Magyarország
Minőség

Minőség

Minőség

Mit tesz a cég, hogy a termékeinek minősége, ügyfelszolgálatának szinvonála és környezetről való gondoskodása büszkévé tegye minden alkalmazottját? Minden működési szinten igyekszik betartani elfogadott minőségi szabványokat.

Ilyen cég akarunk lenni, tehát tavalyi ősszel megkezdtjük az Integrált Minőségirányítási és Környezetvédelmi Rendszert bevezetését. E rendszer a British Standard Institution által megitélt ISO 9001:2000 és ISO 14001:1996 minőségi szabvánokon alapul. Mi a jelentése?

Szabványok folyamatosságának elve ún. Deming-féle hurok: Tervezés – Végrehajtás – Ellenőrzés – Javítás. Gyártási, logisztikai és értékesítési folyamatok gyakran áthatják egymást, tehát effektív felügyelet érdékében szükséges volt értékelési módszerek és kritériumok kidolgozása. Ellenőrzés végett megfelelő felszerelés és infórmáció áll rendelkezésre.

Szabványok szabályozzák is a cégdokumentumok készítési feltételeit. Dokumentáció bármilyen formában és bármilyen hordozón készülhet, de kell, hogy legyen megfelelő strukturája, minden dokumentunot jovahagyatni kell és mindenkor aktuális verzióját rendelkezésre nyújtani érdeklödők részére pl. belső intranet halózaton keresztül.

Egyik alapvető dokumentum a minőségi és környezetvédelmi politika céljának meghatározása, amiért cég vezetősége felelős. Ez a politikát el kell terjeszteni és megismertetni egész vállalatban és minden alkalmazottnak ismernie kell feltételeit. Nem arról van szó, hogy kivülről tanulja meg, de arról, hogy saját munkájában tudja öket teljesíteni. Cég politikáját folyamatosan elemzik, hogy mindenkor aktuális és megfelelő legyen. Elemzés elsősorban az elvégzett auditok eredménye, vevők véleménye és a cégben zajló folyamatokra vonatkozó információ alapján történik.

Vevők véleményei nagyon jelentős információkat adnak, mert cég legfelsőbb célja a vevő elégedettsége (a vevőként mind külső, mind belső partnereket érthetjük, mint pl. festő munkatársunk, aki átvesz nyers radiátort festése végett.) Vevő elégedettség felmérése az ISO 9001 szabvány új feltétele és jelentős tényező lesz az egész cég működésének értékelésében. Kidolgoztunk új eljárásokat az ügyfél elvárásainak kutatását illetően és új ügyfelszolgálati módszereket (termékismertetés, reklámációk stb.)

Felmérés, elemzés és ellenőrzés állandó elemei a cég működésének és fejlődésének, főleg a gyártási, beszerzési, szállítási és ügyfélszolgálati eljárásokat illetően. Értékelési eszközök egyike az audit. Belső auditot a cég alkalmazottjai, a külsőt pedig a British Standard Institution szakemberei bonyolítanak le.

De valójában a termék minőségeért és környezetvédelemért a cégünk minden egyes alkalmazottja felelős, vezérigazgatóságtól közszemélyzetig. E legjobb minőséghez mindegyikejünknek munkája járul hozza.

Mit teszünk azért, hogy teljesítsük az Integrált Minőség- és Környezetirányítási Rendszer bevezetéséből eredő feladatokat? 

Javítjuk a vevő minél jobb kiszolgálásának a színvonalát: gondoskodunk a hatékony információ-áramlásrtól, elemezzük és tökéletesítjük a reklamációs eljárásokat.

Korlátozzuk a gyártás közbeni selejtet és szükséges javításokat: ezt a gondos minőségi felügyelet, az elért eredmények rendszeres elemzése, a gyártási folyamatot optimalizáló megoldások bevezetése, az egész gyártási folyamat és a radiátorok belső szállításának a felügyelete útján kívánjuk elérni.  
Önállóan teljesítjük a keletkezett hulladékok újrahasznosítására (recycling) vonatkozó előírásokat a hulladékok gondos szelektálása és az erre a területre szakosodott cégekkel való együttműködés útján.
A minimális szintre korlátozzuk a villamosenergia-felhasználást és a keletkezett hulladékok mennyiségét. Ezt modern technológiák és jóminőségű rezsianyagok alkalmazásával kívánjuk elérni.
Modern ultrafiltrációs rendszer létesítésével csökkentjük a vízfelhasználást és a szennyvíz-kibocsátást.

