Cieszymy się, że wykazali Państwo zainteresowanie naszą działalnością. Ta strona zawiera informacje o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób my, Purmo Group Poland Sp. z o.o., jako prawnie odpowiedzialny administrator danych, gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, w celach marketingowych oraz na naszej stronie internetowej.W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw w zakresie Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z nami pod adresem: [email protected]


Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy


Dane klientów. Jeśli jesteś naszym klientem lub przedstawicielem jednego z naszych klientów, możemy gromadzić następujące dane dotyczące Ciebie: imię i nazwisko, tytuł, stanowisko, dane kontaktowe, typ klienta, lokalizacja geograficzna, preferowany język oraz, jeśli reprezentujesz klienta organizacyjnego, organizacja, którą reprezentujesz. Ponadto, będziemy przechowywać zapis Twoich kontaktów i korespondencji z nami (np. korespondencja e-mailowa i informacje zwrotne od Ciebie, notatki ze spotkań z nami, itp.) Możemy również zbierać informacje dotyczące Twojej zgody na publikowanie przez nas informacji na Twój temat na naszej stronie internetowej wraz z odpowiednim opisem.Zazwyczaj uzyskujemy te dane klienta bezpośrednio od Ciebie, ale możemy również otrzymywać pewne dane od organizacji, którą reprezentujesz (np. Twój pracodawca mógł przekazać nam Twoje imię, nazwisko i dane kontaktowe jako osoby kontaktowej w sprawie zamówień składanych przez Twojego pracodawcę). W niektórych przypadkach możemy również pozyskiwać informacje z publicznie dostępnych źródeł (np. możemy sprawdzić Twój numer telefonu na stronie internetowej Twojej firmy lub w katalogu usług). Wreszcie, możemy pozyskiwać Twoje dane od innych podmiotów naszej grupy firm (jeśli np. najpierw skontaktowałeś się z innym podmiotem naszej grupy).Jeśli nie podasz nam wymaganych danych klienta, możemy nie być w stanie zawrzeć umowy z Tobą lub organizacją, którą reprezentujesz.Inne informacje marketingowe. Możemy również gromadzić pewne inne informacje o charakterze marketingowym, niezależnie od tego, czy są jesteś naszym klientem, czy nie. Może to obejmować Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, przynależność organizacyjną, informacje o tym, czy subskrybujesz któryś z naszych biuletynów lub wystąpiłeś o przesyłanie Ci treści, czy wyraziłeś zgodę lub zgłosiłeś sprzeciw wobec elektronicznego marketingu bezpośredniego lub w kwestii innego określonego zainteresowania, informacje o tym, czy otworzyłeś naszą pocztę elektroniczną, informacje o stronach odwiedzonych przez Ciebie na naszej witrynie internetowej, lokalizacja geograficzne, preferowany język, a także zapis Twoich kontaktów i korespondencji z nami (np. korespondencja e-mailowa i informacje zwrotne od Ciebie).Większość z tych pozostałych informacji marketingowych otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie, np. gdy kontaktujesz się z nami w sprawie informacji o naszych produktach lub gdy subskrybujesz nasze biuletyny. Możemy również pozyskiwać informacje z mediów społecznościowych, jeśli nastąpi Twoja interakcja z naszymi treściami lub kontami na tych platformach (np. polubi nasz post lub wyślesz do nas publiczną lub prywatną wiadomość). Możemy również pozyskiwać Twoje dane od innych podmiotów naszej grupy firm (jeśli np. najpierw skontaktowałeś się z innym podmiotem naszej grupy). Wreszcie, możemy również pozyskiwać takie inne informacje marketingowe ze źródeł publicznych (takich jak strona internetowa Twojej firmy) lub od dostawców usług informacji biznesowej.Dane dotyczące użytkowania strony internetowej. Zbieramy również określone informacje analityczne o sposobie korzystania z naszej witryny, o tym, które strony są popularne, w jaki sposób odwiedzający trafiają na naszą witrynę, ile czasu na niej spędzają, o ich lokalizacji geograficznej, ustawieniach przeglądarki i podobne dane. Te dane dotyczące korzystania z witryny internetowej są zasadniczo anonimowe i nie staramy się identyfikować konkretnych odwiedzających (z wyjątkiem sytuacji, gdy np. subskrybują oni newsletter lub kontaktują się z nami; patrz powyżej inne dane marketingowe), ale dane te mogą być zasadniczo możliwe do zidentyfikowania w momencie ich gromadzenia, np. poprzez Twój adres IP. Poniżej podano więcej informacji na temat korzystania przez nas z analityki internetowej.


