• Oszczędność energii
 • Ogrzewanie hydrauliczne
 • Grzejniki

Zalety i wady ogrzewania niskotemperaturowego

Walcząc z negatywnymi zmianami środowiska naturalnego, staramy się, aby budynki były zbudowane ze zrównoważonych materiałów a izolacja optymalna. Ogrzewanie niskotemperaturowe jest ważną częścią tego procesu, ponieważ stanowi przyjazną dla środowiska alternatywę dla tradycyjnego systemu centralnego ogrzewania.
pros and cons image

Czym jest ogrzewanie niskotemperaturowe?

W tradycyjnym systemie ogrzewania temperatura wody na zasilaniu wynosi z reguły od 75°C do 85°C. W systemach ogrzewania niskotemperaturowego temperatura ta wynosi 45-55°C w przypadku kotłów kondensacyjnych, a w przypadku pomp ciepła nawet 35-45°C. Aby emitery ciepła, takie jak grzejniki, konwektory czy ogrzewanie podłogowe, odpowiadały reżimowi temperaturowemu i były w stanie dostarczyć odpowiednią moc cieplną w niższej temperaturze, konieczna jest inna konstrukcja systemu. Emitery muszą być odpowiednio zwymiarowane i należy zainstalować odpowiednie regulatory.

Wymagania dotyczące ogrzewania niskotemperaturowego

Aby możliwe było przejście z tradycyjnego na niskotemperaturowy system grzewczy, należy się upewnić, że budynek jest odpowiednio zaizolowany. Tylko wtedy będzie można utrzymać równomierną temperaturę w pomieszczeniach i cieszyć się komfortem cieplnym, a także znacznie zmniejszyć zużycie energii.

Dodatkowo potrzebne jest odpowiednie źródło ciepła, takie jak kocioł niskotemperaturowy lub pompa ciepła, a także emitery ciepła, które są w stanie przekazać wymaganą ilość ciepła do pomieszczenia przy niskich temperaturach zasilania. Większość grzejników nadaje się do ogrzewania niskotemperaturowego, z temperaturą zasilania co najmniej 45°C, pod warunkiem że są one prawidłowo zwymiarowane.

W przypadku ogrzewania niskotemperaturowego istnieją także inne rozwiązania takie jak grzejniki wentylatorowe, przeznaczone do pracy w nowoczesnych, niskotemperaturowych systemach centralnego ogrzewania. Innym rozwiązaniem są grzejniki ultraniskotemperaturowe, takie jak Ulow E2, w których zastosowano innowacyjną technologię E2, zwiększającą wydajność grzejnika do 80% dzięki zwiększonej konwekcji.

Zalety ogrzewania niskotemperaturowego

Przejście na ogrzewanie niskotemperaturowe ma kilka istotnych zalet. Należą do nich:

 • Mniejsze zużycie energii
  Przy założeniu, że budynek jest odpowiednio zaizolowany, ogrzewanie niskotemperaturowe może zmniejszyć zużycie energii o około 10-30%. Jest to korzyść zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla budżetu domowego. 
 • Zrównoważone materiały
  Grzejniki niskotemperaturowe wykonane są ze stali, która jest materiałem nadającym się do recyklingu. Zatem, po kilkudziesięcioletnim cyklu życia grzejniki mogą być całkowicie poddane recyklingowi i nie generują odpadów. 
 • Wyższy komfort cieplny w pomieszczeniach
  Ze względu na niską bezwładność cieplną, grzejniki niskotemperaturowe są w stanie szybciej i precyzyjniej dostosować się do zmian temperatury. Dzięki temu w pomieszczeniu zawsze utrzymywana jest pożądana temperatura, a ciepło rozprowadzane jest równomiernie. Zastosowanie grzejników umożliwia również efektywne wykorzystanie nowoczesnej regulacji – obniżenia nocnego, funkcji „otwartego okna” czy samouczenia.
 • Różne źródła ciepła
  Ogrzewanie niskotemperaturowe można łączyć z różnymi źródłami ciepła. Kondensacyjny kocioł gazowy jest tylko jedną z opcji. Ogrzewanie niskotemperaturowe idealnie pracuje również z odnawialnymi źródłami energii takimi jak pompy ciepła.
 • Dłuższa żywotność materiałów
  Dzięki stałym, niższym temperaturom różne części instalacji centralnego ogrzewania są poddawane mniejszym obciążeniom, a tym samym mają dłuższą żywotność. Ma to związek m.in. ze zmniejszonym wskaźnikiem korozji, mniejszymi naprężeniami termicznymi i zmniejszoną kawitacją.

Wady ogrzewania niskotemperaturowego

W przypadku ogrzewania niskotemperaturowego osiągnięcie pożądanej temperatury wymaga trochę więcej czasu niż przy tradycyjnym systemie ogrzewania. Oznacza to, że ogrzewanie niskotemperaturowe jest mniej odpowiednie, jeśli użytkownik chce szybko ogrzać pomieszczenie lub chce używać go tylko przez ograniczony czas. W takim przypadku klimakonwektor Vido S2 jest lepszym i nadal zrównoważonym rozwiązaniem grzewczym.

Idealnie dopasowany zestaw do renowacji

Instalacja z pompą ciepła działa wydajnie tylko wtedy, gdy wszystkie jej elementy są ze sobą kompatybilne.