Nasza produkcja

Ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C to wyzwanie, któremu wszyscy musimy sprostać. Dla Purmo oznacza to między innymi poprawę sposobu wytwarzania i dostarczania naszych produktów, zwiększenia ich wydajności i możliwości recyklingu. Oznacza to również zmianę naszych środowisk produkcyjnych, tak aby były jeszcze bardziej czyste i ekologiczne.

Nasza produkcja

Nasze trzy zobowiązania dotyczące produkcji to:

  1. Emisja i energia
    Naszym celem jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla zarówno w zakresie własnej emisji gazów cieplarnianych (Zakres 1), jak i w łańcuchu dostaw (Zakres 2 i 3). Cel ten dotyczy wszystkich naszych zakładów produkcyjnych i operacyjnych.

  2. Efektywne gospodarowanie zasobami i odpadami
    Oprócz poszukiwania sposobów na ograniczenie wykorzystania surowców do wytwarzania produktów, realizujemy w naszych procesach produkcyjnych założenia maksymalizacji ich ponownego użycia. Ponadto eliminujemy odpady na wysypiskach i zmniejszamy zużycie wody. Jeśli chodzi o opakowania, wszędzie tam, gdzie to możliwe, stosujemy materiały pochodzące z recyklingu, nadające się do ponownego przetworzenia lub ulegające biodegradacji.

  3. Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców
    Zmieniając sposób pozyskiwania materiałów, takich jak stal, mosiądz, plastik i materiały opakowaniowe, chcemy aby proces produkcji i dostawy był bardziej ekologiczny. Zależy nam na zrównoważonym, odpowiedzialnym łańcuchu dostaw, który szanuje prawa naszych pracowników, a także zmniejsza nasz ślad węglowy.
Cieńsza stal

Cieńsza stal to krok do bardziej zrównoważonego rozwoju

Fabryki Purmo Group dążą do znacznych oszczędności materiałowych w celu prowadzenia bardziej ekologicznej i konkurencyjnej działalności. Dzięki innowacyjnym metodom zrównoważonej produkcji jesteśmy w stanie obniżyć emisję CO2 bez uszczerbku dla jakości produktów.

10 naszych zobowiązań

Stworzyliśmy 10 zobowiązań, które traktujemy jako punkty odniesienia na drodze do integracji zrównoważonego rozwoju w każdej części naszej działalności.

Emisja i energia - Purmo Efektywne gospodarowanie zasobami i odpadami - Purmo Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców- Purmo Wybory przyjazne dla klimatu — Purmo Obieg wykorzystywanych surowców i właściwa utylizacja - Purmo
Różnorodność, równouprawnienie i integracja - Purmo Zaangażowanie w pracy - Purmo Podnoszenie kwalifikacji pracowników - Purmo Bezpieczeństwo i higiena pracy - Purmo Zaangażowanie społeczne - Purmo