Romania
Pagina principala

Notificari legale

Notificari legale

Menţiunile legale
Firma Rettig ICC şi companiile asociate cu această conduc această pagină de internet (numită în continuare „Pagină de Internet”) pentru a informa utilizatorii şi a le permite comunicarea mutuală.

Accesul şi utilizarea Paginii de Internet este supus următoarelor „Condiţii şi reguli de utilizare a Paginii de Internet” (numite în continuare „Condiţii”), precum şi tuturor legilor în vigoare legate de acest subiect. Obţinerea accesului la această Pagină de Internet şi vizualizarea ei este subînţelesă ca acceptare fără restricţii şi menţiuni a Condiţiilor de mai jos.

  • Toate materialele disponibile pe această Pagină de Internet sunt protejate conform legii drepturilor de autor, dacă nu cumva s-a menţionat acest fapt într-un alt mod. Materialele din această Pagină de Internet nu pot fi utilizate într-un alt scop decât este permis în Condiţiile prezentate sau în textul din Pagina de Internet.
  •  Compania Rettig ICC nu acceptă şi nu poate fi trasă la răspundere pentru orice fel de pagube sau infectarea cu un virus a echipamentelor de comunicare sau a altor bunuri ale utilizatorului, care pot să rezulte în urma accesări acestei Pagini de Internet, utilizări acesteia sau listarea paginilor acesteia, precum şi din descărcarea de pe această Pagină de Internet a oricărui tip de materiale, inclusiv (printre altele) a textelor, imaginilor, fişierelor audio şi video.
  • Compania Rettig ICC nu oferă niciun fel de garanţi şi nici nu asigură îndeplinirea oricăror condiţii legate de corectitudinea informaţiilor conţinute pe Pagina de Interne. De asemenea compania exclude acceptarea şi luarea responsabilităţii pentru orice fel de erori sau neclarităţi din cadrul Paginii de Internet. Atât compania Rettig ICC cât şi oricare dintre părţile participante la crearea, realizarea sau prezentarea acestei Pagini de Internet nu pot fi trase la răspundere pentru orice fel de pagube directe, indirecte, accidentale, repetitive sau pagube morale care au rezultat în urma accesării acestei Pagini de Internet, a posibilităţii utilizării sau a imposibilităţii accesării acestei Pagini de Internet.
  • Datele şi caracteristicile tehnice ale produselor prezentate în această Pagină de Internet pot să fie modificate în orice moment, fără informare prealabilă.
  • Orice informaţii sau altfel de materiale transmise de către utilizatorii acestei Pagini de Internet prin poştă electronică sau în alt fel, inclusiv orice fel de informaţii cu caracter personal, întrebări, comentarii, sugestii şi alte informaţii asemănătoare sunt şi vor fi tratate ca informaţi neconfidenţiale şi care nu sunt protejate de către legea drepturilor de autor. Toate informaţiile care vor fi transmise sau trimise de către utilizatorii acestei Pagini de Internet pot să fie folosite de către compania Rettig ICC în orice scop, inclusiv (printre altele) reproducerea, listarea, transmiterea, publicarea, emiterea prin intermediul undelor radio şi trimiterea prin poştă. Adiţional, compania Rettig ICC este autorizată să utilizeze liber şi gratuit orice idei, concepţii, know-how sau tehnici conţinute în orice fel de materiale trimise de utilizator către această Pagină de Internet, cu orice scop, inclusiv (printre altele) pentru redactare, producţie şi marketingul produselor cu utilizarea acestor informaţii.
  • Materialele prezentate în această Pagină de Internet fie că sunt proprietatea companiei Rettig ICC, fie că sunt utilizate de către compania Rettig ICC cu permisiunea părţilor terţe. Utilizarea acestor materiale de către utilizator sau orice altă persoană terţă autorizată de către acesta este interzisă, cu excepţia faptului dacă prezentele Condiţii permit clar acest lucru, sau utilizatorului i s-a acordat permisiunea de utilizare a acestor materiale pe o altă pagină a prezentei Pagini de Internet.
  • În vitrină au fost descrise produsele şi/ sau serviciile care sunt disponibile în mod normal în Europa, dar pot să nu fie disponibile în anumite ţări sau localităţi. Din cauza acestui fapt, vă rugăm să contactaţi compania Rettig ICC pentru a verifica disponibilitatea anumitor produse sau servicii în regiunea Dumneavoastră.
  • Compania Rettig ICC nu este responsabilă de conţinutul oricărei pagini de internet care este asociată cu această Pagină de Internet prin intermediul linkurilor sau a altor metode de retransmitere de la această Pagină de Internet. Conectarea cu alte portaluri sau pagini de Internet din afara acestei Pagini de Internet are loc pe propria răspundere a utilizatorului. Instalarea unor astfel de linkuri de către compania Rettig ICC în această Pagină de Internet are ca scop numai sporirea confortului utilizatorilor şi nu trebuie interpretată ca promovarea proprietarului/ sponsorului portalului sau paginii de Internet şi nici a conţinutului acesteia. Compania Rettig ICC nu oferă niciun fel de garanţii, atât directe cât şi subînţelese legate de exactitatea, valabilitatea, legalitatea şi alte proprietăţi ale oricăror materiale sau informaţii cuprinse în paginile de internet sau portalurile părţilor terţe.
  • Compania Rettig ICC are în orice moment dreptul de a schimba aceste Condiţii, actualizând informaţiile prezentate în această pagină de Internet. Deoarece aceste condiţii sunt obligatorii pentru utilizatori, trebuie din timp în timp să vizitaţi această pagină de Internet, executând clic pe hyperlinkul „Menţiuni legale şi mărci comerciale” care este amplasat în partea de jos a paginilor de Internet ale companiei Rettig ICC, pentru a verifica condiţiile care sunt în vigoare în prezent.

