кожного з наших працівників: починаючи від Генерального Директора і його заступників, і закінчуючи кожним працівником на його робочому місці.  Це мета, якій підпорядкована робота всіх нас. Координатори з питань якості і охорони навколишнього середовища впроваджують і здійснюють моніторинг Інтегрованої Системи Управління, яка відповідає вимогам норми ISO 9001: 2000 і ISO 14001: 1996.

 • Постійна професійна підготовка і підвищення кваліфікації працівників  - запорука зростання якості наших виробів, гарантія отримання Клієнтом виробу, який відповідає його вимогам. Разом з тим ми зацікавлені в тому, щоб завдяки навчанню, організованому нами для співробітників, зростала їх свідомість стосовно збереження навколишнього середовища.