Romania
Radiatoare panou

PURMO Air

Radiatoare panou - PURMO Air

 Purmo Air este protejat prin drepturi de patentare şi este compus din radiatorul PURMO şi un sistem de ventilaţie PA11 sau PA22.

Sistemul acesta funcţionează foarte simplu. Printr-un canal în peretele exterior, cu diametrul de 100 de mm, amplasat în spatele radiatorului, aerul din exterior pătrunde în camera de filtrare. După filtrare, aerul acesta trece prin radiator, unde se încălzeşte. Fiind curăţat şi încălzit, aerul pătrunde silenţios în încăpere. Sistemul de ventilare Purmo Air nu cauzează un consum mai mare de energie. Permite ventilarea în conformitate cu necesităţile locatarilor, alimentând şi încălzind numai o cantitate mică de aer, indispensabilă din punct de vedere igienic.

Sistemul de ventilare Purmo Air este destinat a fi utilizat în instalaţiile de încălzire centrală cu apă, în clădirile dotate cu sistem de ventilare prin suflare.

Acest sistem poate fi montat în diferite obiecte, ca de exemplu:

 • casele şi blocurile de locuinţe
 • hotelurile
 • spitalele
 • casele de bătrâni
 • ş.a.m.d.

Acest sistem este foarte popular în ţările scandinave. În Finlanda este instalat în peste 20 % din clădiri.

+

Datele tehnice:

Clasa filtrului: F7
Înălţimea radiatoarelor în sistem: 300,450, 500, 600 mm
Lungimea radiatoarelor în sistem: 700*, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Înălţimea: 79 mm
Lăţimea: 567 mm
Adâncimea: 77 (PA11), 119 (PA22)
Masa: aproximativ 3 kg
Culoarea: RAL 9016 alb ca zăpada
Finisarea suprafeţei: răzuire, degresare, acoperire cu fosfor, clătire cu apă, demineralizare, pasivare cu crom, prăfuire electrostatică
Atestatul igienic: HK/B/0437/02/2007
Garanţia: 10 ani

* Lungimea 700 de mm se referă numai la radiatoarele PURMO din tipul C

Grosimea tablei de oţel conform cu normele EN-442

Dimensiunile radiatoarelor

vedere laterală

Vedere de sus

Putere de încălzire şi dimensiuni

Puterea de încălzire a radiatoarelor PURMO C şi PURMO V cu utilizarea unui sistem PURMO Air:

[W] dpentru agentul de încălzire la temperatura de alimentare şi retur la 75/65ºC şi la temperatura aerului în încăperea încălzită de 20ºC, conform normei PN-EN 442.

înălţimea 300 450

500

600
lungimea tipul C i CV C i CV  C i CV
C i CV
tz/tp
11
 21s 22 33 11  21s 22 33  11 21s
22
33
11  21s 22 33
700*
75/65ºC
524
 742 815
1081
712 982
1094 1485
 772 1059
1183
1615
889
 1207 1356
1869
800
75/65ºC
579
 819 911 1215 791  1088 1228 1671  858 1174
1329
1818
990
 1340 1526 2104
900
75/65ºC
634
 895 1007
1350
870  1194 1363 1858
 945 1289
1476
2021
1092
 1474 1697 2340
1000
75/65ºC
688
 971 1103 1485 948  1300 1497 2045  1032 1404
1623
2224
1193  1608 1868
2575
1100
75/65ºC
743
 1047 1199
 1619 1027  1406 1632 2231
 1118 1520
1769
2427
1295  1742 2038 2810
1200
75/65ºC
797
 1123 1295 1754 1106  1512 1766 2418  1205 1635
1916
2630
1397  1875 2209
3046
1400
75/65ºC
906
 1275 1487 2023
1264  1723 2035 2791
 1378 1866
2209
3037
1600  2143 2550 3516
1600
75/65ºC
1016
 1427 1679 2292 1422  1935 2304 3164  1551 2096
2503
3443
1803  2411 2892 3987
1800
75/65ºC
1125
 1579 1872 2561 1580  2146 2572 3537  1725 2327
2796
3849
2007
 2678 3233 4457
2000
75/65ºC
1234
 1731 2064 2830 1737  2358 2841 3911
 1898 2557
3090
4255
2210  2946 3574 4928
 2300  75/65ºC 1397  1959  2352  3234  1974  2675  3244  4470  2158 2903
3530
4865
 2515  3347  4086  5634
 2600  75/65ºC 1561  2188  2640  3638  2211  2993  3648  5030  2418 3249
3970
5474
 2820  3748  4598  6340
 3000  75/65ºC 1779  2492  3024  4176  2526  3416  4185  5777  2764 3710
4556
6287
 3226  4283  5281  7281