Minőségügyi és környezetvédelmi politika

1. Rettig Heating Kft. Purmo-tervek alapján gyárt lapradiátorokat. Az a célunk, hogy a kiváló termékminőség és a precíz gyártási folyamat alapján minden dolgozó büszke lehessen a cégre. Ezért mindent megteszünk, hogy az általunk gyártott radiátorok piacvezető termékek legyenek, és minőségi paramétereik tekintetében felülmúlják a konkurens cégek termékeit. Ugyanilyen fontos számunkra, hogy gondoskodjunk arról, a Purmo rariátorok gyártási folyamata a lehető legkisebb mértékben károsítsa a természeti környezetet.  

2. Elkötelezzük magunkat amellett, hogy mindennapi munkánk során teljesítjük az Integrált Minőség- és Környezetirányítási Rendszer minden követelményét. Ez hozzásegít bennünket ahhoz, hogy teljesítsük vevőink igényeit és elvárásait, különösen, ami termékeink kiváló minőségét illeti, valamint állandóan gondoskodjunk a természeti környezet védelméről, és megakadályozzuk annak elszennyeződését vagy bárminemű károsodását.

3. Cégünk minőségügyi és környezetvédelmi politikájának a megvalósítása érdekében kijelöljük a fő minőségi célokat. Ennek megfelően a lehető legnagyobb mértékben korlátozni kívánjuk a radiátorokon végzett gyártásközi javítások számát és a vevőink által megvásárolt termékekre beérkező reklamációk mennyiségét. A környezetvédelem területén tevékenységünk a gyártási hulladékok mennyiségének a korlátozására irányul. Törekedünk arra is, hogy korlátozzuk a felhasznált közegek mennyiségét. A cég által meghatározott minőségügyi és környezetvédelmi célok tevékenységünk egyéb aspektusaira is kiterjedhetnek. Ezeket a célokat rendszeresen felülvizsgáljuk időszerűségük és alkalmasságuk tekintetében.  

4. Elkötelezzük magunkat amellett, hogy gondoskodunk a szaktudás magas színvonalának a fenntartásáról és a cégünk dolgozói közötti kölcsönös együttműködésről, úgy, hogy mindennemű jogi előírás, közigazgatási határozat és egyéb, elsősorban a környezetvédelem területére vonatkozó követelmény teljesüljön.

5. Munkánk célja, és egyben kötelességünk is Vevőink elvárásainak a legjobb kielégítése. Azáltal, hogy dolgozóink hatékonyan és lelkiismeretesen teljesítik feladataikat, személyesen is elkötelezik magukat, és működik egy felügyeleti rendszer, termékeink minősége minden igényt ki fog elégíteni, és cégünk tevékenysége a lehető legkisebb mértékben fogja befolyásolni természeti környezetünket.  

6. Cégünk minden dolgozója a saját munkahelyén felelősséget visel termékeink kiváló minőségéért és a környezettel való törődésért, kezdve a vezérigazgatótól és annak helyetteseitől egészen a beosztott dolgozókig.  Ez olyan cél, amely mindannyiunk munkáját megköveteli.  A minőségügyi és környezetvédelmi megbízottak vezetik be és felügyelik az ISO 9001: 2000 és ISO 14001: 1996 szabványok követelményeit teljesítő Integrált Minőség- és Környezetirányítási Rendszert.

7. Dolgozóink rendszeres képzése és képzettségének az emelése a garancia arra, hogy gyártmányaink minősége javulni fog, vevőink pedig mindig a követelményeiket teljesítő terméket kapnak. Egyidejűleg arra törekszünk, hogy a lefolytatott képzések eredményeként növekedjen dolgozóink tudatossága a környezetvédelem területén.