Dołącz do nas na drodze do zrównoważonej przyszłości

W Purmo jesteśmy w drodze do lepszej przyszłości. Nasza przyszłość, Twoja przyszłość i przyszłość naszej planety. Wierzymy, że nasze produkty, wiedza, doświadczenie i zaangażowanie stawiają nas w najlepszej pozycji, aby dokonać zmian na lepsze. Dlatego w każdym aspekcie naszej działalności uwzględniamy zasady zrównoważonego rozwoju. Stało się to częścią DNA naszej firmy.

Mamy jasną strategię zrównoważonego rozwoju, zgodną z rekomendacjami ONZ (SDGs) i paryskim porozumieniem klimatycznym. Aby wprowadzić zmiany i zapewnić, że będą one szybkie, trwałe i znaczące, stworzyliśmy precyzyjny plan działania. Zrównoważoną przyszłość osiągniemy poprzez realizację celów w 4 obszarach: naszej produkcji, naszych rozwiązań, naszych ludzi oraz naszych społeczności. W tych obszarach stworzyliśmy 10 jasno określonych zobowiązań. Powiązane są one z dobrze zaplanowanymi działaniami i projektami.
Nasza produkcja - Purmo

Nieustannie dążymy do doskonalenia procesów produkcji i dostaw, koncentrując się na wydajności i zrównoważonym rozwoju.


Dowiedz się więcej
Nasze rozwiązania - Purmo

Dostarczamy na rynek przyjazne dla środowiska rozwiązania grzewcze i chłodzące, które można łatwo zintegrować.


Dowiedz się więcej
Nasi pracownicy i społeczności - Purmo

Przywiązujemy dużą wagę do dobrego samopoczucia naszych pracowników i społeczności, z którymi współpracujemy. Są oni sercem naszej działalności.


Dowiedz się więcej
Studia przypadków dotyczące zrównoważonego rozwoju - Purmo

Zapoznaj się z naszymi projektami zrealizowanymi w sposób zrównoważony.


Dowiedz się więce
EPD i EcoVadis - Purmo

Przedstawiamy nasze deklaracje środowiskowe, takie jak EPD i oceny EcoVadis.


Dowiedz się więcej

Zapoznaj się z naszym rocznym raportem zrównoważonego rozwoju.


Dowiedz się więcej

Paula Bear. Bo nam zależy.

W podróży do stabilnej przyszłości, dołączyła do nas Paula Bear. Paula reprezentuje nasze zaangażowanie w bardziej ekologiczną i czystą produkcję, zrównoważone rozwiązania w zakresie komfortu wnętrz i społeczności, o które się troszczymy.

10 naszych zobowiązań

Stworzyliśmy 10 zobowiązań, które traktujemy jako punkty odniesienia na drodze do integracji zrównoważonego rozwoju w każdej części naszej działalności.

Emisja i energia - Purmo Efektywne gospodarowanie zasobami i odpadami - Purmo Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców- Purmo Wybory przyjazne dla klimatu — Purmo Obieg wykorzystywanych surowców i właściwa utylizacja - Purmo
Różnorodność, równouprawnienie i integracja - Purmo Zaangażowanie w pracy - Purmo Podnoszenie kwalifikacji pracowników - Purmo Bezpieczeństwo i higiena pracy - Purmo Zaangażowanie społeczne - Purmo

Roczny raport zrównoważonego rozwoju

Stworzenie odpowiedniego klimatu wewnątrz nie powinno odbywać się kosztem planety.