 

Puterea de încălzire a radiatoarelor PURMO PLAN cu utilizarea unui sistem PURMO Air:

[W] pentru agentul de încălzire la temperatura de alimentare şi retur la 75/65ºC şi la temperatura aerului în încăperea încălzită de 20ºC, conform normei PN-EN 442.

Tabelele de mai sus se referă la condiţiile exemplare, cele mai reprezentative, care apar cel mai des în încăperi: parametrii de calcul al instalaţiei 75/65/20ºC, subpresiunea în încăpere 10 Pa, la care sistemul ar trebui să ne livreze în încăpere aproximativ 10 litri de aer pe secundă. Se presupune că 10 % din aerul din exterior pătrunde în încăpere prin infiltrare, deci fără sistemul PURMO Air. Pentru producerea şi alegerea radiatoarelor de ventilare este utilizat programul PURMO Air. Ultima versiune a programului poate să fie descărcată de pe pagina noastră de internet: http://www.purmo.com/, sau o puteţi comanda pe un disc CD-ROM care conţine programe pentru ajutorarea proiectării.

Programul permite alegerea soluţiei optime. În afara puterii absolute, programul indică temperatura medie a aerului deasupra radiatorului ti,ref: ti,ref:

 • o nivel de necesitate scăzut: ti,ref > tpom - 8ºC
 • o nivel de necesitate sporit: ti,ref > tpom - 2ºC (de exemplu camerele pentru copii, persoanele bolnave ş.a.m.d.)

Proiectantul trebuie de asemenea să stabilească subpresiunea din încăpere precum şi procentul de aer care se înfiltrează prin construcţia care nu este excelent etanşată. Aceste informaţii sunt indispensabile pentru a proiecta adecvat sistemul.

Siguranţă şi confort

Pentru ca sistemul de ventilare să funcţioneze în siguranţă, temperatura apei din sistemul de încălzire trebuie să fie comandată cu un sistem de automatică pentru climatizare. Se recomandă utilizarea valvelor termostatice cu senzor exterior, localizat sub radiator. În momentul în care termostatul va opri radiatorul, aerul suflat va începe să se răcească, cauzând deschiderea din nou a termostatului. Funcţionarea pulsativă a valvei împiedică răcirea prea mare a aerului suflat şi elimină riscul de îngheţare a radiatorului.

Frecvenţa de schimbare a sistemului de filtrare este dependentă de calitatea aerului din exterior. Calitatea aerului într-un oraş mare este mult mai rea decât calitatea aerului din terenurile de la marginea oraşului. De aceea, starea sistemului de filtrare trebuie controlată la intervale regulate de timp, astfel încât să se descopere perioadele optime pentru înlocuirea elementului filtrant.

Filtrul trebuie schimbat atunci când se observă că este murdar. În medie, elementul filtrant trebuie schimbat o dată pe an. Pentru a curăţa elementul filtrant sau pentru îl schimba trebuie să se deşurubeze şuruburile de fixare a carcasei de filtrare, iar apoi aceasta trebuie deschisă. Suprafaţa canalului se curăţă cu ajutorul unui aspirator sau a unei perii.

