Dodatek do jastrychu
Akcesoria

Dodatek do jastrychu

Dodatek (plastyfikator) do jastrychu zawiera bardzo dobrze przyswajalne składniki uplastyczniające, które przyspieszają mieszanie spoiwa z pozostałymi składnikami i ułatwiają układanie zaprawy pomimo niewielkiej zawartości wody. Korzystnie wpływa na trwałość i twardość jastrychu. Tworzywa sztuczne zawarte w plastyfikatorze poprawiają także właściwości mechaniczne jastrychu (wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie). Zwiększa się także przewodność cieplna i zdolność utrzymywania ciepła. Domieszka nadaje się do jastrychów cementowych i anhydrytowych, jak również do zapraw, na których układa się płytki podłogowe.Środek nie zawiera żadnych substancji działających agresywnie na stal, beton i tworzywa sztuczne i jest całkowicie nietoksyczny. Materiał rur grzejnych, pozostających w kontakcie z nim, jest całkowicie bezpieczny. Zużycie 0,1 l/m² dla jastrychu o grubości 65 mm (1,5 ÷ 2,0 l/m³ mieszanki).

Specyfikacja techniczna
Typy Accessoire
Dostępne wysokości [mm] 100; 150
Dostępne szerokości [mm] 100; 150

Dodatek (plastyfikator) do jastrychu zawiera bardzo dobrze przyswajalne składniki uplastyczniające, które przyspieszają mieszanie spoiwa z pozostałymi składnikami i ułatwiają układanie zaprawy pomimo niewielkiej zawartości wody. Korzystnie wpływa na trwałość i twardość jastrychu. Tworzywa sztuczne zawarte w plastyfikatorze poprawiają także właściwości mechaniczne jastrychu (wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie). Zwiększa się także przewodność cieplna i zdolność utrzymywania ciepła. Domieszka nadaje się do jastrychów cementowych i anhydrytowych, jak również do zapraw, na których układa się płytki podłogowe.Środek nie zawiera żadnych substancji działających agresywnie na stal, beton i tworzywa sztuczne i jest całkowicie nietoksyczny. Materiał rur grzejnych, pozostających w kontakcie z nim, jest całkowicie bezpieczny. Zużycie 0,1 l/m² dla jastrychu o grubości 65 mm (1,5 ÷ 2,0 l/m³ mieszanki).

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

10 year warranty