Ogrzewanie i wentylacja w szkołach

Zostało udowodnione, że zapewnienie optymalnego klimatu cieplnego w pomieszczeniach ma pozytywny wpływ na naukę.
 W placówkach edukacyjnych ważne jest, aby rozwiązania z zakresu ogrzewania i chłodzenia były ciche i energooszczędne, z niezawodną regulacją temperatury.

Oprócz ogrzewania i chłodzenia, w pomieszczeniach szkolnych bardzo ważna jest również właściwa wentylacja. Każda osoba potrzebuje 4 litrów świeżego powietrza na sekundę. Instalując hermetyczne, plastikowe okna staramy się minimalizować straty ciepła, a także oszczędzać na wysokich kosztach ogrzewania. Jednak posiadanie tak szczelnego budynku ma również swoje minusy - często brakuje w nich po prostu świeżego powietrza. Problem szczególnie nasilony jest w starszych budynkach szkolnych, które uzależnione są od tzw. wentylacji naturalnej, czyli otwierania okna. 

Fakt

Przyswajanie wiedzy w pomieszczeniach, w których jest zbyt gorąco lub zbyt zimno, jest utrudnione.

Rozwiązania

Zmiany klimatu i konieczność oszczędzania energii narzuca również instalację zrównoważonych systemów w szkołach. Rozwiązania grzewcze i chłodzące dla szkół powinny idealnie sprawdzać się zarówno podczas miesięcy letnich, jak i zimowych. Ważne jest także, aby rozróżnić rozwiązania dla nowych budynków szkolnych od tych, które podlegają termomodernizacji.

Budowa nowych obiektów szkolnych

W przypadku nowego budownictwa najbardziej zalecanym rozwiązaniem jest instalacja wodnych grzejników centralnego ogrzewania. Grzejniki bowiem zapewniają utrzymanie najlepszego komfortu cieplnego i gwarantują szybką reakcję na zmienne zapotrzebowanie na ciepło. W niektórych rodzajach budynków, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie ogrzewania podłogowego.  

Ponadto, w przypadku nowych budynków, wymiana powietrza powinna być przeprowadzana za pomocą systemu kanałów i wysokosprawnej jednostki odzysku ciepła. System ten zapewni, że energia (ciepło w zimie, a chłód w lecie) zawarta w powietrzu wywiewanym będzie przekazywana do powietrza nawiewanego przez wymiennikowy system odzysku ciepła lub chłodu, który zapobiega bezpośredniemu mieszaniu się obu strumieni powietrza.

Renowacja istniejących budynków szkolnych

W przypadku renowacji starych budynków szkolnych nie zawsze łatwo jest znaleźć odpowiednie rozwiązania techniczne. Architektura, która była stosowana wiele dziesięcioleci temu, nie spełnia dzisiejszych wymagań. Dlatego często trzeba szukać specjalnych rozwiązań.

Wywiad

Luca Ceriscioli, Prezydent Regionu Marche (Włochy)

Emmeti (marka handlowa Purmo Group) odegrała istotną rolę w odbudowie szkoły Benedetto Costa, która została zniszczona podczas trzęsienia ziemi w 2016 roku..

Uśmiech dzieci, które uczęszczały do nowej szkoły "Benedetto Costa" w Sarnano, był najlepszym odzwierciedleniem powrotu do normalności i pokazaniem siły społeczności, która w potrzebie potrafi się zjednoczyć. Inauguracja otwarcia tego żółtego i słonecznego budynku, była pięknym wydarzeniem, które pokazało, jak można podnieść się, odbudować i powrócić do życia pośród niekończących się trudności.  Budynek szkoły wybudowano w rekordowo krótkim czasie i uznano za wzór dla innych robót publicznych. Został zaprojektowany z zastosowaniem najnowszych wymogów antysejsmicznych, w sposób zrównoważony z punktu widzenia ochrony środowiska i jako przykład samowystarczalności energetycznej.

Ogrzewanie, chłodzenie i wentylacja w szkołach

Prawie każdy z nas spotkał się z powietrzem złej jakości w pomieszczeniach oraz z przeciągiem. Problemy te mają istotny wpływ na proces uczenia się. Ale dlaczego problemy z powietrzem wewnętrznym w sali lekcyjnej są tak powszechne, mimo że dostępne są wysokiej jakości rozwiązania techniczne?

Energooszczędna termomedernizacja szkół

24 sierpnia 2016 roku centrum Włoch, w szczególności prowincję Macerata, nawiedziło trzęsienie ziemi. Emmeti (marka handlowa Purmo Group) była zaangażowana w odbudowę szkoły Benedetto Costa.