Fakty i liczby

Budynki są odpowiedzialne za zużycie około 40% energii
w Unii Europejskiej.

Więcej

 
Za wysoka lub zbyt niska temperatura 

w pomieszczeniach,  może mieć negatywny wpływ na naukę.

Więcej

Optymalizacja rozdziału hydraulicznego systemu może zmniejszyć zużycie energii nawet o 30%.

Więcej

Blisko 70% ludzi na będzie mieszkać w miastach,
co podkreśla znaczenie zrównoważonych rozwiązań
w zakresie komfortu cieplnego wewnątrz budynków.

 
 

90% naszego życia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych.

Więcej

Poprawa jakości środowiska wewnętrznego może skrócić średni czas spędzany w szpitalach o 11%.

Więcej

Zgodnie z najnowszymi badaniami, poprawa komfortu cieplnego we wnętrzach może zwiększyć wydajność pracy nawet o 11%.

Więcej

 

Możliwość dostosowania temperatury w różnych strefach hotelu może zmniejszyć zużycie energii nawet do 20%.

Więcej

 

80% budynków, w których będziemy mieszkać do 2050 roku, zostało wybudowanych do 2012 roku.

Więcej


Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik sterowania, systemy HVAC są bardziej wydajne energetycznie.

Więcej