Aceste Condiţii sunt supuse legislaţiei Finlandei şi trebuie interpretate conform acestei legislaţii, fără a se lua în seamă coliziunea legilor internaţionale sau locale.

Mărcile comerciale
Mărcile specifice produselor, simbolurile grafice (logo) şi simbolurile serviciilor (numite împreună „mărci comerciale”) prezentate în Pagina de Internet sunt mărci comerciale ale firmei Rettig ICC şi/sau a companiilor asociate cu aceasta. Toate celelalte mărci comerciale utilizate în prezenta Pagină de Internet sunt mărci comerciale ale proprietarilor acestora conform legii.

Acest website foloseste Google Analytics, un serviciu de analiza web furnizat de Google, Inc (“Google”). Google Analytics foloseste “cookies”, care sunt fisiere text plasate in computer, pentru a ajuta website-ul sa analizeze modul in care utilizatorii il folosesc. Informatiile generate de cookie-ul cu privire la utilizarea de catre dumneavoastra a website-ului (inclusiv adresa dumneavoastra IP), vor fi transmise si stocate de Google pe serverele din Statele Unite. Google va folosi aceste informatii in scopul de a evalua utilizarea website-ului de catre dumneavoastra, intocmirea rapoartelor de cercetare ale website-ului pentru operatorii de website si furnizarea de alte servicii legate de activitate si de utilizarea internetului. Google poate transfera aceste informatii unor terte parti, in cazul in care acest lucru este solicitat prin lege, sau in cazul in care terte parti afecteaza procesul de informatii cu privire la numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastra de IP cu orice alte date detinute de catre Google. Aveti dreptul sa refuzati utilizarea de cookie-uri prin selectarea setarilor corespunzatoare in browser-ul dumneavoastra, cu toate acestea, va rugam sa retineti ca, daca realizati aceste setari, este posibil sa nu puteti avea acces la functionalitatea deplina a acestui website Prin utilizarea acestui site web, sunteti de acord cu prelucrarea datelor personale de catre Google in modul si in scopurile mentionate mai sus.