• Redukcja negatywnego wpływu na środowisko
  • Our production
  • Aktualności

Certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001 

W Purmo Group każdego dnia staramy się sprostać wysokim oczekiwaniom naszych klientów, spełniając najwyższe standardy w prowadzeniu naszej działalności. Od wielu lat potwierdzają to uzyskane przez nasze fabryki certyfikaty ISO nadawane przez British Standard Institute. Jednym z certyfikatów, z którego jesteśmy szczególnie dumni, jest certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001. Potwierdza on nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Certyfikat ISO 14001

ISO 14001 to uznawany na całym świecie standard systemów zarządzania środowiskowego (EMS). Podobnie jak inne normy ISO, został on opracowany przez niezależną Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (International Organisation for Standardisation ISO). ISO 14001 określa zasady w zakresie projektowania i wdrażania EMS oraz ciągłego doskonalenia ich efektywności środowiskowej.

Zarządzanie środowiskowe zgodnie z normą ISO 14001 opiera się na zastosowaniu określonych narzędzi zarządzania. EMS obejmuje strukturę organizacyjną, obowiązki, praktyki, procedury, procesy i zasoby niezbędne do identyfikacji, zarządzania i wpływania organizacji na środowisko oraz do poprawy jej efektywności środowiskowej. Głównym celem zarządzania środowiskowego jest zminimalizowanie wpływu na środowisko, zwiększenie wydajności zasobów i promowanie przyjaznych dla środowiska praktyk w procesach biznesowych. W praktyce uzyskanie certyfikatu wiąże się z wieloma kwestiami, począwszy od zgodności z przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska oraz oceny wpływu na środowisko, po identyfikację zagrożeń i możliwości oraz szkolenie pracowników w zakresie praktyk przyjaznych dla środowiska. „Norma ISO 14001 stanowi dla nas wyzwanie, aby każdego roku stawać się lepszym i stale optymalizować zarządzanie środowiskowe we wszystkich naszych działach i zakładach. Każdy pracownik w Purmo Group przyczynia się do tego w taki czy inny sposób i wspaniale jest widzieć rezultaty tych wszystkich wysiłków", mówi Carina Schnellinger, kierownik ds. zdrowia i bezpieczeństwa w Purmo Group.

 

Korzyści z ISO 14001 dla naszych klientów

Ze szczególną dumą potwierdzamy, że wszystkie nasze zakłady produkcyjne posiadają certyfikat ISO 14001. Daje to naszym klientom gwarancję, że wywiązujemy się z obietnic, niezależnie od tego, gdzie i jaki produkt kupują. Dzięki certyfikacji ISO 14001 w całej grupie jesteśmy w stanie zaoferować takie korzyści jak:

  • Uzasadniony zrównoważony rozwój: wiele organizacji mówi, że są odpowiedzialne za środowisko, ale nie wszystkie z nich faktycznie to robią. Certyfikat ISO 14001 jest dowodem naszego codziennego zaangażowania w zrównoważony rozwój w każdej części naszej działalności. 
  • Doskonały stosunek ceny do jakości: wdrożenie skutecznego systemu zarządzania środowiskowego pomaga producentom takim jak Purmo Group usuwać odpady z procesów produkcyjnych i ograniczać zużycie surowców. Wiąże się to również z redukcją niektórych kosztów, co pozwala nam zagwarantować naszym klientom bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
  • Łatwe prowadzenie działalności: certyfikat ISO 14001 potwierdza, że prowadzimy działalność w ustandaryzowany sposób, który regularnie spełnia wymagania ISO. Tak więc niezależnie od zakładu lub oddziału, z którym kontaktują się nasi klienci, mogą oni oczekiwać współpracy zgodnej ze standardami, co pozwala wszystkim stronom prowadzić interesy z łatwością.
  • Długowieczność produktu: nowe normy ISO 14001 dotyczące cyklu życia mają na celu maksymalizację okresu użytkowania produktu i zagwarantowanie etycznej i skutecznej utylizacji po zakończeniu okresu użytkowania. Oznacza to, że produkty firmy posiadającej certyfikat ISO 14001 zazwyczaj zawierają więcej surowców pochodzących z recyklingu i materiałów pozyskiwanych w sposób etyczny. Ponadto produkty te mają wydłużony cykl życia i wdrożony jest system recyklingu po zakończeniu eksploatacji.

 

W przypadku pytań dotyczących naszych certyfikatów ISO 14001 lub innych kwestii, zapraszamy do kontaktu.