Oświadczenia i referencje środowiskowe

Aby potwierdzić nasze zaangażowanie w zrównoważoną przyszłość, zdobywamy szereg uznanych oświadczeń i referencji środowiskowych. Dowodzą one, że nie tylko staramy się wprowadzać innowacje do naszych produktów i poprawiać ich efektywność ekologiczną, ale że nasze skupienie na zrównoważonym rozwoju przenika całą naszą działalność i stało się częścią naszego korporacyjnego DNA.

Deklaracja Środowiskowa Produktu

Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD)

Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD) dostarczają porównywalnych, obiektywnych i weryfikowanych przez niezależne instytucje danych dotyczących wpływu produktu na środowisko.

EcoVadis

EcoVadis jest firmą ratingową oceniającą działania i praktyki dostawców w zakresie czterech zagadnień: środowisko naturalne, działania społeczne, etyka oraz łańcuch dostaw. Dzięki otrzymanej ocenie, jesteśmy w stanie zaprezentować nasze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju.

EcoVadis

10 naszych zobowiązań

Stworzyliśmy 10 zobowiązań, które traktujemy jako punkty odniesienia na drodze do integracji zrównoważonego rozwoju w każdej części naszej działalności.

Emisja i energia - Purmo Efektywne gospodarowanie zasobami i odpadami - Purmo Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców- Purmo Wybory przyjazne dla klimatu — Purmo Obieg wykorzystywanych surowców i właściwa utylizacja - Purmo
Różnorodność, równouprawnienie i integracja - Purmo Zaangażowanie w pracy - Purmo Podnoszenie kwalifikacji pracowników - Purmo Bezpieczeństwo i higiena pracy - Purmo Zaangażowanie społeczne - Purmo