Deklaracja Środowiskowa Produktu

Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) jest dokumentem szczegółowo opisującym oddziaływanie produktu na środowisko podczas jego całego cyklu życia.

Polityka europejska w coraz większym stopniu koncentruje się na wpływie produktów na środowisko. Wpływ ten słusznie stał się ważnym czynnikiem w procesie podejmowania decyzji przez nabywców, ponieważ ludzie i firmy chcą zrozumieć, jak produkty, które kupują, wpływają na środowisko. Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD) są doskonałym narzędziem do tego celu, ponieważ pomagają dokonywać bardziej świadomych wyborów.

Deklaracje Środowiskowe Produktu

Deklaracja EPD obejmuje wszystkie fazy cyklu życia produktu i dostarcza porównywalnych, obiektywnych i zweryfikowanych przez niezależną instytucję danych dotyczących wpływu produktu na środowisko. Aby uzyskać EPD dla produktów Purmo, współpracujemy z PEP (Product Environmental Profile) ecopassport, międzynarodowym operatorem programu EPD zajmującym się oceną wpływu na środowisko sprzętu elektrycznego, elektronicznego, grzewczego i chłodzącego.

Deklaracje EPD dotyczące produktów grzewczych i chłodzących Purmo

Rozpoczęliśmy proces uzyskiwania deklaracji EPD dla wszystkich naszych produktów. W tej chwili dla niektórych z naszych najlepiej sprzedających się produktów, takich jak Thermopanel V4, dostępne są już deklaracje środowiskowe produktu. Opracowanie deklaracji EPD to proces, który wymaga czasu i zasobów. Zależy nam na pozyskiwaniu kolejnych certyfikatów środowiskowych. Będziemy regularnie aktualizować listę certyfikowanych produktów.

10 naszych zobowiązań

Stworzyliśmy 10 zobowiązań, które traktujemy jako punkty odniesienia na drodze do integracji zrównoważonego rozwoju w każdej części naszej działalności.

Emisja i energia - Purmo Efektywne gospodarowanie zasobami i odpadami - Purmo Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców- Purmo Wybory przyjazne dla klimatu — Purmo Obieg wykorzystywanych surowców i właściwa utylizacja - Purmo
Różnorodność, równouprawnienie i integracja - Purmo Zaangażowanie w pracy - Purmo Podnoszenie kwalifikacji pracowników - Purmo Bezpieczeństwo i higiena pracy - Purmo Zaangażowanie społeczne - Purmo