• Our solutions
  • Ogrzewanie elektryczne
  • Artykuły ekspertów
  • Grzejniki

Ogrzewanie elektryczne dziś i w przyszłości wolnej od paliw kopalnych

W ostatnich dziesięcioleciach rozwiązania z zakresu ogrzewania elektrycznego znacząco się zmieniały. Konsekwentne udoskonalanie konstrukcji i technologii, w połączeniu z wyższymi standardami izolacji i zwiększonym wykorzystaniem energii odnawialnej, uczyniło z nich interesującą opcję w wielu obszarach zastosowań. Zapraszamy do rozmowy na temat grzejników elektrycznych i ich przyszłości z naszym ekspertem, Julianem Stocksem, Product Director for Radiators w Purmo Group.
Rozwiązania ogrzewania elektrycznego dzisiaj i w przyszłości

Rosnąca popularność elektrycznych rozwiązań grzewczych

Innowacje technologiczne, dążenie do neutralności węglowej, zmieniająca się polityka... istnieje wiele czynników, które wpływają na nasze codzienne życie, w tym sposób, w jaki ogrzewamy budynki. Obecnie popularnym wyborem jest nie tylko ogrzewanie niskotemperaturowe. Zapotrzebowanie na nowoczesne grzejniki elektryczne rośnie w Europie Zachodniej i Środkowej - głównie w krajach, które do tej pory nie korzystały z ogrzewania elektrycznego w znaczącym stopniu.

"Istnieje wiele czynników, które napędzają ten wzrost. Poza najbardziej oczywistymi rynkami jak Francja i Szwecja, gdzie elektryczne systemy grzewcze są popularne od lat i poddawane są wymianie i renowacji", mówi Julian Stocks. "Grzejniki elektryczne są bardzo łatwe w montażu i sterowaniu, co jest pozytywne zarówno w przypadku pierwszej instalacji, jak i renowacji systemu". Ponadto odchodzimy od kotłów gazowych i olejowych na rzecz metod ogrzewania opartych na energii odnawialnej lub dekarbonizowanej. Grzejniki elektryczne mogą być zasilane przez oba źródła, dzięki czemu są szczególnie przyszłościowym rozwiązaniem. Wreszcie, ze względu na wojnę na Ukrainie, mamy do czynienia ze znaczącym wzrostem cen gazu. Grzejniki elektryczne stanowią interesującą alternatywę, ponieważ mogą pomóc w uniezależnieniu od zasilania gazem i rosnących cen energii, na przykład w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi, a nawet akumulatorami elektrycznymi."

Grzejniki elektryczne są również szczególnie przydatne w niektórych, szczególnych przypadkach. Na przykład, jeśli budynek nie jest jeszcze ogrzewany centralnie w okresach przejściowych lub jeśli ciepło jest wymagane selektywnie w szczególnie zimne dni. Również w domach letniskowych, które muszą być ogrzewane przez krótsze okresy, oraz podczas bardzo niskich temperatur zewnętrznych, aby uniknąć zamarznięcia obwodów wodnych w systemie hydraulicznym.

Zapotrzebowanie na ogrzewanie stale maleje. Grzejniki elektryczne oferują prostą alternatywę i coraz częściej są uważane za najbardziej podstawowe rozwiązanie grzewcze.

Elektryczne rozwiązania grzewcze zapewniające zrównoważony komfort cieplny

Czynnikiem napędzającym wzrost zapotrzebowania na grzejniki elektryczne jest europejskie prawo klimatyczne, które dąży do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej jako alternatywy dla paliw kopalnych. "Nasza wizja w Purmo Group jest z tym bardzo związana, ponieważ wierzymy, że idealny komfort cieplny nie powinien być osiągany kosztem naszej planety", mówi Julian. „Ogrzewanie elektryczne jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju pod warunkiem, że zużywana energia jest odnawialna lub dekarbonizowana. Wtedy nie zużywamy ograniczonych zasobów naszej planety. Wszystkie kraje UE i większość innych krajów uprzemysłowionych już podejmują wysiłki na rzecz czystszego zużycia energii, więc jesteśmy na dobrej drodze”.

Kolejnym czynnikiem związanym z naszym zagadnieniem jest wyższy standard izolacji budynków, który znacznie poprawia ich efektywność energetyczną. „Domy budowane w XX wieku mogą zużywać od 250 do 400, a nawet 450 kWh/m2. W przypadku domów z końca lat 90. wartość ta spada już do 170-180 kWH/m2, podczas gdy w nowoczesnych i bardzo dobrze izolowanych domach wynosi ona zaledwie 50 kWH/m2 i mniej. Tak więc zapotrzebowanie na ogrzewanie stale spada, a potężne emitery, które były potrzebne w przeszłości, nie są już koniecznością. Grzejniki elektryczne stanowią więc prostą alternatywę i mogą być coraz częściej uważane za najbardziej podstawowe rozwiązanie grzewcze".

