Zawory odcinające

Zawory odcinające

Zawory odcinające do urządzeń grzewczych i chłodzących służą do sterowania przepływem wody. Możliwość zmiany Kv jest opcjonalna.