Studia przypadków dotyczące zrównoważonego rozwoju

Innowacyjne rozwiązania grzewcze i chłodzące Purmo są integrowane w budynkach na całym świecie, aby zwiększyć komfort termiczny wnętrz i poprawić zrównoważony rozwój. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi obiektami referencyjnymi i sprawdzenia, jak nasze rozwiązania i doświadczenie przyczyniły się do realizacji każdego projektu.

10 naszych zobowiązań

Stworzyliśmy 10 zobowiązań, które traktujemy jako punkty odniesienia na drodze do integracji zrównoważonego rozwoju w każdej części naszej działalności.

Emisja i energia - Purmo Efektywne gospodarowanie zasobami i odpadami - Purmo Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców- Purmo Wybory przyjazne dla klimatu — Purmo Obieg wykorzystywanych surowców i właściwa utylizacja - Purmo
Różnorodność, równouprawnienie i integracja - Purmo Zaangażowanie w pracy - Purmo Podnoszenie kwalifikacji pracowników - Purmo Bezpieczeństwo i higiena pracy - Purmo Zaangażowanie społeczne - Purmo