Scăderea presiunii, reglarea

Pentru a asigura funcţionarea adecvată a sistemului de ventilare, în timpul proiectării trebuie să se ia în considerare diferenţa de presiune, adică aşa-zisa subpresiune. Aceasta nu ar trebui să fie prea mare în raport cu etanşeitatea clădirii, deoarece într-un astfel de caz aerul ar pătrunde din exterior prin aceste slăbiri ale etanşeităţii. Căderea de tensiune optimă nu ar trebui să depăşească 12 Pa. Forma canalului de suflare şi grila exterioară de intrare influenţează pierderile de presiune. Aceste elemente trebuie luate în considerare în timpul realizării proiectului.

Dacă clădirea este slab etanşată, în aceasta va pătrunde şi o cantitate necontrolată de aer din exterior, ceea ce va face să crească necesităţile de încălzire cu energie termică. Atunci trebuie să se schimbe dimensiunile radiatoarelor, luând în considerare pierderile adiţionale de căldură.

Un canal de aducţiune a aerului din exterior total deschis permite alimentarea cu aer proaspăt într-o încăpere destinată pentru două persoane.

În încăperile destinate pentru o singură persoană, în canal se montează un element special (inclus în sistem) care reduce cantitatea aerului insuflat la jumătate. Sistemul PURMO Air permite de asemenea închiderea foarte simplă a accesului de aer, de exemplu în cazul unui pericol de incendiu sau a unei scăpări de gaze. Este îndeajuns să se rotească elementul filtrant cu 90 de grade, închizând cu suprafaţa laterală a filtrului trecerea aerului prin radiator.

 

 

O reglare adiţională a cantităţi de aer ventilat are loc prin intermediul grilelor de aerisire amplasate în bucătării, camerele de baie şi în toalete. Cantitatea totală de aer ventilat poate să fie reglată cu ajutorul ventilatoarelor sau al limitatoarelor de trecere.

 

 

Izolaţia fonică

 

Metoda de măsurare: ISO 140-10:1991
Clasificarea: ISO 717-1:1996
Suprafaţa de referinţă: 10 m

Se limitează volumul de aer suflat la jumătate şi se îmbunătăţeşte izolaţia fonică cu aproximativ 3 dB.

 

 

 Prescurtări:

f - frecvenţa, măsurată în Hz

Dn,e - izolaţia fonică a suflătorului de aer proaspăt, la o treime din intervalul octavic, măsurată în dB

Dn,e,w - coeficientul izolaţiei suflătorului de aer proaspăt, măsurat în dB

Ctr - coeficientul de corecţie – zgomotul produs de traficul rutier, măsurat în dB

C - coeficientul de corecţie general, măsurat în dB

 

Tipuri de radiatoare

PA11

PURMO Air PA11 este destinat pentru a fi montat împreună cu radiatoarele PURMO C11, V11 sau DF11. Acesta este dotat cu o etanşare cu grilă care direcţionează aerul către spaţiul dintre grila de convecţie şi placa radiatorului.

ATENŢIE! Etanşarea cu grilă joacă un rol foarte important. Lipsa acesteia va cauza funcţionarea neadecvată a echipamentului.

PA22

PURMO Air PA22 este destinat a fi montat cu radiatoarele PURMO C22, C33, V22, V33, DF22 sau DF33. Acesta este dotat cu un sistem care direcţionează aerul printre plăcile radiatorului, de jos în sus.
Nu uitaţi că sistemele de ventilare PURMO Air colaborează numai cu radiatoarele de tip 11, 22 şi 33. Aceste sisteme nu vor colabora în schimb cu radiatoarele de tip 10, 20, şi 30.

Sunt fabricate două tipuri de sisteme PURMO Air: PA11 şi PA22. Primul (PA11) este destinat a fi utilizat împreună cu radiatoarele de tip 11, iar cel de-al doilea (PA22) este destinat a fi utilizat cu radiatoarele de tip 22 şi 33 (nu uitaţi că în cazul radiatorului V33 trebuie ca acesta să fie alimentat din partea dreaptă).

