Większa integracja

Zapewniamy lepszą wydajność poprzez zastosowanie zintegrowanych i innowacyjnych systemów. Dostarczając kompletne rozwiązania, a nie tylko pojedyncze komponenty, możemy zapewnić komfort cieplny wnętrz, uwzględniający wszelkie aspekty optymalizacji wydajności. Udzielamy merytorycznych porad, które pozwalają dopasować nasze rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów.

Fakty

Optymalizacja rozdziału hydraulicznego systemu może zmniejszyć zużycie energii nawet o 30%.

Rozwiązanie

Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie osiągać jeszcze wyższą efektywność energetyczną. Na przykład, stosując w jednej instalacji niskotemperaturowej grzejniki oraz ogrzewanie podłogowe możemy zapewnić optymalną równowagę między szybkimi zmianami temperatur w pomieszczeniu a efektywnością energetyczną.

Poprawa wydajności

Optymalizacja zużycia energii poprzez precyzyjnie działające systemy.
Obecnie około 40% energii zużywane jest na cele związane z utrzymaniem komfortu cieplnego wnętrz.

Wsparcie profesjonalistów

90% kosztów budowy jest określane
na etapie projektowania. Dlatego w Purmo wspieramy profesjonalistów rozwiązaniami, które są szybkie w montażu i łatwe
w obsłudze.

Redukcja negatywnego wpływu na środowisko

Stale pracujemy nad ograniczaniem negatywnego wpływu naszych produktów
i materiałów na środowisko. Jest to szczególnie ważne, ponieważ 80% śladu środowiskowego naszych produktów ma miejsce jeszcze przed opuszczeniem fabryki.