Cel i podstawa prawna gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych


Gromadzimy i przetwarzamy dane klienta dotyczące Ciebie przede wszystkim w celu wykonania naszych zobowiązań wynikających z odpowiedniej umowy pomiędzy nami a Tobą i/lub w celu podjęcia, na Twoje życzenie, przygotowań do zawarcia umowy. Jeśli nie jesteś naszym bezpośrednim klientem, lecz przedstawicielem naszego klienta, przetwarzamy dane klienta dotyczące Ciebie w celu wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy z klientem, którego reprezentujesz, oraz w celu podjęcia przygotowań do zawarcia umowy.

W niektórych przypadkach możemy również gromadzić i przetwarzać  dane klienta dotyczące Ciebie w celu wykonania  zobowiązań prawnych, które mają do nas zastosowanie. Dotyczy to np. takich dokumentów księgowych i paragonów, do których przechowywania jesteśmy ustawowo zobowiązani. Może to również dotyczyć informacji zwrotnych od klientów dotyczących potencjalnych kwestii bezpieczeństwa, które w określonych przypadkach musimy przechowywać zgodnie z prawem.Dodatkowo, możemy przetwarzać dane klienta dotyczące Ciebie dla celów wynikających z naszego uzasadnionego interesu, aby rozwijać nasze produkty i usługi. Oznacza to np. zbieranie i analizowanie informacji zwrotnych na temat naszych produktów i usług, które nam przekazujesz. Może to również oznaczać przegląd i analizę np. wzorców zakupowych i zainteresowania naszymi produktami w celu określenia, jak najlepiej rozwijać naszą ofertę.Zbieramy i przetwarzamy również dane klienta i inne informacje marketingowe dotyczące Ciebie dla celów naszego uzasadnionego interesu w marketingu naszych usług. Może to oznaczać identyfikację produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany na podstawie kontaktów z nami lub zaangażowania na naszych kontach w mediach społecznościowych, a następnie kontaktowanie się z Tobą w sprawie danych produktów lub usług lub zapraszanie Cię na dane wydarzenia (uwaga - informacje dotyczące elektronicznego marketingu bezpośredniego podano poniżej). Może to również oznaczać identyfikację popularnych produktów lub trendów na podstawie takich informacji.Gromadzimy i przetwarzamy dane klienta i inne informacje marketingowe w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu, jakim jest śledzenie sposobu korzystania z naszej strony internetowej, popularności treści oraz identyfikacja popularnych produktów lub trendów produktowych. Takie dane dotyczące korzystania z witryny internetowej wykorzystujemy również do zapewnienia bezpiecznego, pewnego i szybkiego działania naszych stron internetowych, a także do wyświetlania treści, istotnych dla innych stron lub treści, które przeglądałeś.W niektórych przypadkach możemy jednak zamiast tego poprosić o zgodę na przetwarzanie danych klienta, innych informacji marketingowych i danych na temat korzystania ze strony internetowej, dotyczących Ciebie. Dzieje się tak w przypadku, gdy obowiązujące prawo wymaga zgody na bezpośredni marketing elektroniczny skierowany do Ciebie (stosowane wymagania różnią się w zależności od lokalizacji) oraz gdy do gromadzenia danych używamy plików cookie. Poniżej podano więcej informacji na temat korzystania przez nas z analityki internetowej i plików cookie. W przypadku, gdy opieramy się na Twojej zgodzie, oddzielnie poinformujemy Cię o tym fakcie i wystąpimy o Twoją zgodę.Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