Catalog Produse

Declaraţia de performanţă

Catalog - radiatoare panou

Catalog tehnic - radiatoare panou,decorative şi de baie

 

Condiţii de garanţie pentru radiatoare panou din oţel marca PURMO

 1. Radiatoarele panou PURMO sunt introduse pe piaţa şi puse la dispoziţie pe baza Regulamentului (UE) nr 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii (CPR).
 2. Firma Rettig Heating Sp. z o.o. /rom. S.R.L./ cu sediul în Rybnik, str. Przemysłowa (numită în continuare Garant) acordă pe teritoriul Uniunii Europene o garanţie de 10 ani (calculând din ziua achiziţiei) pentru radiatoarele panou PURMO montate în instalaţii de încălzire centrală, însă nu mai mult decât 11 ani, calculând de la data de producţie amplasată pe radiator. Garanţia de 10 ani se referă la radiatoarele fabricate începând cu 06.03.2007.
 3. În garanţie sunt cuprinse radiatoarele montate în instalaţii de încălzire centrală:
  · în sistem închis cu vas de expansiune cu membrană;
  · alimentate de la o sursă de căldură cu schimbător de căldură, de la sală de cazane, de la o pompă de căldură;
  · executate din ţevi negre din oţel, ţevi din cupru sau din materiale sintetice cu barieră antidifuzie;
  · echipate cu guri de aerisire locale (nu sunt admise sistemele reţelei centrale de aerisire);
  · care încălzesc locuinţe, birouri, încăperi de prestare a serviciilor şi altele în care nu există acţiunea corozivă şi dăunătoare a substanţelor din aer şi, în special, în care nu există umezirea permanentă sau periodică a suprafeţei radiatorului.
  Se admite montarea radiatoarelor panou PURMO în instalaţii cu dimensiuni mici ale sistemului deschis (până la o putere de 25 kW) cu condiţia utilizării în acele instalaţii a inhibitorilor de coroziune admişi spre utilizare. Pe perioada garanţiei radiatoarele şi elementele acestora, în care au fost depistate defecte care rezultă din vina producătorului şi care au fost anunţate nu mai târziu decât la 1 lună de la depistare, vor fi reparate şi dacă acest lucru va fi imposibil, vor fi înlocuite cu unele noi, fără defecte.
 4. Baza pentru obţinerea garanţiei o constituie:
  · posedarea unui document de achiziţie, adică posedarea facturii de achiziţie a radiatoarelor,
  · montarea radiatoarelor în instalaţia de încălzire centrală în conformitate cu normele tehnice naţionale şi în conformitate cu normele citate în acestea.
  · respectarea indicaţiilor Garantului cuprinse în „Condiţii de utilizare a radiatoarelor panou PURMO”.
 5. Presiunea de lucru în instalaţii de încălzire centrală cu radiatoarele panou PURMO nu poate depăşi 10 bari (6 bari pentru radiatoarele Vertical), iar temperatura maximă de lucru - 110°C. În clădiri înalte şi în clădiri de tipul zgârie nori trebuie să fie aplicată împărţirea instalaţiei în zone. Verificarea etanşeităţii instalaţiei trebuie să fie efectuată la o presiune de probă egală cu presiunea de lucru în instalaţia dată plus 2 bari, însă nu mai puţin decât 4 bari. Presiunea maximă admisă în timpul verificării etanşeităţii instalaţiei este de 12 bari (8 bari pentru radiatoarele Vertical).
 6. Garanţia nu cuprinde radiatoarele montate:
  · într-o instalaţie de încălzire centrală care va fi conectată la o reţea de căldură de temperatură înaltă, printr-un hidroelevator sau printr-un nod cu amestec pompă;
  · în piscine, spălătorii auto, spălătorii, abatoare, toalete publice, băi şi alte încăperi în care există acţiunea corozivă dăunătoare a substanţelor conţinute în aer, precum şi umezirea permanentă sau periodică a suprafeţei radiatorului – acest lucru nu se referă la radiatoarele acoperite cu zinc, în versiunea cu o protecţie anticorozivă suplimentară, pentru care garanţia este de 6 ani, însă nu mai mult decât 7 ani de la data de fabricaţie;