Zarządzanie energią za pomocą elektrycznych rozwiązań grzewczych

Rosnące możliwości efektywnego zarządzania energią w budynkach prywatnych również ułatwiają korzystanie z grzejników elektrycznych. "W przeszłości grzejniki elektryczne były często wybierane po prostu dlatego, że są łatwe w montażu i dobrze działają. Jednak obecnie technologia pozwala nam samodzielnie wytwarzać energię, na przykład za pomocą rozwiązań fotowoltaicznych, a następnie wykorzystywać ją natychmiast, magazynować w akumulatorze lub przesyłać z powrotem do sieci. Samokonsumpcja to coraz częstszy temat, który zachęca do korzystania z grzejników elektrycznych, które w tym przypadku są napędzane energią słoneczną lub wiatrową. Jest to rozwiązanie przyjazne zarówno dla środowiska, jak i budżetu użytkownika końcowego", wyjaśnia Julian.

Julian Stocks Product Director Radiators w Purmo Group

"Na przestrzeni lat zaobserwowaliśmy wiele ulepszeń, na przykład w zakresie kształtu grzejników, stosowanych materiałów, a także inteligentnych funkcji, takich jak wykrywanie obecności użytkownika w pomieszczeniu lub wykrywanie otwartego okna", mówi Julian Stocks, Product Director Radiators w Purmo Group.

Innowacje w elektrycznych rozwiązaniach grzewczych

Technologia zarządzania energią nie jest jedynym obszarem, w którym się rozwijamy. "W ciągu ostatnich kilku dekad grzejniki elektryczne stały się również znacznie bardziej wyrafinowane i wydajniejsze. Prawodawstwo w postaci Ecodesign Directive z czasem podniosło poziom jakości i zmusiło producentów do wprowadzania innowacji. Stopniowo odchodzimy od suchych konwektorów elektrycznych, które po prostu ogrzewają, a nawet spalają powietrze, na rzecz nowoczesnych grzejników elektrycznych, które mogą działać w połączeniu z magazynowaniem energii.

"Na przestrzeni lat zaobserwowaliśmy wiele ulepszeń, na przykład w zakresie kształtu grzejników, stosowanych materiałów, a także inteligentnych funkcji, takich jak wykrywanie obecności użytkownika w pomieszczeniu lub wykrywanie otwartego okna. I z pewnością nie możemy zapomnieć o metodach sterowania. Przeszliśmy od przełącznika wł./wył. lub prostego sterowania termostatem, poprzez zdalne sterowanie na podczerwień lub częstotliwość radiową, do łączności z systemami automatyki domu, takimi jak Google Home lub Alexa, a także z intuicyjnymi aplikacjami na naszym smartfonie, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad naszymi grzejnikami w dowolnym miejscu i czasie."

Grzejniki elektryczne doskonale pasują do systemów zasilanych energią wytwarzaną samodzielnie, a ich działanie można łatwo zoptymalizować za pomocą współczesnych inteligentnych sterowników.

Grzejniki elektryczne wypełnione olejem

Mówiąc o postępach, Julian słusznie wspomina o innowacjach w dziedzinie olejowych grzejników elektrycznych. Jest to seria, którą w Purmo Group dużo inwestujemy od lat. "Nasze grzejniki elektryczne wypełnione olejem, takie jak Yali Parada Plus, są wypełnione olejem roślinnym, który pochodzi ze źródeł odnawialnych, więc eliminujemy z produkcji ograniczone paliwa kopalne", mówi Julian. "Ponadto olej roślinny ma kilka zalet w odniesieniu do wydajności. Po pierwsze, równomiernie nagrzewa grzejnik, dzięki czemu nie ma on zimnych miejsc. Ważne jest tu jednak, aby uzyskać odpowiednią kalibrację pomiędzy objętością emitera ciepła a zawartością oleju. To część naszej wiedzy specjalistycznej. Po drugie olej roślinny jest również bardzo trwały. Pozostaje on trwały przez długi czas, w przeciwieństwie do oleju o niższej jakości, który z czasem ulega rozkładowi, staje się mniej wydajny i należy go wymienić."

Perspektywy dotyczące elektrycznych rozwiązań grzewczych

Dzięki postępowi w projektowaniu i technologii, w przyszłości bez paliw kopalnych z pewnością znajdzie się miejsce na ogrzewanie elektryczne. "Grzejniki elektryczne doskonale pasują do systemów zasilanych energią wytwarzaną samodzielnie, a ich działanie można łatwo zoptymalizować za pomocą współczesnych inteligentnych sterowników. Co więcej, instalatorzy są coraz bardziej wykwalifikowani w zakresie technologii elektrycznych, a także bardziej zaznajomieni z inteligentnymi systemami sterowania."

Odkryj wszystkie elektryczne rozwiązania grzewcze Purmo