Ujawnianie i przekazywanie Twoich danych osobowych; przekazywanie danych podmiotom zagranicznym


Co do zasady, nie przekazujemy powyższych informacji stronom trzecim. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej zasady. • Klienci organizacyjni. Jeśli reprezentujesz klienta organizacyjnego, możemy przekazać temu klientowi organizacyjnemu dane klienta, dotyczące Ciebie. Może to obejmować informowanie klienta organizacyjnego o tym, kto dokonał danego zakupu lub złożył zamówienie, wystąpił o zmianę lub poczynił inne ustalenia w związku z zamówieniem. Może to być konieczne, np. do celów związanych z fakturowaniem lub do innych celów administracyjnych.


 • Spółki naszej grupy. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe innym spółkom, należącym do tej samej grupy korporacyjnej co my. Spółki z tej grupy będą przetwarzać dane na tych samych warunkach i w tych samych celach, które zostały określone w niniejszej polityce.


 • Publiczne ujawnianie informacji. Jeśli wyraziłeś zgodę na to, abyśmy informowali, że jesteś naszym odsprzedawcą, np. na naszej stronie internetowej, możemy również publicznie ujawnić odpowiednie informacje Tobie w tym kontekście.

Niekiedy będziemy przekazywać Twoje dane usługodawcom działającym w naszym imieniu (jako tzw. podmiotom przetwarzającym dane). Do takich usługodawców należą zwyczajowi dostawcy usług IT oraz firmy, które świadczą nam np. usługi związane z marketingiem. Możemy również korzystać z usług np. firm ankietowych w celu badania opinii o naszych produktach lub usługach. Możemy również korzystać z usług dostawców, którzy wspierają nas w zbieraniu wyników płatnych kampanii marketingowych np. na platformach mediów społecznościowych.

Obecnie korzystamy z usług następujących usługodawców: • Sendinblue. Korzystamy z usług firmy o nazwie Sendinblue, która wysyła w naszym imieniu biuletyny i wiadomości elektroniczne. Więcej informacji na temat Sendinblue można znaleźć na stronie sendinblue.com/gdpr/.

 • NapoleonCat. Korzystamy z usługi NapoleonCat, aby zbierać informacje o zaangażowaniu w mediach społecznościowych i reagować na nie w skoordynowany sposób. Usługa nie umożliwia gromadzenia większej ilości danych osobowych niż dane, które są zwykle gromadzone za pośrednictwem stosownej platformy mediów społecznościowych, ale zapewnia nam scentralizowany pulpit nawigacyjny naszych profili w mediach społecznościowych i zaangażowania użytkowników w te profile. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez NapoleonCat można znaleźć na stronie napoleoncat.com/privacy/ (jednak nie wszystkie sekcje tej polityki będą istotne dla Ciebie w momencie odwiedzania przez Ciebie naszych profili w mediach społecznościowych).

 • Profacts. Czasami korzystamy z usług firmy Profacts BV w celu przeprowadzania ankiet wśród klientów. Więcej informacji o tym, w jaki sposób Profacts gromadzi dane osobowe, można znaleźć na stronie profacts.be/privacy#english

 • Google Analytics. Korzystamy również z Google Analytics, dostarczanego przez Google LLC, do zbierania określonych danych, dotyczących korzystania z witryny. Włączyliśmy funkcję anonimizacji serwisu. Poniżej podano więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie na naszej stronie internetowej, ponieważ Google Analytics może ustawić pliki cookie w Twojej przeglądarce. Więcej informacji na temat Google Analytics oraz sposobu, w jaki usługa ta wykorzystuje informacje, które potencjalnie mogą być powiązane z Tobą, można znaleźć również na stronie policies.google.com/technologies/partner-sites