  · într-o instalaţie de încălzire centrală care va fi conectată în mod permanent la o reţea cu apă fără aplicarea armaturii de protecţie împotriva curgerii de retur, aşa numită anticontaminare;
  · într-o instalaţie de încălzire centrală care va fi golită de apă mai des şi pentru o perioadă mai lungă decât cea prevăzută de cerinţele indispensabile de exploatare;
  · în instalaţii cu abur;
  · într-o instalaţie de încălzire centrală în care vor fi depăşite valorile admise ale celor mai importanţi indicatori de calitate a apei, adică:
  · conţinutul sumar al ionilor de clorură şi sulfat nu poate fi mai mare decât 150 mg/l (pentru instalaţii din ţevi de cupru nu mai mult decât 50 mg/l),
  · conţinutul de oxigen nu trebuie să fie mai mare decât 0.1 mg/l,
  · reacţia pH a apei trebuie să fie în limita de 8.0 ÷ 9.5,
  · duritatea generală nu trebuie să fie mai mare decât 4.0 mval/l.
 7. Garanţia nu cuprinde deteriorările radiatoarelor şi echipamentului acestora (suspensii, scuturi de protecţie) care rezultă din folosirea, depozitarea şi transportarea necorespunzătoare, precum şi din utilizarea produsului neconformă cu destinaţia acestuia. Acest lucru se referă în mod special la radiatoarele:
  · depozitate în aer liber înainte de instalare,
  · deteriorate mecanic,
  · impurificate în interior cu corpuri solide sau cu lichide dăunătoare,
  · deformate din cauza presiunii de probă sau presiunii statice prea înalte din instalaţie,
  · deformate ca urmare a îngheţării instalaţiei.
  · deteriorate mecanic din cauza unei însărcinări inadmisibile care rezultă, de ex., din faptul că o persoană se aşează sau se urcă pe acesta.
 8. Radiatoarele trebuie să fie montate fără scoaterea acestora din ambalajul individual de fabricaţie. Respectivul ambalaj trebuie să rămână pe radiator chiar dacă instalaţia de încălzire centrală este pornită pentru a încălzi clădirea în timpul lucrărilor de finisare sau pentru uscarea clădirii. Se recomandă ca ambalajul să fie scos de către utilizatorul încăperii după terminarea tuturor lucrărilor de finisare. Din motive de igienă radiatoarele necesită o curăţare periodică. În acest scop se cere utilizarea unor materiale moi şi delicate care eventual sunt uşor umezite cu apă. Pentru curăţarea radiatoarelor este interzisă utilizarea unor agenţi de curăţare agresivi sau caustici (solvenţi, agenţi cu conţinut de clor). Radiatoarele panou nu pot fi utilizate pentru uscarea unor obiecte ude sau umede care sunt puse pe radiator. Reclamaţiile depuse pentru deteriorarea stratului de lac cauzată de utilizarea şi conservarea necorespunzătoare nu vor fi luate în considerare.
 9. Se interzice golirea de apă a instalaţiei întregi sau a unei părţi a acesteia şi lăsarea instalaţiei în această stare. Acest lucru se referă, de asemenea, la instalaţii noi supuse unor probe de etanşeitate. Dacă este necesară golirea instalaţiei, de ex. din cauza renovării sau conservării, apa trebuie să fie evacuată numai din acea parte a instalaţiei în care acest lucru este necesar. După executarea lucrărilor, instalaţia golită trebuie să fie imediat umplută cu apă. Cantitatea de apă folosită la umplerea şi la suplimentarea instalaţiei de încălzire centrală trebuie să fie controlată, de ex. cu ajutorul unui apometru.
 10. Produsul este cuprins în garanţie cu condiţia că acesta nu a fost reparat sau modificat de către cumpărător sau de către terţe persoane fără acordul Garantului.
