• Renowacje

Zatrzymanie zmian klimatycznych – redukcja emisji CO2

Zrównoważony komfort cieplny wnętrz nie powinien być osiągany kosztem naszej planety. Klimat zmienia się szybko, głównie w wyniku ludzkiego zachowania i aktywności. Obecnie budynki i ich mieszkańcy odpowiadają za 40% zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych (GHG) w Europie. Musimy jeszcze bardziej zmniejszyć tę ilość, aby obniżyć emisję CO2, wyeliminować użycie paliw kopalnych i zatrzymać wzrost temperatury.

ochrona klimatu

W Purmo Group opracowaliśmy szereg rozwiązań przeznaczonych do modernizacji i przekształcania istniejących systemów grzewczych w takie, które spełniają wymagania budynków energooszczędnych. Naszym celem jest dostarczenie zrównoważonego komfortu wnętrz przy bardzo atrakcyjnych kosztach dla mieszkańców.
Skupiamy się tutaj na najlepszych rozwiązaniach w zakresie ogrzewania i chłodzenia, które można zainstalować bez konieczności opuszczania domu przez mieszkańców na czas remontu.

Renowacja energetyczna zmienia właściwości budynku. Możemy zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło poprzez poprawę izolacyjności budynku – ścian zewnętrznych, okien, drzwi, dachu i podłogi parteru. Jednak nawet dobrze izolowany budynek będzie wymagał ogrzewania. Można to osiągnąć poprzez wykorzystanie istniejących wodnych instalacji grzewczych po ich modyfikacji w celu spełnienia nowych warunków.

Chodzi o zmniejszenie zużycia energii oraz wykorzystanie ogrzewania i chłodzenia w sposób bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego.

W jaki sposób renowacja systemu grzewczego pomaga w zapobieganiu zmianom klimatycznym

Modernizacja systemów grzewczych może w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2, aby osiągnąć krajowe cele w zakresie ochrony środowiska naturalnego i powstrzymać zmiany klimatyczne.
Połączenie wydajnego systemu i odnawialnej energii ma kluczowe znaczenie. Ponadto budynek i technologia systemowa muszą być traktowane jako całość, aby w pełni wykorzystać ich potencjał. Badania przeprowadzone przez ITG Dresden wykazały, że dzięki wymianie źródła ciepła w istniejącej instalacji grzewczej można zaoszczędzić średnio 2,7 ton CO2 rocznie.
Jeśli system jest jeszcze bardziej zoptymalizowany, a temperatura zasilania obniżona do 35°C, można zaoszczędzić kolejne 0,46 ton rocznie.

Dalsze oszczędności CO2 wynoszące 0,29 ton rocznie są możliwe dzięki regulacji temperatury pomieszczenia.
Ogólnie rzecz biorąc, cały system grzewczy, tj. wytwarzanie ciepła, jego magazynowanie, transport, dystrybucja i optymalizacja temperatury pomieszczenia dają potencjał oszczędności CO2 do 3,45 ton rocznie.

 

redukcja CO2