 • CloudFlare. Korzystamy z usługi Cloudflare CDN (Content Distribution Network) firmy Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA, aby zapewnić usługi dystrybucji treści strony internetowej. Cloudflare zapewnia działanie naszej strony internetowej na całym świecie, dzięki swojej sieci dystrybucji treści (CDN) oraz dodatkowe zabezpieczenie przed atakami DDoS. Wszystkie dane przekazywane na lub z naszej strony internetowej przechodzą przez CDN firmy Cloudflare. Zazwyczaj wykorzystywane jest do tego centrum danych CloudFlare znajdujące się najbliżej użytkownika. Chociaż CloudFlare posiada również centra danych poza UE/EOG, zdaniem CloudFlare dane z pamięci podręcznej są zazwyczaj usuwane w ciągu 4 godzin, a najpóźniej w ciągu trzech dni. Więcej informacji na temat Cloudflare CDN i polityki prywatności Cloudflare można znaleźć na stronie https://www.cloudflare.com/privacypolicy/


Niektórzy z tych dostawców usług mogą częściowo działać również poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym (UE/EOG), w jurysdykcjach, w których prawo lokalne może samo w sobie nie zapewniać poziomu ochrony danych równoważnego z poziomem oferowanym przez prawo w UE/EOG. W przypadku korzystania z usług dostawcy, który przetwarza dane osobowe poza UE/EOG, co do zasady posiadamy z nim umowę zgodną z wzorcowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej, które zapewniają bezpieczne przetwarzanie danych również w krajach trzecich. W określonych, ograniczonych przypadkach, przekazywanie danych podmiotom zagranicznym może być również niezbędne do wykonania naszych zobowiązań umownych wobec klienta końcowego, w którym to przypadku stosowanie klauzul wzorcowych nie jest wymagane. Bezpieczne i zgodne z prawem przetwarzanie danych za granicą zapewniamy również za pomocą innych środków. W razie potrzeby możemy udzielić Ci bardziej szczegółowych informacji na temat przekazywania danych podmiotom zagranicznym.


Cookies


Używamy również plików cookie na naszych stronach internetowych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Pliki cookie mogą być technicznie niezbędne do działania strony internetowej i jej funkcji, ale mogą być również wykorzystywane do celów analitycznych, które nie są niezbędne.


Technicznie niezbędne pliki cookie obejmują pliki cookie sesyjne i inne pliki cookie, które umożliwiają, przykładowo, logowanie do naszych usług online, zgodność z ustawieniami językowymi, przeglądanie zawartości koszyka na zakupy i inne podobne funkcje techniczne (jeśli są dostępne).


Ponadto używamy innych plików cookie związanych z analityką internetową (powyżej podano informacje na temat zewnętrznych dostawców usług, z których korzystamy w tym celu) do zbierania danych dotyczących korzystania z Internetu. W przypadku plików cookie, które nie są niezbędne, poprosimy Cię o zgodę na ich wykorzystanie. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, jednak bez wpływu na zgodność z prawem środków już podjętych.

Jeśli chcesz, możesz również kontrolować sposób, w jaki pliki cookie są umieszczane na Twoim urządzeniu, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. 


Okresy przechowywania danych


Będziemy przetwarzać i przechowywać Twoje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub zgodnie z wymogami lub zezwoleniem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

W szczególności, możemy przechowywać dane o Tobie w następujący sposób:

 • Dane klientów. Jeśli poniżej nie określono bardziej szczegółowego okresu zatrzymania danych, dane klientów są zazwyczaj przechowywane co najmniej przez okres obowiązywania danej umowy (umów) z nami, a po jej zakończeniu przez dwa lata.

 • Dane księgowe. Możemy przechowywać dokumentację księgową, faktury, paragony i tym podobne dokumenty przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa. W Polsce okres przechowywania takich informacji wynosi 6 lub 10 lat, w zależności od charakteru danych.

 • Inne dane marketingowe. Jeśli poniżej nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, inne dane marketingowe przechowujemy z reguły przez dwa lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.

