Ogólne warunki gwarancji

10-letnia* gwarancja jakości jest udzielana na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym pod warunkiem nabycia produktu od  autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. bądź jego kontrahenta, na obszarze sprzedaży dedykowanym temu  dystrybutorowi. Nabycie produktu poza autoryzowanym dystrybutorem o jakim mowa powyżej na obszarze, na którym dystrybutor nie  prowadzi autoryzowanej sprzedaży powoduje wyłączenie odpowiedzialności Gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji jakości.

*Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.