 11. În cazul apariţiei unor defecte în perioada de garanţie are loc iniţierea procedurii de garanţie prin anunţarea defectului către Vânzător, pe un formular special, cu descriere detaliată a defectului apărut şi cu prezentarea tuturor datelor cerute în formular. Vânzătorul primeşte cererea de reclamaţie şi o trimite către Garant printr-o scrisoare recomandată, fax sau mail în termen de 24 de ore de la primirea acesteia. În cazul trimiterii unui formular cu date incomplete care fac imposibilă soluţionarea reclamaţiei, acesta va fi înapoiat de către Garant cu scopul de a completa datele. La formular trebuie să fie ataşată factura de achiziţie sau o copie xerox a acesteia. În cazuri speciale Garantul poate cere completarea cererii de reclamaţie cu o documentaţie fotografică, prin care se prezintă obiectul cererii de reclamaţie. Garantul este obligat să răspundă la cererea de reclamaţie în formă scrisă în termen de 14 zile de la data primirii cererii, începând din data primirii formularului complet de reclamaţie.
 12. Pentru a soluţiona reclamaţia Garantul inspectează produsul reclamat la locul montării radiatorului sau într-un alt loc indicat de acesta. Dacă cererea de reclamaţie se referă la un defect care are caracter de deteriorare mecanică, până la momentul inspectării trebuie să păstraţi ambalajul original în care radiatorul a fost furnizat. În cazul soluţionării pozitive a garanţiei, Garantul se obligă că, în termen de 14 zile de la data aprobării acesteia va repara sau va înlocui acele părţi ale produsului care au fost considerate a fi defecte din cauza producţiei incorecte sau din cauza unor defecte de material, respectiv, se obligă la înlocuirea întregului radiator cu unul fără defecte. În cazuri speciale (de ex.: când înlocuirea radiatorului necesită aducerea acestuia din străinătate)
 13. Garantul îşi rezervă dreptul de a prelungi termenul de realizare a reclamaţiei aprobate peste termenul stabilit de 14 zile. În cazul unor defecte care nu influenţează funcţionalitatea radiatorului, Garantul poate, de asemenea, să propună o reducere de preţ. În cazul reclamaţiei unui produs care nu mai este fabricat, Garantul va propune clientului un produs cu parametrii care corespund cu radiatorul reclamat, respectiv, va propune rambursarea contravalorii acestuia din ziua achiziţiei. Garantul nu furnizează radiatoarele înlocuitoare pe perioada soluţionării garanţiei. Garantul îşi rezervă dreptul de a alege modul de soluţionare a garanţiei. În cazul acceptării reclamaţiei pentru un radiator cu opţiunea înlocuirii acestuia cu unul nou, operaţiunile de montare vor fi efectuate de către un angajat al unui service autorizat al mărcii Purmo. Dacă montarea radiatorului înlocuit va fi îngreunată, de ex. în cazul lipsei robineţilor (vanelor) care facilitează deconectarea radiatorului de la instalaţie, angajatul de service poate refuza demontarea radiatorului vechi şi montarea radiatorului nou, lăsând însă radiatorul nou la client. În astfel de cazuri pretenţiile cuprinse în reclamaţie sunt considerate a fi îndeplinite de către Garant. Perioada de garanţie se va prelungi cu perioada de efectuare a reparaţiei, calculând de la data furnizării produsului la Garant până la data reparaţiei, iar în cazul înlocuirii radiatorului cu unul nou, perioada de garanţie se socoteşte de la început. Garantul îşi rezervă dreptul de a efectua modificările produselor sale fără anunţare prealabilă cu condiţia că aceste modificări nu vor cuprinde nici un fel de detalii tehnice care influenţează alegerea radiatorului.
 14. Prezentele condiţii de garanţie pentru marfa vândută nu exclud, nu limitează şi nu suspendă drepturile cumpărătorului care rezultă din neconformitatea mărfii cu contract, în conformitate cu legea din data de 27.07.2002 privind condiţiile speciale de vânzare către consumator precum şi privind modificarea Codului civil (M. O. din 2002, nr. 141, poz. 1176). Condiţiie de garanţie în forma de faţă devin obligatorii din data de 01.07.2013.