 • Subskrypcje newslettera. Informacje o tym, że wysyłany jest do Ciebie określony newsletter lub komunikację marketingową, będą przechowywane tak długo, jak długo aktywna będzie Twoja subskrypcja. W każdej chwili możesz zrezygnować z tego rodzaju marketingu bezpośredniego. W przypadku Twojej rezygnacji z marketingu bezpośredniego, możemy przechowywać dane dotyczące Twojego sprzeciwu lub wycofania zgody nawet po tym fakcie, aby zapewnić, że nie zostaniesz omyłkowo dodany ponownie do list marketingowych.

 • Dane z mediów społecznościowych. Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, dane mogą być dostępne na platformie zgodnie z zasadami tej platformy (jeśli np. opublikujesz publiczną wiadomość na naszym profilu, wiadomość ta może pozostawać widoczna dla wszystkich odwiedzających nasz profil przez okres normalnie obowiązujący w danej usłudze mediów społecznościowych).

 • Dane dotyczące użytkowania strony internetowej. Zasadniczo nie staramy się przechowywać danych dotyczących korzystania ze strony internetowej w formie umożliwiającej identyfikację. Takie dane analityczne są jednak przez nas przechowywane przez okres 38 miesięcy.

 • Materiały związane z roszczeniami prawnymi. Jeżeli mamy powody podejrzewać, że w relacjach pomiędzy nami a Tobą (lub reprezentowaną przez Ciebie organizacją) może powstać roszczenie prawne, możemy przechowywać stosowne dane przez okres dłuższy niż wspomniany powyżej, tak długo jak jest to konieczne do obrony, dochodzenia lub kwestii dowodowych związanych z roszczeniem prawnym.

  Po upływie wspomnianego okresu zatrzymania, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane w taki sposób, że nie będzie już możliwa, na podstawie tych danych, identyfikacja Ciebie jako osoby fizycznej.

Twoje prawa

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych przysługują Ci co najmniej następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych, które gromadzimy lub przetwarzamy:


 • Prawo dostępu Masz prawo wglądu do danych dotyczących Ciebie, które zgromadziliśmy. Możemy odrzucić takie żądanie tylko z przyczyn przewidzianych w obowiązującym prawie. Korzystanie z tego prawa jest z reguły bezpłatne.
 • Prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo zażądać od nas sprostowania błędnych danych dotyczących Ciebie. W niektórych przypadkach masz również prawo zażądać, abyśmy usunęli dane dotyczące Ciebie, które posiadamy. W niektórych przypadkach możesz również zażądać, abyśmy tymczasowo zaprzestali przetwarzania Twoich danych osobowych do czasu rozpatrzenia Twoich innych, powiązanych żądań.
 • Prawa do przenoszenia Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania zawartej z Tobą umowy, masz również prawo zażądać, abyśmy przekazali Ci dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub, w niektórych przypadkach, abyśmy przekazali te dane bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo to nie ma zastosowania w przypadku, gdy gromadzimy lub przetwarzamy dane z powodu naszych uzasadnionych interesów (jak wyjaśniono powyżej).
 • Prawo do sprzeciwu Jeżeli gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (jak wyjaśniono powyżej), możesz również wnieść sprzeciw  wobec takiego przetwarzania na podstawie przesłanek związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku Twojego sprzeciwu możemy kontynuować przetwarzanie danych tylko wtedy, gdy będziemy w stanie wykazać, że istnieją nadrzędne, ważne i uzasadnione podstawy do przetwarzania.
 • Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Niemniej jednak, zawsze masz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Jeśli wyrazisz taki sprzeciw, nie będziemy już wysyłać Ci materiałów, związanych z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wysyłamy materiały marketingowe na podstawie Twojej zgody, możesz w każdej chwili wycofać tę zgodę.
 • Prawo do wycofania zgody. Jeżeli gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem środków przetwarzania danych podjętych przed tym terminem.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważasz, że nie wypełniliśmy naszych obowiązków jako administrator danych.

 

Informacje o realizowanej strategii podatkowej w 2021 roku: