Poprawa wydajności

Współcześnie, 40% energii przeznaczane jest na cele związane z utrzymaniem komfortu cieplnego wnętrz, dlatego też jesteśmy zobowiązani do dostarczenia optymalnych rozwiązań pod kątem oszczędności energii.


Fakt

Zaawansowane techniki regulacji systemów HVAC umożliwiają wykorzystanie w pełni ich parametrów technicznych,
przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej efektywności energetycznej.

Rozwiązanie

Nasze systemy niskotemperaturowe oferują optymalny sposób poprawy efektywności energetycznej poprzez wysoki poziom kontroli funkcji, co skutkuje precyzyjnym zarządzaniem temperaturą. Ta dokładność umożliwia szybką i spójną regulację temperatury w całym pomieszczeniu, co zapewnia większy komfort użytkownikowi i niższe zużycie energii.  Precyzja jest kluczowa również w przypadku zaworów i głowic termostatycznych, które umożliwiają kontrolę temperatury
w pomieszczeniu. Nasze zawory zapewniają wydajną pracę grzejników poprzez hydrauliczne zrównoważenie całego systemu. 

Większa integracja

Zapewniamy lepszą wydajność
poprzez zastosowanie zintegrowanych
i innowacyjnych systemów.
Dostarczając kompletne rozwiązania,
a nie tylko pojedyncze komponenty, możemy zapewnić komfort cieplny wnętrz.

Wsparcie profesjonalistów

90% kosztów budowy jest określane
na etapie projektowania. Dlatego w Purmo wspieramy profesjonalistów rozwiązaniami, które są szybkie w montażu i łatwe
w obsłudze.

Redukcja negatywnego wpływu na środowisko

Stale pracujemy nad ograniczaniem negatywnego wpływu naszych produktów
i materiałów na środowisko. Jest to szczególnie ważne, ponieważ 80% śladu środowiskowego naszych produktów ma miejsce jeszcze przed opuszczeniem fabryki.