Dołącz do nas na drodze do zrównoważonej przyszłości

W Purmo jesteśmy w drodze do lepszej przyszłości. Nasza przyszłość, Twoja przyszłość i przyszłość naszej planety. Wierzymy, że nasze produkty, wiedza, doświadczenie i zaangażowanie stawiają nas w najlepszej pozycji, aby dokonać zmian na lepsze. Dlatego w każdym aspekcie naszej działalności uwzględniamy zasady zrównoważonego rozwoju. Stało się to częścią DNA naszej firmy.

Mamy jasną strategię zrównoważonego rozwoju, zgodną z rekomendacjami ONZ (SDGs) i paryskim porozumieniem klimatycznym. Aby wprowadzić zmiany i zapewnić, że będą one szybkie, trwałe i znaczące, stworzyliśmy precyzyjny plan działania. Zrównoważoną przyszłość osiągniemy poprzez realizację celów w 4 obszarach: naszej produkcji, naszych rozwiązań, naszych ludzi oraz naszych społeczności. W tych obszarach stworzyliśmy 10 jasno określonych zobowiązań. Powiązane są one z dobrze zaplanowanymi działaniami i projektami.
Nasza produkcja - Purmo

Nieustannie dążymy do doskonalenia procesów produkcji i dostaw, koncentrując się na wydajności i zrównoważonym rozwoju.


Dowiedz się więcej
Nasze rozwiązania - Purmo

Dostarczamy na rynek przyjazne dla środowiska rozwiązania grzewcze i chłodzące, które można łatwo zintegrować.


Dowiedz się więcej
Nasi pracownicy i społeczności - Purmo

Przywiązujemy dużą wagę do dobrego samopoczucia naszych pracowników i społeczności, z którymi współpracujemy. Są oni sercem naszej działalności.


Dowiedz się więcej
Studia przypadków dotyczące zrównoważonego rozwoju - Purmo

Zapoznaj się z naszymi projektami zrealizowanymi w sposób zrównoważony.


Dowiedz się więce
EPD i EcoVadis - Purmo

Przedstawiamy nasze deklaracje środowiskowe, takie jak EPD i oceny EcoVadis.


Dowiedz się więcej

Zapoznaj się z naszym rocznym raportem zrównoważonego rozwoju.


Dowiedz się więcej

Droga do zrównoważonego rozwoju Purmo

Jako wiodący dostawca w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań z zakresu komfortu wnętrz pomagamy ogrzewać i chłodzić miliony budynków na całym świecie. Zapewnia to komfort wielu osobom, ale także nakłada na nas dużą odpowiedzialność. Dlatego stworzyliśmy mapę zrównoważonego rozwoju. Dla bardziej ekologicznej produkcji, lepszych rozwiązań, szczęśliwszych pracowników i silniejszych społeczności.

Paula Bear. Bo nam zależy.

W podróży do stabilnej przyszłości, dołączyła do nas Paula Bear. Paula reprezentuje nasze zaangażowanie w bardziej ekologiczną i czystą produkcję, zrównoważone rozwiązania w zakresie komfortu wnętrz i społeczności, o które się troszczymy.10 naszych zobowiązań

Stworzyliśmy 10 zobowiązań, które traktujemy jako punkty odniesienia na drodze do integracji zrównoważonego rozwoju w każdej części naszej działalności.

Emisja i energia - Purmo Efektywne gospodarowanie zasobami i odpadami - Purmo Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców- Purmo Wybory przyjazne dla klimatu — Purmo Obieg wykorzystywanych surowców i właściwa utylizacja - Purmo
Różnorodność, równouprawnienie i integracja - Purmo Zaangażowanie w pracy - Purmo Podnoszenie kwalifikacji pracowników - Purmo Bezpieczeństwo i higiena pracy - Purmo Zaangażowanie społeczne - Purmo

Roczny raport zrównoważonego rozwoju

Stworzenie odpowiedniego klimatu wewnątrz nie powinno odbywać się kosztem planety.